Hry pro děti

Každé dítě a někdy i dospělý si rád hraje a proto je dobré vždy nějakou tu hru pro děti v rukávu mít. Děti si hrají všude - jak doma, tak hlavně i venku, jsou hry pro jednolivce, ale také hry skupinové, pohybové hry pro děti, táborové hry, společenské hry atd. Za hru se mohou považovat i básničky, říkanky nebo rozpočítávadla, protože i těmi se děti hravou formou učí novým věcem. Všechny jsou jistě různě zábavné a přinášejí dětem nejen radost, ale také se každou novou hrou něco nového učí. Hry jsou pro děti taktéž ideálním prostředkem k poznání rozdílu mezi prohrou a výhrou, děti ji dokáží procítit a poznat, jaký mají z obou pocit.


Hry pro děti


Hry pro děti a jejich vzdělávání

Dětské hry rozvíjejí motoriku, obratnost, hbitost, nutí děti hravou formou přemýšlet, soustředit se, užívat verbální i neverbální komunikaci v praci a některé hry pro děti v nich probouzí i určitou bojovnost. Hry děti učí hravou formou komunikovat s ostatními, a to jak s dětmi, tak s dospělými, protože k tomu vybízí daná herní situace. Vedle učení se něčemu novému díky hrám dochází taktéž k naplňování potřeb dítěte, které jsou v dětském věku naplňovány především prostřednictvím her. Vždy ale záleží na typu hry, protože každá hra rozvíjí jiné schopnosti. Hry pro děti se liší hlavně obsahem, formou, trváním a sociálním zaměřením. Hra je zároveň i jazykem dětství, dorozumívacím prostředkem, který dítě používá k duševnímu růstu i k učení.

Hra je pro děti specifickou formou poznávání světa, tudíž se právě v ní ve značné míře uplatňují a rozvíjejí poznávací procesy a jejich vlastnosti. Hra dává dítěti příležitost k rozvoji poznání v několika oblastech, jako je např. oblast sociální. Ta rozvíjí schopnosti socializace a komunikace (jazykové dovednosti, volní jednání, mezilidské vztahy, charakterové vlastnosti apod.).

Hry pro děti tedy nejsou jen pouhou dětskou kratochvílí, jak si ještě stále někteří myslí. Hry totiž:

  • vyžadují aktivitu při jednání,
  • odrážejí duševní procesy (strategii, logiku, řešení problémů, kreativitu, paměť),
  • podporují komunikaci, na kterou je již v dnešní době dáván velký důraz,
  • simulují sociální procesy (zkoušejí se nové role),
  • obohacují životní zkušenosti,
  • rozvíjejí osobnost,
  • je při nich zábava.

Už v minulosti se osvědčilo staré známe rčení: "Škola hrou", které podtrhuje význam her v životě dětí. Díky hrám si hravou formou mohou děti daleko více uvědomit a zapamatovat nové věci, vědomosti a znalosti tak déle a lépe udržet v paměti. Hra přináší tvořivou atmosféru, děti jsou při ní šťastné, zažívají radosti, humor a v uměle navozených problémových situacích je hra zábavnou formou nutí problém v bezpečí vyřešit. Děti jsou si moc dobře vědomy toho, že to, co během hry dělají, není reálné, ale jen jen "jako", ikdyž se kolikrát může stát i to, že hranice mezi hrou a realitou je v zápalu hry stírána. V pozdějším věku jsou pak ale děti lépe připraveny na nenadálé situace, které mohou nastat a bude potřeba je řešit už přímo v praxi, v denním životě.


Hry pro malé děti


Druhy her pro děti

Související články

Více o hrách pro děti na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/
Wiki Modrý koník je Vaše encyklopedie. Je tvořena Vašimi vědomostmi a zkušenostmi s cílem pomoci jiným. Chybí Ti něco k tomuto tématu? Neváhej a napiš nám. Uveřejněné informace nenahrazují návštěvu zkušeného odborníka (lékaře, právníka a pod.)

Má osobní zkušenost s hrami pro děti