Stejně jako na Halloween, tak i Valentýn je milován i nenávidět. Lidé jsou rozděleny do dvou táborů a je dost negativně komentován. Například tím, že je to americký svátek a že radši slaví 1. Máj a nebo, že si lásku dokazují celoročně a nepotřebují k tomu jeden den.


Vždyť se to ale vzájemně nijak nevylučuje. Můžeme slavit jak Valentýn, tak 1. Máj a i tak si lásku můžeme dokazovat každý den. Navíc to americký svátek vůbec není, ale Amerika mu (stejně jako Halloweenu) dodala tu komerci.


Ano, je to celosvětový fenomén, ale i přes to má krásnou a zajímavou historii, o které málokdo ví.


SVÁTEK ZAMILOVANÝCH


Den sv. Valentýna je tedy anglosaský svátek všech zamilovaných. Partneři si posílají různá přáníčka, dopisy, dárky, květiny, skládají pro sebe básně a připravují romantický večer.


KDO BYL VALENTÝN?


Byl to kněz, z římské říše, který vynikal svojí charitativností, moudrostí a neohrožeností. Stal se patronem mladých a zamilovaných - patronem jejich čisté a oddané lásky.


LEGENDA


Valentýn a zákaz sňatků


Valentýn žil v době krutého císaře Klaudia II. Klaudius chtěl být nejmocnějším panovníkem na zemi a proto se snažil vytvořit silnou armádu ze svobodných mužů. Těch ale moc nebylo. Klaudius si myslel, že to je proto, že jsou zamilovaní a dávají přednost lásce a proto zakázal veškeré sňatky.


Valentýn jako kněz, v té době, nevěřil jen na Boha ale také na lásku a rozhodl se, že se postaví proti nařízení císaře Klaudia a dál zamilované páry oddával. Jenže jednou do kostela vtrhli vojáci a Valentýna zajali. Byl uvržen do vězení, kde se mu u oken a dveří začali shromažďovat dopisy a malé dárečky jako poděkování od mladých párů.


Dcera jednoho ze žalářníků se rozhodla, že ho navštíví a Valentýn se do ní zamiloval. V den jeho popravy (14. února), ji zanechal dopis ve které se vyznává ze své lásky a na konci toho dopisu stálo "od Tvého Valentýna". A zde nejspíš vznikl původ valentýnských přáníček :slight_smile:.


Valentýn a slepá dívka


Valentýn byl moudrý, ctostný a počestný člověk. Když se to doslech císař, pozval si Valentýna k sobě a chválil ho, obdivoval ale také si posteskl nad tím, proč nemůže být Valentýn císařův přítel. Problém byl v tom, že Valentýn věří křesťanství - což je podle císaře jedna velká pověra. Valentýn se ohradil, že to je naopak a císař povolal svého prefekta, aby na Valentýna dohlížel. 


Prefekt chtěl mít Valentýna opravdu pod kontrolou a tak si ho vzal k sobě domu, kde se seznámil s nevidomou dcerou prefekta. Prefekt Astorius požádal Valentýna, aby se za nevidomou dceru modlil, aby se jí zrak navrátil. Zázrak se vážně stal a dívka opět spatřila světlo světa. Pohané ale odmítli věřit tomuto zázraku, Valentýna zajali a za městem mu sťali mečem hlavu.


Některé zdroje udávají tyto dvě legendy spojeny v jednu.


ZAJÍMAVÉ INFORMACE


v Anglii lidé věřili, že si 14. února ptáci vybírají své partnery. Hlavně tedy holubi a holubice, kteří jsou známí tím, že v jednom svazku zůstávají po celý svůj život. 


Ve Skotsku si lidé losují své protějšky z klobouku. Koho si vylosují, s ním musí protančit celou noc.


U nás se tento svátek začal slavit až po roce 1989.http://zivotpodlekarol.blogspot.cz/2018/02/ucime-se-den-svateho-valentyna.html