Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
22. zář 2011

Artikulační cvičení

Předpokladem správné výslovnosti je rozvinutá motorika mluvidel a její připravenost realizovat jemné pohyby při výslovnosti jednotlivých hlásek. Proces mluvení můžeme chápat jako mechanický akt. Jde o velmi precizně koordinovaný proces jemné motoriky řečového aparátu. Jednotlivá cvičení motoriky mluvidel zdokonalují pohyblivost a propriocepci (koordinaci) mluvidel. Cvičení provádíme zásadně jako podpůrná, jako hru, nikoliv s cílem dosáhnout samotného ideálního motorického výkonu. Velmi důležitou roli zde hraje i zraková percepce.
Děti se učí napodobovat velikost čelistního úhlu, tvar rtů, pohyb a polohu jazyka a podobně. Zde je nutné, aby byla zajištěna zraková kontrola v zrcadle. Často jsou velká zrcadla umístěna přímo ve třídách MŠ. Děti mohou provádět cvičení kolektivně, vzájemně se při nich pozorovat a tím se stává tato aktivita zábavnější.
Nabídka činností:
Cvičení na polohování a pohyblivost jazyka:
- Houpačka 1:

  • ústa široce otevřená, špička vypláznutého jazyka se ohýbá nahoru a dolů (jazyk se houpe)

- Mlsná kočka

  • vypláznutý jazyk krouživým pohybem olizuje dolní a horní ret

- Stěrače auta

  • jazyk olizuje horní ret zprava doleva a zpět

- Sekačka

  • otevřená ústa, vypláznutý jazyk se pohybuje v koutcích vpravo, vlevo (hodiny)

- Čertík

  • při otevřených ústech drnká jazyk o rty (blblblblblbl)

- Korýtko

  • ohnutí vypláznutého jazyka do tvaru korýtka, trubičky

- Mlsoun

  • vyplazování jazyka v rychlejším tempu

- Dlouhý jazyk

  • vypláznutí jazyka

- Houpačka 2.

  • houpání vypláznutého jazyka zprava doleva

- Lízátko

  • položení lízátka vpravo, vlevo, nahoru a dolů od rtů a dotýkání se ho jazykem