Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

  Začíná období chřipek. A některé nemocnice již vyhlašují zakaz návštěv.
  Níže malí výcuc, celý článek
  zde https://verajedlickova.cz/2018/02/20/zakaz-navs...

  Chřipková epidemie je v plném proudu a většina českých nemocnic vyhlašuje zákaz návštěv. Panuje obecné přesvědčení, že takový zákaz je nepřekročitelný a muselo by snad jít opravdu o člověka na smrtelné posteli, aby k němu návštěvu zdravotníci pustili.

  Není to s ním ale tak horké, jak by se mohlo zdát. Pokud se vám blíží termín porodu a vy jste nervózní z toho, jestli zdravotníci manžela vůbec k porodu pustí nebo je vaše miminko hospitalizované v nemocnici a vy jej nechcete nechat samotné, čtěte dál!

  Když zabrouzdáte internetem, zjistíte, že zákaz návštěv nevydává Krajská hygienická stanice, jak by se mohlo zdát a jak si možná spousta z vás myslí. Ta vydává pouze doporučení zdravotnickým zařízením vyhlásit zákaz návštěv (např. zde). Zákaz návštěv pak zpravidla na základě takového doporučení vydává vedení nemocnice nebo nemocniční hygienik.

  Zákaz návštěv je protiepidemické opatření, které zdravotnické zařízení zavede k předcházení, vzniku a šíření infekce, spojené se zdravotní péčí.1

  Každá nemocnice je povinna vypracovat provozní řád, podle kterého pak vyhlašuje zákaz návštěv.

   

  Zákon rozlišuje tři různé kategorie osob, se kterými může být pacient v nemocnici v kontaktu a s tím související tři různá práva na jejich styk s pacientem4:

  Právo na nepřetržitou přítomnost

  Sem patří zákonný zástupce, ale také osoba určená zákonným zástupcem (např. babička), pěstoun, osoba, do jejíž péče byl nezletilý svěřen a opatrovník u osob omezených ve svéprávnosti. Pro tuto kategorii budu dále používat jednotné označení „zákonný zástupce“.

  Právo na přítomnost

  Platí pro osobu blízkou (např. otec u porodu, sourozenec dítěte, další dítě pacienta apod.) a osobu určenou pacientem (např. dula nebo jiný doprovod).

  Návštěva

  Návštěvou může být kdokoli. Pacient má právo „přijímat“ návštěvy, a to v souladu s vnitřním řádem. Vnitřní řád proto stanoví pravidla pro „přijímání“ návštěv, třeba návštěvní hodiny nebo zákaz návštěv.

  U kategorie 1 a 2 zákon hovoří o tom, že až samotná „přítomnost“ těchto osob musí být v souladu s vnitřním řádem. Osoba tedy je přítomna a vnitřní řád stanoví až pravidla pro tu samotnou přítomnost. Např. speciální oblek, nutnost hlásit se sestře, dodržovat hygienická opatření apod. Zákon ale nezmocňuje vnitřní řád regulovat „vstup“ těchto osob do zařízení např. návštěvními hodinami.