Pomoc Ukrajině

levandule_k
26. únor 2022

Dění na Ukrajině mě hluboce zasáhlo. Pokud někdo přemýšlí, jakou zvolit formu pomoci, jedna z možností je přispět přímo Zastupitelskému úřadu Ukrajiny v ČR - disponuje bankovním účtem 304452700/0300. Ozbrojené síly a Domobrana nyní urgentně potřebují vojenský materiál na obranu svých domovů, vlastní země a národní suverenity.

Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/

loylii
26. únor 2022