Kde v legislativě najdu povinnost očkovat a sankce?

slucky
1. pro 2012

Víte někdo, kde lze najít paragraf, který rodiči ukládá povinnost očkovat a co mu hrozí, pokud tak neučiní?
Děkuji

alejuska
2. pro 2012

zkus www.vakciny.net, sankce hrozí, když pediatr oznámí neočkování na hygienu a ta to řeší dál. Záleží hodně na domluvě s pediatrem jak se staví k očkování a jak to řešíte.Jinak je spíš problém potom s umístěním dětí do školky, kde při nástupu vyžadují potvrzení od lékaře, že dítě je očkováno dle vyhlášky. Ale zase záleží, jak se rodiče domluví s doktorem.

eficenka
2. pro 2012

ale pokud by se to dostalo k soudu, snad to někde najdu, je že se nesmí očkovat proti víře a přesvědčení... takže někde sem četla diskuzis lékařem, který říkal, že na 100% vždycky matka vyhraje...

romcovaklarka
2. pro 2012

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, § 46:
Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

Prováděcím předpisem je vyhláška 537/2006 ve znění změn.