Maminky "nestandardních" dětí. Poruchy komunikace

Ahoj holky 🙂 ráda bych založila pokec mamin, které mají jakýmkoliv způsobem "nestandartní" děti 😉 at už jde o opožděný vývoj, fyzické postižení či psychické 😉 ty denní starosti a radosti jsou přece jenom trošku jiné, než mají ostatní maminky "klasických" dětí a je dobré vědět, že v tom člověk není sám 🙂

syn má pravděpodobně vývojovou dysfázii s poruchou receptivní složky řeči, tudíž se u něj řeč nevyvíjí přirozeně jako u běžných dětí, zatím velmi málo rozumí, co mu kdo říká..jen odhaduje, nemluví vůbec... 😉 více zde http://www.modrykonik.cz/forum/show.php?vThread... jinak je v podstatě jako běžné dvouleté dítě, co se týče projevů, sebeobsluhy atd. Ale stejně je to dost náročné...

takže maminky dětí s jakýmkoliv problémem šup sem 🙂
janahus
23. bře 2015
holky, dnes prisla zprava od psychologa i k nam, des bes, napisu az budu mit chvili, cely se mi to nepodari, ale to hla9vní vám pisnu....jo slza taky ukapla :-|
barbarucha
23. bře 2015
Tak abych se přidala do klubu, taky nám dnes došla zpráva a není mi z ní dobře 😞
josefina79
23. bře 2015
@janahus @barbarucha ... holky, vy mne děsíte 😞 Tak snad to nebude tak špatný.
janahus
23. bře 2015
holky, tak pišu naši zprávu :
Motorický vývoj : Koordinace pohybů je celkem dobrá.Chodí všemi směry, běh je zatím méně koordinovaný, zatím neskáče sounož.Chodit ze schodů a do schodů se bojí ( i doma ).Postaví se na jednu nohu s oporou.Z lehu vstane pretocením na bříško.
Jemná motorika : Koordinace pohybú ruky ještě vázne, senzomotorická koordinace také. Uchop peletky je klíšťový.Tužku drží uprostřed v prstech, střída P a L, více pravou.Aktualní předpoklady byly zjištěny na úrovni15 měsíců, což odpovídá pásmu významného podprůměru, dle BSID-II (- 3SD), holky a to moc nevím co to znamená...jedeme dál...
Mentální vývoj : Postaví věž ze tří kostek, vlak nestaví, vloží tvary do růžové desky, i po otočení desky, umístí 4 dílky do modré desky v limitu.Pojmenuje dva obrázky, 7ukazuje, předměty nepojmenuje, přiřadí 3 barvy, obrázky nepřirazuje.Ukáže časti těla na panence, ukoly s panenkou neplní.
Řeč : Používá 20-30 slov s významem, začína spojovat do 2-3 slovnych vet, výslovnost je velmi splyvava, rec je jeste hure srozumitelna.Přetrvává zřejmě i žargon, používa slova , k vyjádření svých přání, slova spoji s gesty, zajmena zatím nepouziva,zacína klast kratke otazky-co to je?-Aktualní předpoklady byly zjisteny na urovni 19mesicu, coz odpovídá pásmu významného podprůměru ( -3SD) a středně těžké retardaci dle MKN-10
Závěr : psychomotorický vývoj probíhá pomaleji. Motorické předpoklady se pohybují na urovni 15 měsíců( toho času 28 mesicu), mentální předpoklady se pohybují na urovni 19 měsíců, sociální vývoj odpovídá mentální urovni, dlohodobe je problém s jídlem, coz senyni muze jeste vice prohlubovat v rámci období vzdoru, nápadne jsou opakovane az ritualizovane cinnosti ( roztaceni kolecek ), aktualní klinic.obraz zatím svědčí spíse pro celkovou nevyzrálost se závažnou perinatální anamnézou, než na rozvoj poruch autist.spektra, vývoj by však bylo dobré nadále sledovat, kontrola zde v odstupu roku.
janahus
23. bře 2015
@ronii a vy máte jít ještě k junkové ? já nevím ,jestli bych tam na tvem miste, jeste sla, ale delas to moc dobre, soustred sena rehabky,chvilka odpocinku od doktoru jen pomuze, ver mi, mam to za sebou, koukni na mou zpravu, je to taky bida...taky jsem dnes mimo, ale jedeme dál 😉
janahus
23. bře 2015
@barbarucha to mě mrzí :-| držte se
barbarucha
23. bře 2015
@janahus Já nevím, mě to nepřipadá vůbec špatné (ale porovnávám s Frantou, nikoli s normou, žejo). Já bych se z toho nehroutila, vidím, že každý měří jiným metrem. Přijde mi fakt divné, když říká tolik slov a spojuje do vět a dává otázky, že ho zařadili do středně těžké retardace. Fáfa říká 10 nesrozumitelných slov, nespojuje, neukazuje a napsala mu lehkou.

Detailněji: Fáfa (27m) adaptivní chování 18m, hrubá motorika 15m, jemná motorika 18m, řeč do 15m, sociální chování 18m, sebeobsluha 12m.
Závěr: PMV probíhá nerovnoměrně, opožděně. Klinický obraz odpovídá LMR, kromě sebeobsluhy, zde středně těžké opoždění. Vývoj však pěkně postupuje.
Ta zpráva je hrozně podrobná, má 3 strany a dlouhá doporučení, můžu poslat do IP, pokud chcete porovnávat jednotlivosti.

@sisstin Prosímtě, co jim na té sebeobsluze tolik vadí? Že sám nejí? Já byla hrdá na to že si na požádání sundá čepici a prý 12m 😞 Co by měl umět?
roniii
23. bře 2015
@janahus nerozumím tomu...kolik je klukovi?28M?to je o 3m starší, umí víc věcí, mluví, chodí, ale výsledně mi hodnocení přijde na stejno +-.....my máme v závěru hranice retardace :-S

k Junkové bychom jít měli, řekla za půl roku objednat......ale já tam šla se Š. ze své vlastní iniciativy, takže když se na to vyprdnu, tak se nic nestane 😎


@barbarucha jako zpráva od psychologa nebo jaká zpráva?myslela jsem, že hodnocení dopadlo celkem dobře
josefina79
23. bře 2015
@janahus BSID je hodnotící škála, viz. níže. SD je podle mne Standard Deviation aneb Směrodatná odchylka, což je statistická veličina, která říká, jak moc jsou nějaké hodnoty daleko od průměru.
Tady jsem Ti něco zkopírovala z jedné diplomky.:

. Škály N. Bayleyové (BSID-II)

Škály N. Bayleyové patří mezi nejrozšířenější globální vývojové škály, jak u nás, tak v zahraničí,
některými odborníky jsou dokonce považovány za „zlatý standard“ a základní referenční metodu
v oblasti rané vývojové diagnostiky (Goldstein a Beers, 2003). Test vychází ze studií z let 1933 –
1936, první verze testu vyšla v zahraničí roku 1969 pod názvem Bayley Scales of Infant Development
(BSID).

U nás byla vydána poprvé v roce 1983 jako „Stupnice dětského vývoje“ a přeložil ji Jaroslav Koch.
Jedná se o jedinou globální metodu hodnocení vývoje, která je u nás oficiálně k dispozici.
V zahraničí pak vyšla druhá revize a to v roce 1993, ze které vychází i BSID-II používaná u nás.
(Krejčířová, 2001).

V současné době máme k dispozici novou verzi této metody BSID-II, která vznikla na základě projektu
„Psychometrické ověření a standardizace metody Bayleyové (BSID-II) pro hodnocení vývoje raného
věku“, jehož řešitelkami byly Daniela Sobotková a Hana Jahnová. Sběr dat probíhal v letech 2001 –
2003, samotnou příručku „Využití BSID-II v práci dětského psychologa“ vydalo v roce 2007
Testcentrum a její autorkou je Sobotková. Předností je velmi kvalitní zpracování a jasná definice
položek a jejich skórování, o psychometrických charakteristikách se zmiňuji níže (Sobotková, 2007).
Samotný testový materiál Testcentrum pouze distribuuje ze zahraničí (Testcentrum, 2012).

Metoda je určená dětem od 1. do 42. měsíce věku. Bayleyová se vymezila vůči přílišné diferenciaci
škály tak, jak tomu je zvykem u jiných metod a používá dvě základní škály, a to motorickou a
mentální. Doplňkovou škálou je pak škála chování používaná od vyššího věku (Dittrichová a
Krejčířová a kol, 2006).

Mentální škála odpovídá zhruba Gesellovým škálám adaptivity, řeči a sociálního chování, obsahuje
178 položek, které postihují zejména oblasti kognitivní (zrakové a sluchové vnímání, paměť, řešení
problémů a schopnosti generalizace a klasifikace), řeči (receptivní a expresivní složka řeči a
zvládání gramatických pravidel) a sociálního chování (zejména pro prvních 9 měsíců života;
Sobotková, 2007).

Motorická škála obsahuje 111 položek zaměřujících se na oblasti hrubé a jemné motoriky,
percepčně-motorické koordinace a integrace (Sobotková, 2007).

Škála chování je odlišná od předchozích dvou škál už v hodnocení položek; provádí se na pětibodové
škále (oproti splnilo/nesplnilo, případně odmítlo u mentální a motorické škály). Na základě
faktorových analýz dospěla Bayleyová k definici čtyř faktorů této škály, a to:

(1) Faktoru pozornosti/bdělosti (pro věk 1 – 5 měsíců) zaměřující se na bdělost, čilost a
pozornost. Předpokládá se jeho spojení s korovou a podkorovou zralostí spojení modulujících právě
bdělost, čilost a pozornost.

(2) Faktoru kvalita motoriky (pro věk 1 – 42 měsíců), který hodnotí funkce jako svalový tonus,
řízení jemné a hrubé motoriky, výskyt zpomalených a zrychlených pohybů a celkovou kvalitu pohybů.

(3) Faktoru orientace/zaujetí (pro věk 6 – 42 měsíců) zkoumající negativní/pozitivní přístup
dítěte k testové situaci a plnění úkolů.

(4) Faktoru emoční regulace (pro věk 6 – 42 měsíců), jenž se zaměřuje na vyrovnávání se
s výraznými pozitivními a negativními emočními stavy. Hodnotí se aktivita, adaptibilita, stabilita
a tolerance k frustraci. Důležitá je rovněž kvalita temperamentu dítěte, jeho responzivita a
kvalita nálady (Sobotková, 2007).

Vyhodnocením výsledků získáme dva indexy – mentální vývojový index a psychomotorický vývojový
index, oba s průměrem 100 a standardní odchylkou 15, výsledky dětí respektují normální rozložení.
Výkon nad 115 bodů označují autorky jako nadprůměrný, 85 – 114 představují meze normy, 70 – 84 jako
mírně podprůměrný a 69 a nižší jako významně podprůměrný výkon. Téměř všechny děti se vejdou do
rozmezí 3SD nad/pod průměrem, odpovídají tedy rozmezí 55 – 145, extrémnější hodnoty by se měly
interpretovat se zvýšenou obezřetností.

Manuál varuje před interpretací skórů ve smyslu skórů IQ a tedy případné diagnostikování mentální
retardace pouze pomocí BSID-II. Škála chování se může interpretovat jako celek, případně lze
porovnávat jednotlivé faktory vzájemně, nebo s mentálním/psychomotorickým vývojovým indexem, nebo
výsledky analyzovat a interpretovat na úrovni jednotlivých položek. Hodnocení se v tomto případě
provádí pomocí percentilů, normě odpovídá percentil 26 a vyšší, jako hraniční pásmo je uvedeno
rozmezí od 11 do 25 percentilu a nižší hodnoty jsou pak považovány za problémové (Sobotková, 2007).

Předností BSID-II jsou její psychometrické charakteristiky, jak je uvádí Sobotková (2007). Split –
half realiabilita se pohybuje na úrovni 0,89 pro mentální škálu, r=0,78 pro motorickou škálu a
r=0,85 pro celkovou škálu. Shoda mezi posuzovateli byla pro mentální škálu r=0,96, pro motorickou
škálu r=0,75 a pro škálu chování r=0,70. Korelace mezi mentální a motorickou škálou se pohybují
mezi 0,30 a 0,71 dle vývojového období, ve kterém byla korelace hodnocena.

Souběžná validita byla hodnocena v americké standardizační studii s metodou McCarthy Scales of
Children’s Abilities. Mentální škála korelovala vysoce s celkovým kognitivním indexem (r=0,79),
motorická s ním výrazněji nekoreluje, ale koreluje s jednou ze subškál – motorickou (r=0,59). Dále
byla srovnávána s WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of Inteligence – Revised), výsledky
mentální škály významně korelovaly s celkovým IQ (r=0,73) a verbálním IQ (r=0,73). Tedy mentální
škála je pravděpodobně konstruktem souvisejícím a predikujícím inteligenci. Metoda je rovněž
klinicky validní, protože rozlišuje děti ze vzorku s náchylností k riziku od normativního vzorku
(Sobotková, 2007).
barbarucha
23. bře 2015
@roniii Je to zpráva od psycholožky, co ji poslala raná péče. A už vidím ten rozdíl, je dle Gesella, nikoli BSID-II. Psycholožka byla velmi podpůrná a pozitivní. Ale jak jsem četla na papíře ty retardace, tak to na mě padlo.
agika75
23. bře 2015
Ahoj holky,tak si vás tak pročítám a mám slzy na krajíčku.Mám chlapečka který má 22měsícu,sám ještě nechodí,neřekne ani slabiku,ani jak dělají zvířátka.Nechápe skoro žádné pokyny,umí jen paci-paci,jak je veliký,pá-pá a indiána,kostky nestaví,jenom navléká kroužky na žirafu.Nechce žádné tekutiny jenom mléko,s jídlem je to ale dobré,sní všechno.Na neurologii nám mudr.napsala do zprávy psychomotorická retardace a dala nám kontakt na ranou péči.Tam jsme objednaní na 1.4.Každý den když se vzbudím,tak čekám na nějaký zázrak,že uvidím nějaký pokrok,ale ten se zatím nekoná...někdy už nevím jak dál,ale ted už vím,že nejsem sama,že takových dětí je víc.
barbarucha
23. bře 2015
Ale to se ještě ukáže, jak to dopadne. Já jsem býk, já se dokážu strašně zabejčit a vzepnout k ohromným výkonům, když jde do tuhého. A Fáfa to dá, cítím to v kostech.
barbarucha
23. bře 2015
@agika75 Nečekej na zázrak, který na vás spadne z nebes přes noc. Ale soustavnou prací dokážete udělat strašně moc. A není na světě větší hybná síla, než mateřská láska. Matky vždycky dokázaly zázraky, kterým lékaři nechtěli uvěřit. Máte dobrý směr, raná péče vám pomůže a ty s malým zamakáš a doktoři budou ještě hodně čubrnět. Hlavně seber síly, je toho strašně moc, co můžeš pro malého udělat.
roniii
23. bře 2015
@barbarucha U nás hodnocení také dle Gesella.Výsledek je ale asi stejný,ne?


@barbarucha
@janahus koukám, že máme velice pozitivní začátek týdne :-| -já o té retardaci vím už od pátku, říkala mi, že to musí napsat do papíru. Holky, ti kluci to dají, zvládnou to. Příjde mi,že na děti, které jsou někde sledovány jsou kladeny vyšší nároky.Když si vemu mého staršího kluka - ve Štěpánově věku nesnášel vkládačky, z kostek začal stavět až teď, šití ho nebaví, o panenku by se také neuměl postarat(nemáme doma žádné plyšáky, nehrají si s tím)...spousta těch testů by nesplnilo ani normálně se vyvíjející se dítě natož ti naši joudové.


@agika75 jo, na zázrak tady asi čekáme všichni 8-( 🙂
roniii
23. bře 2015
@barbarucha krásně napsané, jen bych doplnila ať nechodí k psychologovi 😃
agika75
23. bře 2015
@barbarucha Já vím,snažím se každý den.Nějaké pokroky tam jsou,ale je těžké ho udržet v klidu,aby se na něco soustředil.Pořád si říkám,že když si ten život tak vybojoval(narodil se o 12týdnu dřív) tak ted to přece nevzdáme 🙂 Pořád věřím tomu,že to všechno doženeme.
roniii
23. bře 2015
@agika75 můj chlapeček bude mít 26m a stále nechodí, je hypotonicky, zatím jen obchází nábytek..chodíte někam cvičit?
barbarucha
23. bře 2015
@roniii Právě mi přijde, že není stejný výsledek, kopíruju od @janahus:
-Aktualní předpoklady byly zjisteny na urovni 19mesicu, coz odpovídá pásmu významného podprůměru ( -3SD) a středně těžké retardaci dle MKN-10

U Franty vše na 18m, krom řeči (do 15m) a sebeobsluhy (12m) a závěr je že LMR, u sebeobsluhy střední. To je o dost jiný metr.
janahus
23. bře 2015
@barbarucha, nám ani zadne doporuceni nenapsala, ale zitra volám do ranny pece, koukam že je to nastejno, cekala sem ze ta rec bude snad jeste horsi, ale nakonec se to zhoduje s Kejíkovou. Já z té zprávy vytáhla jen to hlavní, mame to na stranku a pul, Klidněi to pošli do IP, ale jak chces, ja ti muzu poslat tu nasi...
@ronii, nevím kde vzala 28 mesiců je nam 25, to uz je jedno, jak píšeš, kdyby neměli to co mají, je doktorum uplne šumák, jestli kreslí nebo papají sami...dneska to je fakt na flasku vina :-|
janahus
23. bře 2015
@josefina79 dekuji, uz sem to pochopila, my mame totiz -2SD odchylky i v tom rustu, takze jsme holt minusovy ve vsem, ono, kdyz to vidis cernyna bilým. je to na palici...¨Holky uz at jim je tak 5 let a pisem si tady pozitivní zpravy o tom, jak to všechno dohnali a zijeme zivoty bez nervu a vecnych doktoru...Všechno chce čas a usilí , ale bude to dobré 😉
roniii
23. bře 2015
Moc bych se v tom nebabrala,co odborník to názor, ještě je to hodnoceno jinou škálou.Nám třeba sebeobsluhu vůbec nehodnotila.
janahus
23. bře 2015
agika75 určitě ti v RP poradí, jak máš s chlapečkem pracovat, ono to je taky tezky, kdyz nevíš, já si kolikrát říkám, jestli toho po nem nechci dost, nebo naopak malo...klidně si s námi pobreč, brečíme tady všechny, někdy to musí jít ven...
barbarucha
23. bře 2015
@agika75 S pozorností taky hodně bojujeme. Teď se mi zdá, že jsem trochu přišla jak na to. Po jídle ho nechávám v židli a jedeme naše naučené pásmo: Jak je veliký, jak se máš, indiána, paci paci... jak dělá ovečka, atd., kde má máma nos...vše co umí plus přidávám jednu novou věc (která vydrží jako nová klidně měsíc, někdy ji z frustrace po měsíci vyměním za jinou novou věc), celé pásmo cca 10min a další pásmo jedeme na nočníčku dříve jen napichovací kolečka jako vy, teď už i kostky, knížky, vkládačky, dalších 10min. Jinak ho moc ke společným činnostem nepřemluvím, maximálně hry typu brambora, nově i kolo mlýnský. Ale takhle ty pásma, to je 4x denně jedno (4 jídla) a cca 5x denně druhé (nočník), to už je dohromady docela dost času. Chce to se nevzdávat, já jsem si nedávno říkala, že to nemá smysl, měsíc s ním dělat vkládačku, kterou nezvládá pořád stejně, ale nakonec stejně pokrok přijde, je to pomalé, ale je to tam. Takže u nás se vyplácí "pracovat" na místech, ze kterých neuteče (židle, nočník). Někdy mi přijde, že se na ty naše pásma i těší. Třeba ve 3/4 talíře začne dělat "tak je veliký" a tím dává najevo, že už je konec jídla 🙂 a teď si hrajeme.
janahus
23. bře 2015
@roniii nám právě taky ne, sebeobsluhu vůbec...za to na tu řeč se teda zaměřovala dost...kliničtí psychologové a jejich zpravy, ač každá z nás u jiné, nakonec je to podobný...akorát nechápu, co ted jako dal, na kontrolu do rizikovky jedem v cervnu, zeptam se ji jestli na logopedii, protoze ta psycholozka rikala, u vas od tri let staci, neni vyzraly, ted jste vyresím ty hovinka a pak uz si dam asi taky oraz, jinak mi uz hrabne :-S
agika75
23. bře 2015
@roniii Od narození měl vojtovku až do 15měsícu,když začal lézt a stoupat si,tak nám ji ukončili.Psycholožka řekla,že to psychicky nezvládá a že ho to prý brzdí ve vývoji.Jinak co se pohybu týče,tak je všechno v pořádku a prý nevadí ,že ještě nechodí :-|
barbarucha
23. bře 2015
@janahus Hele a nehodnotila náhodou malého jako 28m? Protože pokud spojuje slova do vět a ptá se v 25m, tak to přeci není na středně těžkou retardaci?
barbarucha
23. bře 2015
@agika75 To bych netvrdila, že nevadí, že nechodí. Můj syn začal chodit cca ve 24m a do té doby byla ve všem naprostá brzda. Jak začal víc chodit, začalo se to dost zlepšovat. Já bych mu nasadila Bobatha, ten ho nebude tak stresovat. Raná péče ti poradí.
janahus
23. bře 2015
@barbarucha tak ted si me dostala....no jdu se jeste kounout, ale na zacatku j napsany toho casu 23 mesicu, pak najednou zas 28, on rika jen toto je? jako co to je? ale rikala na rovinu, ze tam jsou znamky, jeste miminkovského žvatlání...
jj je to tak jak pisu na zacatku 23, dole ve zprave 28 mesicu
barbarucha
23. bře 2015
@janahus Já nevěděla, že žargon je špatně. My máme ve zprávě: Přítomen dětský žargon, vynořují se první slůvka.
Já byla hrdá, že ten žargon má, že tím projevuje zájem o mluvení..
barbarucha
23. bře 2015
@janahus Tak to bych jí napsala, jestli se v tom hodnocení nesekla.
Ale možná je to jedno. Já jsem ráda za tu zprávu z rané péče. Je to přímo jejich psycholožka, praktička, takže ví, co má a může doporučit a taky tam je půl strany různých doporučení. To jsem od klinického psychouše nezažila.

Začni psát odpověď...

Odešli