Je ředitel ZŠ prakticky neodvolatelný?

Nevyznáte se někdo v tom, jestli po uplynutí 6letého funkčního období ředitele ZŠ může obec jako zřizovatel ZŠ vždy vypsat nový konkurz, nebo jen v určitých případech? v naší obci to zatím vypadá, že je to doživotní funkce ]-( a já bych tu ráda prosadila nový konkurz...
zmrz_lina
25. čer 2014
Konkurz se vypisovat nemusí. V takovém případě se řediteli prodlužuje doba o další funkční období, tj. 6 let. Záleží na radě města (pokud je ustanovena), případně zastupitelstvu.
copaautor
25. čer 2014
@zmrz_lina já vím, že nemusí, ale když už by se nový konkurz vypisoval, musí pro to být nějaký "dobrý důvod", nějaké závažné pochybení ředitele? nebo jako důvod vypsaní konkurzu stačí to, že uplynulo funkční období?
zmrz_lina
25. čer 2014
@copa jako důvod stačí i uplynutí funkčního období, nemusí tam být žádné pochybení. Je to prostě smlouva na dobu určitou 😉


Více tady:

Ustanovení § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., upravuje šestileté „funkční období“ ředitelů veřejných škol. Podle § 166 odst. 2 jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na období 6 let. Automatické prodloužení „funkčního období“ (pracovního poměru na dobu určitou), ke kterému dochází ze zákona v případě nevyhlášení konkursu na dané místo ředitele, je v § 166 odst. 3 stanoveno rovněž na „dalších 6 let“.
Zákon nově stanovuje pevnou dobu, na kterou je ředitel veřejné školy jmenován, a tedy jmenování na 6 let lze považovat za definitorický znak ředitele veřejné školy a zároveň za povinnou náležitost jmenovacího aktu. Zřizovatel se tudíž zásadně nemůže od zákona odchýlit a jmenovat ředitele na dobu kratší nebo delší než 6 let. (Jmenování na dobu kratší lze připustit toliko výjimečně v případech, kdy z objektivních důvodů nelze postupovat jinak – např. pokud stávající ředitel školy dočasně nemůže vykonávat svoji funkci, nepověřil žádného ze zaměstnanců zastupováním v plném rozsahu a je pravděpodobné, že tento stav bude trvat po dobu v řádu měsíců.)
Prodloužení „funkčního období“, ať už v budoucnu podle samotného § 166 odst. 3 nebo s využitím § 166 odst. 3 při postupu u „dosavadních ředitelů“ podle přechodných ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., se děje přímo ze zákona (není k němu nutný právní úkon zřizovatele – viz výše), a to rovněž na „dalších 6 let“. Zřizovatel není oprávněn jednostranně tento parametr změnit.

To je výklad zákona 😉
al_muzna
5. črc 2014
@copa Pokud má kamarády ve vedení obce, tak pešek. Pokud má kamarády na Kraji, tak taky. Ruka ruku myje, jeden z toho blije....

Začni psát odpověď...

Odešli