Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Neplatené voľno na konci rodičovskej dovolenky. Ako je to s odvodmi?

marfam
10. únor 2009

Konci mi RD. Chcela by som si poziadat o neplatene volno. Ako je to s odvodmi do socialnej a zdravotnej poistovne (na Slovensku) aj za zamestnanc aj za zamestnavatela? Zistujem to ale v poistovni mi tvrdi jedno zamestnavatel opak.
Ako je to s dovolenkou? Ked som sa pytatala zamestnavatela tak povedal ze nemam ziadnu. Mam narok na dovolenku pocas MD a aj pocas RD? V akej vyske a aao je to s kratenim? Krati sa aj dovolenka, ktoru som si nestihla vycerpat pred nastupom na MD?
Pytam sa to takto konkretne lebo od zamestnavatela info nedostanem. Co si nezistim sama tak neviem.
Dakujem za kazdu odpoved.

gapa
10. únor 2009

počas NV musí platiť zamestnávatel odvody zdrav.poistenie z minim.mzdy (za zamestnanca aj zamestnávatela 4+10%). Do sociálnej poistovne neplatí nič. Ak by si počas nepl.volna nemala žiadny príjem a starala sa riadne o dieťa do 6rokov (a tak sa prihlásila aj na zdrav.poistovnu), tak v ročnom zúčtovaní zdr.poistenia sa zaplatené zdravotné poistenie vráti aj za zamestnanca aj za zamestnávatela.
Ak by si však príjem mala, tak neviem.

O tej dovolenke tu už téma je a aj je to tam prebraté. Nárok na dovolenku ti vzniká za dni čerpania MD. Za dni čerpania RD už nie. Dovolenka neprepadá, môžeš ju po ukončení RD vyčerpať, prepadla by až na konci kalend. roku, v ktorom si skončila čerpanie RD.

pozri si zákonník práce
§ 113 (že dovolenka neprepadá ale si ju môžeš vyčerpať po MD, Rd)
§ 144 ods.4 (ze MD sa považuje za odpracovaný čas=výkon práce)
výpočet nároku na dovolenku § 100+101+102+109+ 105+príp. 103 + 144

tinakul
30. zář 2011

táto téma ma zaujala, lebo momentálne riešim tento problém. Mne končí RD v januári 2012 a požiadala som o neplatené volno, nakolko druhá dcéra nastupuje do MŠ až budúci september .... proste som si požiadala o ešte jeden rok neplateného volna! Zamestnávatel mi vyhovel , ale som bola informovaná, že mám nárok aj na dovolenku, nejakých 35 dní, ktoré vyčerpám po ukončení RD - čo je pre mňa výhoda - no ale potom od marca - kedy už budem na neplatenom volne, vraj ja musím platiť odvody zdrav. poist. z minim. mzdy - za zamestnanca aj zamestnávatela 4+10% - ako píšeš gapa !!!! Len nerozumiem tomu prečo ja a nie zamestnávatel 😒 Neviem, asi riešením by bolo ísť na zdravotnú poisťovnu a prihlásiť sa, že druhá malá ešte nejde do MŠ a budem sa o ňu plne starať??? A v tomto prípade druhé dieťa nemôže od septembra navštevovať kolektív ani doobeda ??? Prosím Gapa porad ak môžeš ...
@gapa

gapa
30. zář 2011

@tinakul
v tomto boli od 1.1.2011 zmeny, už to nieje, ako to bolo v r.2009, kedy bol písaný môj predchádzajúci príspevok.

Teraz máš povinnosť nahlásiť zamestnávatelovi poberanie rodič.príspevku, odkedy dokedy ho poberáš. Od 1.1.2011 platí, že počas RD musia do zdr. poistovne posielať myslím odhlášku za teba ako zamestnanca a si poistená štátom ako poberatel rodič.príspevku (teda nie ako osoba čerpajúca rodič.dovolenku). Dnom, kedy prestaneš poberať RP ťa zaemstnávatel odhlási zo zdr. poistovne ako poberatela rodič.príspevku (ak je dieťa narodené v januári, tak za január ako posledný mesiac poberáš RP, takže by mala byť odhláška dnom 31.1. ale predpokladám robí sa odhláška v praxi zatial dnom dovršenia 3rokov dieťaťa= dnom ukončenia rodič.dovolenky, lebo sa nedáva mzdárke žiadne potvrdenie z UPSVaR o dobe poberania RP, nestretla som sa s tým, že by to žiadali a UPSVaR odníma RP od 1.2.=prvého dna mesiaca po mesiaci dovršenia 3rokov, ak nejde o dieťa s dlh.nepr. zdr.stavom samozrejme. No tieto dni, to je detail, nie podstatný pre nás)

ak budeš čerpať riadnu dovolenku po rodičovskej, tak zamestnávatel ti v soc.poistovni dnom dovršenia 3rokov dieťaťa ukončí čerpanie rodič.dovolenky (tam ich nezaujíma poberanie RP) a ukončí prerušenie poistenia z dôvodu čerpania rodič.dovolenky. Počas čerpania "riadnej" dovolenky ti už bude trvať poistenie zamestnanca v soc.poistonvi (dôchodkové, nemoc, v nezam...) a aj poistenie zamestnanca v zdravotnej poistovni.

Po ukočení čerpania riadnej dovolenky a začatím čerpania neplat. volna v soc.poistovni nahlási zamestnávatel prerušenie poistenia z dôvodu čerpania neplat. volna (netrvá ti teda žiadne poistenie zamestnanca) a tiež ťa odhlásia zo zdr. poistovne ako zamestnanca.
Preto treba zájsť do zdr. poistovne predpokladám s rodným listom dieťaťa (ak nie je dieťa poistené v tej istej zdr.poistovni) a príp. zobtať doklad o poskytnutí nepl. volna zamestnávatelom (neviem, či treba). Mamička sama musí na svojej ZP nahlásiť zmenu do 8dní od začatia čerpania NV a prihlásiť sa ako osoba riadne osobne a celodenne sa starajúca o dieťa do 6rokov. Predpokladám podpisuje tam nejaké čestné prehlásenie o tom okrem nahláseia zmeny (treba si zobrať kopie a založiť do budúcna, lebo zdr. poistenie je povinné a aby v bud. nechýbali obdobia). Táto podmienka starostlivosti ... je splnená aj v prípade, že dieťa navševuje jasle či skôlku na max. 4hod. denne a sú v Zákone o zdr. poistení ešte nejaké výnimky, myslím čo sa týka pobytu dieťaťa v nejakom zariadení? či nemocnici ... Takže nebudeš si musieť sama platiť zdr.poistenie, ak dieťa bude max. 4hod. v škôlke. (inak poslednú novelu Zákona o zdr. poistení tuším od 1.9.2011? som nepozerala, no malo tam ísť o zmeny týkajúce sa ročného zúčtovania zdr.poistenia, tak "predpokladám", v tomto nahlasovaní, čo sa týka mamičky a zamestnávatela sa nič teraz nemenilo, lebo tieto zmeny nahlasovania nastali od 1.1.2011 ale nanovo nejaké aj od 1.5.11 (resp. 1.4.11?)

V soc.poistovni si teraz prihlásená ako osoba riadne sa starajúca o dieťa do 6rokov (to je iná definícia ako v Zákone o zdr. poistení, nie je to úplne to isté!), ak si si SAMA dávala po pôrode prihlášku. Len v takom prípade si dôch.poistená štátom počas čerpania rodič.dovolenky. Toto sa spätne nedá vybaviť (ako zdr.poistenie). Treba sa informovať, či musíš dať odhlášku do 8dní od začatia čerpania riadnej dovolenky (kedy ti trvá dôch.poistenie zamestnanca a nemožno byť dôch.poistená aj štátom a aj ako zamestnanec) alebo netreba a soc.poistovna to robí automaticky nahlásením ukončenia RD zamestnávatelom. Ak dáš odhlášku, tak potom najneskôr v prvý den čerpania neplat. volna je treba dať znovu prihlášku na soc.posťovnu s prílohami (RL dieťaťa + prehlás. o riadn. star. a na kopiu si nechaj potvrdiť prevzatie a založ ku dôchodku). Ak nebudú chcieť odhlášku, tak si potom pre istotu po nejakom čase po začatí čerpania NP skontroluj, či ti trvá dôch.poistenie ako osobe riadne sa starajúcej o dieťa do 6rokov (ako a kedy presne to urobiť netuším, možno telefonicky sa dá, možno osobne, no nečakala by som dlhšie ako mesiac, zamestnávatel to nahlasuje do 8dní, tak potom neviem, čo sa deje v soc.poistovni s tým).

A napokon musím zdôrazniť, že TOTO VšEKTO PLATI PODLA TERAZ účINNéHO ZáKONA!!!!!!! Od 1.1.2012 môžu zase nastať nejaké zmeny, čo sa týka soc.poistovne alebo zdr. poist.????

tinakul
3. říj 2011

@gapa -" Dakujem"

smikubi
1. pro 2011

Poprosím o radu 5.12. 2011sa mi končí predľžená RD z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu nakoľko ho synovi priznali len do tohto dňa. Syn vtedy dovŕši 4r. Momentálne čakáme, či nám posúdia opätovne nepriaznivý zdravotný stav no kým dostaneme odpoveď je tu jedno hluché obdobie a zamestnávateľ mi poradil ísť na neplatené voľno do konca mesiaca, kým budem mať stanovisko od ÚPSV a R. Inak momentálne ma nevie ani zamestnať a musel by ma prepustiť , no naznačil mi, že od 1.3.2012 mi pravdepodobne vie dať pracovné miesto.
1)Moja otázka znie, ak by mi nepriznali nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, čo s odvodmi kto ich platí alebo neplatí a za akých podmienok v prípade, že by som si NV musela predľžiť do toho marca.
Tu som sa vyššie dočítala, že platiť odvody by som nemusela ak by som sa starala riadne o dieťa do 6.r. , mne povedali na UPSVa R ,že za riadnu starostlivosť sa považuje už aj pobyt dieťaťa v MŠ a je jedno na aký čas teda aj na 8 h. Podľa Vás by som si odvody musela platiť ak dieťa chodí do škôlky na via ako 4h?
2)Ak by som mala, NV len do konca mesiaca nemusím nič nahlasovať?- ak by som potom išla rovno na RD, ktorú by mi priznali spätne od 5.12.2011 ďakujem za skorú odpoveď.