Zaměstnavatel nechce akceptovat moji neschopenku

Ahojte, dne 18.1. jsem byla v práci na ranní a dali mi výpověď ve zkušební době ke dni 18.1.2013, protože mi pak nechtějí platit mateřskou. 21.1. jsem šla k doktorovi a ten mi napsal neschopnost - vystavena dne 21.1. a je tam práce neschopna od 18.1.2013. Zaměstnavatel mi poslal neschopenku zpátky a prý nemák nárok, páč jsem byla 18.1. v práci a je to v docházkové knize. Sociálka neschopenku přijala v pohodě. Chci se zeptat zda to doktor napsal takto dobře a nebo má pravdu zaměstnavatel? Jsem z toho na nervy už :-|
irennn
30. led 2013
@petrapavlikova ahojky, já se obávám, že bohužel budeš mít smůlu. Ano, zaměstnavatel tě nesmí vyhodit, když máš neschopenku, výjimkou je pouze zkušební doba, kdy tě může propustit bez udání důvodů, v tomto případě tě neschopenka nezachrání.
garnek
30. led 2013
Ahoj, můžou tam být problémy, já jsem šla na PN v den, co jsem taky byla v práci, ale měla jsem odpracováno cca 6h a podle zákona to je prý tak, že pokud máš odděláno více než 8h, tak PN nemůže být ten den vystavena, tak jde asi o to, kolik hodin jsi odpracovala....škoda, že ti to dr. nenapsal normáně od toho 21.1., to bys měla PN v ochranné lhůtě, která je 7 dní.
petrapavlikovaautor
30. led 2013
@garnek no byla jsem tam ten den od 07:00 do asi 14:00 h, tudíž 7h- jenže běžná pracovní doba trvá do 15:15 a nikdo mi nepotvrdí, že jsem tam nebyla celou pracovní dobu. Já taky nechápu proč tam prostě nenapsal od 21.1. když jsem mu říkala, že jsem byla v práci - říkal že to nevadí.
blondynka400
30. led 2013
@petrapavlikova Je to tak, jak píše garnek. Jestliže máš odpracováno dennní fond pracovní doby (dle smlouvy), ten den už neschopenka být nemá a paltí od následujicího dne. Navíc se docela divím, že to doktor vypsal takhle zpětně, to byl taky neměl.. Když jsi byla u něho 21, jak může vědět, že jsi byla práce neschopna od 18....
To že sociálka neschopenku přijala je jasné, musí, bude ti pak vyplacet nemocenskou do doby trvání neschopenky (může být až do konce šestinedělí). Jestli máš za poslední 2 roky odpracováno 270 dní (bere se TP) , mateřskou dostaneš i tak. Tu v dnešní době nevyplácí zaměstnavatel. Taky důvod proč ti dali výpoveď je určitě jiný, nechtějí ti držet místo nebo pak vyplatit odstupné, což se jim tedy ani nedivím, když jsi ve firmě tak krátkou dobu...
megy
30. led 2013
no moc tě nepotěším, neschopenka se správně již nemá psát tři dny zpětně 😕 to jedna věc, druhou věcí je to, že ti dal zaměstnavatel byť ve zkušebce výpově´d, když ví, že jsi těhotná, nevím jak to je, ale myslím, že na těhotné se vztahuje, že ti zaměstnavatel nemůže dát výpověď, ale nevím, jak je to, když jsi ve zkušebce 😕 nevím, jak dospěl zaměstnavatel, že zrovna ten den ti dal výpověď, když už jsi ten den odpracovala 😕
petrapavlikovaautor
30. led 2013
@blondynka400 No mě je nák jedno, kdo to bude platit, ale jak mám předat sociálce ten III. a IV. díl, když ho má předat zaměstnavatel - o to jde. Jo za 2 roky mám tutově více odpracováno. Bez práce jsem byla jen 2 měsíce.
maladama
30. led 2013
@megy výpověď zaměstnavatel dát nemůže, ale zrušit pracovní poměr ve zkušební době ano, to je jiná věc.

@petrapavlikova průšvih ovšem je v tom, že podle zákona
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

a pokud jsi dostala výpověď ve zkušebce, tak to tvoje zaměstnání trvalo určitě míň, než aby ti to vystačilo do 32+0 😞
blondynka400
30. led 2013
@megy ve zkušební době ochraná lhůta není. Navíc to není výpovď, ale zrušení ZD, což je značný rozdíl. A na tom, že byla předána na konci pracovní doby není nic divného, to je běžná praxe.
@petrapavlikova tak v tomto případě bych se tím zbytečně netrápila.Na MD budeš mít nárok. Když jsi nezaměstnaná, se sociálkou si to musíš vyřídit sama. Píšeš že sociálka jí přijala, tak co by jsi jim ještě chtěla dávat? Každopáně to nic nemění na fakt, že doktor podle ,mne vypsal neschopenku chybně. To byl ona tvé přání? Měl jí nechat od 21, ty si vše vyřídit sama a bylo by pro problémech 🙂
blondynka400
30. led 2013
@maladama kde jsi toto vzala? Dělám v HR už hodně let, ale toto jsem nikdy neslyšela....
maladama
30. led 2013
@blondynka400 http://www.mpsv.cz/cs/7

2. Peněžitá pomoc v mateřství
Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou a více dětí zároveň).

Peněžitou pomoc v mateřství je možno pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče - do 7 let věku a 31 týdnů.

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže se přitom od 1. 1. 2012 zavádí další podmínka, a to že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí od vzniku sociální události.
petrapavlikovaautor
30. led 2013
@blondynka400 ne nebylo, říkal, že to píše zpětně, já tomu houby rozumím, jak to chodí.....takže sociálce to můžu tedy poslat sama ten IV. díl ? Ten je kam mi mají posílat peníze
maladama
30. led 2013
@blondynka400 jinak úplně přesně to vychází ze zákona o nemocenském pojištění,
§ 14
(1) Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění.

§ 15
(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.
2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

a pro úplnost
§ 34 Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
(1) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává
a) dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
b) dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem podpůrčí doby uvedené v písmenu a),
c) dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče v případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až e). V případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. d) a e) se přitom za den převzetí dítěte do péče považuje den prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal péči o totéž dítě opakovaně.
blondynka400
30. led 2013
@maladama to je ale ochranná lhůta. Jestliže za poslední 2 roky pracovala s vyjímkou 2 měsíců, počet dní kdy byla účastna na nemocenském pojištění má splněno. Ochraná lhůta jí nemusí zajímat....
@petrapavlikova určitě můžeš. Peníze ti pošlou na tvůj účet, do neschopenky ho musíš vyplnit. Tak to funguje i když jsi zaměstnaná, po té co už neschopenku neplatí zaměstnavatel ale sociálka
petrapavlikovaautor
30. led 2013
tudíž mám nárok na mateřskou asi, dle tohoto.
petrapavlikovaautor
30. led 2013
Jinak holky moc děkuju za rady, aspoň se už nebudu nervovat, zbytečně 🙂
blahova_andrea
30. led 2013
Neschopenka pokud vím, tak jde dát jen tři dny zpětně, tzn. od 19.1., ne? Navíc má zaměstnavatel pravdu. Nemůžeš být v práci a zároveň mít neschopenku, takže toho 18.1. se ti počítá jako odpracované. Navíc jak píší výš...ve zkušební době se na tebe asi nevztahuje ochranná lhůta a máš smůlu 😞
maladama
30. led 2013
@blondynka400 ne, tak to není.

Pro nárok na dávku je nutné, aby v okamžiku vzniku nároku byla pojištěnka buď pojištěná, nebo v ochranné lhůtě (viz to, co říká ten §14).
Pojištění zaniklo okamžikem ukončení pracovního poměru, tedy 18.1.2013.
Nárok na dávku - nemocenské v souvislosti s rizikovým těhotenstvím - vznikl vypsáním neschopenky (tedy buď toho 18., jak napsal doktor, nebo, pokud to není možné zpětně, nejdéle 21.1.2013). Pro tenhle nárok je ochranná lhůta 7 dní podle §15 (1) - a to bylo splněno.

Nárok na dávku - peněžitá pomoc v mateřství - vznikne nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (viz § 34 (1) - tedy nejdříve v 32+0, pokud nedojde k porodu předčasně. V této době by petra musela být buď pojištěná (tedy zaměstnaná, což ale nebude) nebo v ochranné lhůtě, která je v souladu s §15 (2) nejvíce 180 dní od ukončení pojištění, ale maximálně tolik dní, kolik trval pracovní poměr, z nějž pojištění plynulo.
Tebou uváděných 270 dní trvání pojištění za poslední dva roky je další podmínka, která musí být splněná, ale bez toho, aniž by v době vzniku nároku na dávku buď trvalo pojištění, nebo běžela ochranná lhůta, nárok na dávku není.
maladama
30. led 2013
@blahova_andrea ochranná lhůta se na petru samozřejmě vztahuje, co se na ni nevztahuje, je "zákaz výpovědi" - protože zrušení pracovního poměru není totéž, co výpověď (tu by dostat nesměla), a je povolené i u těhotné.
maladama
30. led 2013
@petrapavlikova bohužel ten nárok prostě nemáš. Můžeš si to ověřit ještě se správou sociálního zabezpečení, jestli chceš, ale hned na začátku jsem linkovala stránky ministerstva práce a sociálních věcí a tam to říkají dost jasně.
Teď ti normálně poběží pracovní neschopnost, tam budeš peníze dostávat.
Co se peněžité pomoci v mateřství týká, nejlepší by bylo dohodnout se se zaměstnavatelem - vysvětlit mu situaci a ukecat ho, ať stáhne výpověď a podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru tak, aby ti ta ochranná lhůta vyšla.
petrapavlikovaautor
30. led 2013
@maladama nemám nárok na mateřskou? Když mám za poslední 2 roky odpracovanejch 270 dní a na co jsem teda celé ty roky pracovala? A neschopenka byla vystavena 21.1.
blondynka400
30. led 2013
@maladama no já si tohle nemyslím.... To nedává smysl. Proč by například žena, která 10 let odvádí řádně pojištění, pak změní práci, otěhotní, zaměstnavatel jí kvůli tomu zruší ZD třeba už po měsící, neměla pobírat MD? Opravdu jsem o nikom takovém neslyšela...
Každopádně nejjednodušší je zavolat na CSSZ dle místa bydliště. Po zadaní rodného čísla do jejich programu jim tam vše vyleze a nejlépe poradí, jak postupovat @petrapavlikova . V nejhoršm příadě si může pojištění platit sama. Každopádně určitě to jde udělat tak, aby MD měla...
maladama
30. led 2013
@petrapavlikova jak dlouho jsi byla zaměstnaná teď? A jaká byla pauza mezi předchozím zaměstnáním a jak dlouho trvalo to?

Ještě do toho vstupuje to přerušení běhu ochranné lhůty:
Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů.
blondynka400
30. led 2013
@petrapavlikova zavolej si na tu socku jak jsem psala... Třeba v Praze jsou fakt ochotní. A řeknou ti 100% ano nebo ne. Já si myslím, že fakt ano, protože to nedává smysl viz můj předchozí příspěvek....
petrapavlikovaautor
30. led 2013
No takže zaměstnavatel mi nic platit nemusí, ale bude nemocenskou platit sociálka a mateřskou dostanu od státu?
maladama
30. led 2013
@blondynka400 mnoho zákonů nedává smysl, ale dokud jsou platné, tak prostě se jimi všichni řídí.
Můj manžel taky nedostal podporu v nezaměstnanosti kvůli tomu, že jeho zaměstnavatel mu nevystavil to správné potvrzení pro úřad práce - a mohli jsme se vztekat, jak jsme chtěli, zápočťák pro úřad práce prostě nebyl zákonným podkladem prokazujícím výši příjmu, takže dostal nejnižší výměru a bylo. Ještě že si našel práci rychle sám, těch 3540Kč za měsíc by nás fakt vytrhlo.
maladama
30. led 2013
@petrapavlikova ano, nemocenské od 22. dne ti bude platit stát. Co se týká té PPM, pokud budeš v ochranné lhůtě, tak ti ji bude platit stát, pokud nebudeš, bohužel nikdo. Vznikne ti až nárok na rodičovský příspěvek ode dne porodu.
maladama
30. led 2013
@blondynka400 a jinak to, že jsi o nikom takovém neslyšela, to bohužel není argument. Já tu vypisuju zákony, to je opravdu to jediné rozhodující, dojmy a doslechy nejsou fakta.
petrapavlikovaautor
30. led 2013
@maladama no teď jsem pracovala 2 měsíce a týden, předtím 2 měsíce na pracáku, bez podpory, páč jsem měla odstupné a předtím 3,5 roku jsem pracovala u sázkovky.
blondynka400
30. led 2013
@maladama no to je trošku jiný případ. Když nedodáš pořebné potvrzení, je jasné, že dávka nemůže být vyplacena...
Započtový list není potvrzení to je fakt. Nehledě na to, že tam nemá výše příjmu co dělat.
Argument to sice není, ale zákony se dají vykládat hodně způsoby... A dost čast ani právník pořádně nevím, jak to doopravdy je...
@petrapavlikova zaměstnavatel platí pouze první 3 týdny (bez prvních 3 dnů), pak už sociálka. Když jsi nezaměstnaná, tak první 3 týdny nedostáváš nic
lamontana
30. led 2013
Ahoj,
pokud máš za poslední dva roky odpracováno 270 dní (resp. účast na nemocenském pojištění) na PPM nárok máš, vyměřovací základ je od posledního zaměstnavatele, bez ohledu zda u něho pracuješ či ne. Nicméně mezi odchodem z práce a porodem by nemělo být více než cca 6 měsíců (ochraná doba), aby se od posledního zaměstnavatele vyměřovací základ počítal.

Po 28 týdnech mateřstké (PPM) přichází rodičovský příspěvěk, který je plošný.

Nevím kde bydlíš, ale v každým větším městě mají na sociálce i infolinku a když jsem psala na podobné téma seminárku, dost mi tam poradili i při nejrůznějších případech🙂

Začni psát odpověď...

Odešli