Jak se správně provádí OGTT u těhotných žen

Protože každá těhotná žena podstupuje během svého těhotenství zátěžový test na těhotenskou cukrovku na pracovištích k tomu určených, je dobré vědět, jak se správně provádí OGTT u těhotných žen. Všechna pracoviště, kde tento test provádí, by měla dodržovat a postupovat podle doporučení České diabetologické společnosti, která jsou uveřejněna od dubna 2014.
OGTT u těhotných žen

Pokud je test prováděn správně, tedy podle doporučení České diabetologické společnosti, splňuje všechna následující kritéria:

Test probíhá mezi 24. - 28. týdnem těhotenství

Test nesmí být provedený příliš brzy, protože cukrovka se může manifestovat až později a zůstane tak neodhalena. Stejně tak pokud bude test proveden později, může už být cukrovka delší dobu dekompenzována. Test se nesmí provádět v době akutního onemocnění, jako je např. viróza. Může tak dojít k falešně zvýšené lačné glykémii.

Test je tříbodový

Je nabírána hodnota na lačno, po 60 minutách a po 120 minutách. U těhotných žen je důležité nevynechávat odečet glykémie po 60 minutách. Často je tato glykémie rozhodující pro správnou diagnózu gestačního diabetu. Její stanovení, resp. nestanovení, má přitom podstatný vliv na počet diagnostikovaných žen, jak ukázaly nedávné studie ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (22 % vs 14 %) i mimopražských pracovišť (24 % vs 10 %).
Jak se správně provádí OGTT u těhotných žen

Test je proveden v laboratoři

Test je nutné provádět v laboratoři z důvodu včasného vyhodnocení glykémie. Tu je nutné vyhodnotit do 1 hodiny po odběru. Pokud je interval mezi odběrem a analýzou delší, působením glykolýzy se podstatným způsobem zkreslí výsledné glykémie a dochází k falešné negativitě.

Test je proveden standardní laboratorní metodou

Test nelze vyhodnocovat pomocí glukometru. Glukometr je určený pro sledování orientačních glykémií u diabetiků. Povolená odchylka jejich měření je 15%, přičemž ale ne všechny glukometry tyto standardy splňují. Nejvyšší přesnosti glukometr dosahuje u glykémie kolem 5 mmol/l. Proto je k testování nevhodný.

Všechny 3 odběry musí být provedeny ze žíly

Glykémie z kapilární krve je pouze orientační. Její hodnota po zátěži se oproti venózní krvi liší o 25%, ale i více.

Test je proveden v ranních hodinách po minimálně 8 hodinách lačnění

Pokud se doba lačnění nedodrží, může dojít k falešně pozitivní lačné glykémii. Naopak není žádoucí omezovat ve dnech před testem příjem cukrů.

Po celou dobu testu zůstává vyšetřovaná žena ve fyzickém klidu a pod dohledem v laboratoři

Při testu je důležité dodržení fyzického klidu. Kromě bezpečnostního hlediska fyzická aktivita zkreslí výsledek testu. Není proto žádoucí, aby žena opouštěla laboratoř, nebo šla dokonce domů.

Referenční hodnoty pro detekci gestačního diabetu:

OGTT

Glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l
Glykémie v 60. min≥ 10,0 mmol/l
Glykémie ve 120. min≥ 8,5 mmol/l

Tyto hodnoty byly schváleny Českou diabetologickou společností v dubnu 2014, v červenci 2014 je přijala Česká společnost klinické biochemie. Původní kritéria vycházela ze studií starých 40 let. Jejich cílem tehdy byl záchyt žen, kterým by hrozilo vypuknutí diabetu po těhotenství, nevycházely z poznatků o riziku zvýšených glykémií na matku a plod.

Tyto hodnoty vychází z rozsáhlé mezinárodní multicentrické studie HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes), která na velkém souboru těhotných žen (23 316) sledovala vliv glykémie na výskyt těhotenských a perinatálních komplikací. Po analýze výsledků studie HAPO byla v roce 2010 Mezinárodní asociací pro studium diabetu v těhotenství (IADPSG) navržena nová diagnostická kritéria pro GDM. Z nedávné studie provedené ve VFN (analýza 2 565 výsledků OGTT v rámci rutinního screeningu GDM v letech 2008- 2012) vyplynulo, že podle původních kritérií je nyní podchycena pouze polovina těhotných, které mají GDM podle nových kritérií (52 %), zatímco druhá polovina (48 %) není diagnostikována. A naopak – až čtvrtina žen (26 %), které mají cukrovku diagnostikovanou podle původních kritérií, je sledována zbytečně.

Více o správném provádění OGTT na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. HAPO studie: The HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemie and Adverse Pregnancy Outcomes. N Engl J Med. 2008;358:1991-2002
  2. Studie VFN: Alarmující výskyt gestačního diabetes mellitus při použití stávajících i nových mezinárodních diagnostických kritérií. Anderlová K, Krejčí H, Klusáčková P, et al. Alarmující výskyt gestačního diabetes mellitus při použití stávajících i nových mezinárodních diagnostických kritérií. Čes. Gynek. 2014;79:213-218
  3. ©Depositphotos.com/[mehmetcan]
  • Oba textové zdroje jsou dostupné i na internetu.
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti se správným prováděním OGTT u těhotných žen

Máš zkušenost se správným prováděním OGTT u těhotných žen?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost