redakce
12. led 2019
8085 

Otevření prvního porodního domu v Čechách: Proč je u nás dosud nemáme a proč bychom je rozhodně mít měli?

Porodní péče je u nás, alespoň co se týče statistik, jedna z nejlepších na celém světě. Zejména v nejvíce zohledňovaném faktu, úmrtnosti novorozenců, patříme v porodnictví a neonatologii mezi nejbezpečnější státy, kde se dá na svět přivést miminko.

Na druhou stranu tu existuje poměrně silný hlas žen, které se způsobem vedení porodů u nás nesouhlasí. Kritika porodnického systému pramení hlavně z toho, že neexistuje varianta, která by maminkám umožňovala rodit jinak než v porodnici. Pokud si některé ženy přejí rodit ve větším soukromí či nechtějí, aby lékař zasahoval do průběhu porodu, pokud probíhá bez komplikací, často jim zbývá  jen volba dalšího extrému - porodu doma.

Vzniku porodních domů v Čechách, které jsou po celé Evropě běžnou součástí porodnického systému, brání nastavení legislativy. Možná se však všem ženám, které touží po intimním zážitku a zároveň kvalifikovaném doprovodu u porodu, blýská na lepší časy.

Možnost výběru způsobu porodu patří nejen v západní Evropě k běžnému standardu, který porodnický systém nabízí. V sousedních zemích, Skandinávii i Británii se možnost volby mezi porodem v nemocnici, v porodním domě nebo doma staví na stejnou úroveň - společensky i lékařsky. Porodní dům, který by u nás měl brzy znovu vzniknout, by přinesl možnost výběru těm ženám, které porodní zážitek a způsob, jakým přijde jejich dítě na svět, považují za důležitý.

Proč mají mít ženy možnost si zvolit, kde a jak chtějí rodit

Silným argumentem mnoha lékařů, znalců v oblasti porodnictví ale i mnoha žen - matek, je fakt, že porodní péče v České republice patří k nejvyspělejším nejen v rámci Evropy, ale celého světa. Úmrtnost novorozenců i matek při porodu u nás patří mezi nejnižší na světě. Porodnická a neonatologická oddělení patří v nemocnicích mezi ty nejlépe a nejmoderněji vybavené.

Zvláště pak velká nemocniční zařízení, ke kterým patří porodnice v Motole, Ústav pro matku a dítě v Podolí či například Krnovská porodnice, se mohou pyšnit velkými úspěchy na poli gynekologie a porodnictví. Lékaři v těchto zařízeních dokáží zachránit život dětem narozeným i dříve než ve 24. týdnu těhotenství. S komplikacemi, které mohou během porodu nastat, si musí poradit každý den. A radí si s nimi velmi úspěšně.

Přes tyto úspěchy však z druhé strany přichází hlas matek, kterým se způsob, jakým se v takto velkých zdravotnických zařízeních rodí, nelíbí. Velkokapacitní porodnice vnímají jako neosobní, přirovnávají je k běžícímu pásu či továrnám na děti.

Maminky, které naše porodnice kritizují, nesouhlasí zejména s množstvím zásahů, které se během porodu provádějí, zejména se hovoří o řízeném odtoku plodové vody, podávání podpůrných léků nebo nástřihu hráze během poslední fáze porodu. Nepřejí si, aby byly často vaginálně vyšetřované, touží mít větší soukromí, dostatek času, možnost volnosti pohybu a volby porodní polohy.

Existence porodních domů by i u nás poskytovala maminkám možnost volby a nenutila by některé z maminek vybrat si ze dvou extrémů. Minimálně z pohledu evropského porodnictví je volba porodu mezi velkým, anonymním porodnickým zařízením a porodem doma, pro maminky takovou Sophiinou volbou. A právě možnost zvolit si porodní dům by tuto situaci mnoha maminkám ulehčila.

Co je to porodní dům?

Jednou větou je porodní dům alternativním zařízením se zajištěnou odbornou péčí. Je určené nastávajícím maminkám, které jsou zdravé a očekává se, že jejich porod bude probíhat fyziologicky - tedy přirozeně.

Takovéto zařízení, které bývá ve světě často napojené na blízkou porodnici, bývá domácky vybaveno. Každá maminka v něm má svůj pokoj se sociálním zařízením a k dispozici vysokoškolsky vzdělanou porodní asistentku.  

Porodní asistentky jsou rodící ženě oporou, pečují o ni, vedou ji k úspěšnému porození jejího miminka. Porodní asistentka, která je u porodu, pečovala často o maminku během celého těhotenství - obě ženy tak k sobě mají vztah, znají se, žena porodní asistentce důvěřuje.  

Porod probíhá bez zásahů do bezproblémových porodů, s možností volného pohybu po pokoji, možností volby porodní polohy. Péče o každou ženu je individuální, šitá na míru jejím potřebám, důraz je kladen na přirozený způsob porodu a následné péče o novorozence. Ženy několik hodin po porodu mohou odejít domů.

Porodní dům je tak kompromisem mezi nemocnicí a domovem. Svou atmosférou a vzhledem připomíná domácí prostředí a zároveň zajišťuje odbornou péči profesionálních zdravotníků. Porodní dům je komorním zařízením, které nepřipomíná nemocniční prostředí ani svým vzhledem, ani přístupem personálu. Porodní dům také není součástí porodnice, je to autonomní oblast, přiléhá však v dostupnosti na nemocniční zařízení, které v případě komplikací zajistí péči pro maminku i novorozené dítě.

Ženy, které po takovém osobním přístupu u porodu svého dítěte touží, pak v současné době tuto možnost nemají, jelikož přísně nastavená legislativa vznik porodních domů prakticky neumožňuje. Největší potíží pro vznik porodních domů je zejména tlak zákonodárců, aby porodní domy byly součástí porodnic. Argumentují tak zejména z důvodu rychlosti záchrany života v případě komplikací u porodu.

Zdravá žena, toužící po jiném zážitku, než který nabízí porodnice v jejím okolí, si tedy musí vybrat v současné situaci vybírat mezi dvěma extrémy. Porod v nemocnici pro ni bude znamenat vyšší riziko, že do průběhu porodu bude zasahováno, ačkoliv si to žena nepřeje. Nebude muset mít možnost zvolit si porodní polohu, její pohyb v porodnici bude omezený. Přítomnost narozeného maminka v bezprostřední blízkosti maminky je pak v největších porodnických zařízeních nejistá - často se stává, že chybí volná lůžka, miminko a maminka bývají rozdělení.

Druhý extrém, jak si z nabízených možností vybrat, je potom porod doma. Ženy si často k domácímu porodu vybírají porodní asistentku, která je provází těhotenstvím a až porod vypukne, přijíždí k mamince domů. Porodní asistentky a duly jsou vysokoškolsky vzdělané a velmi zkušené ženy, které dokáží ženy provést porodem, aniž by i do porodu musely zasahovat. Zároveň však jsou svými znalostmi a zkušenostmi připravené na většinu komplikací, které se s porodem miminka mohou stát, a dokáží si s nimi poradit i bez vybaveného porodního sálu.

Nutno dodat, že u nás probíhají velmi vášnivé diskuze, které vybarvují ženy, které se rozhodnou porodit své děti v domácím prostředí, jako nezodpovědné a se životem dítěte hazardující. V Evropě i ve světě jsou však domácí porody za asistence porodní asistentky či duly naprosto běžnou součástí porodního systému.

Proč u nás porodní domy stále nemáme?

První porodní dům v České republice vybudovalo v roce 2002 v Praze 4 na Roztylech  občanské sdružení Centrum aktivního porodu. Již v roce 1997 iniciovala vybudování prvního Centra aktivního porodu v České republice, které v letech 1998 až 2000 fungovalo v pražské nemocnici Bulovka. Porodní dům U čápa od doby svého vzniku v r. 2002 několikrát změnil svoje sídlo, vždy však v rámci regionu Praha 4.

Zákony, které v současné době u nás platí, vznik porodních domů neumožňují. Mezi porodními asistentkami a ženami, které za vznik porodních domů často celý svůj život bojují, dochází často k dialogu s lékaři a zákonodárci, které pro vznik porodních domů nemají velké pochopení.

Mezi nejčastější argumenty patří již zmíněná míra novorozenecké úmrtnosti, která se u nás díky nemocničně vedeným porodům v průběhu let dostala z čísla 31 promile v roce 1970 až k dnešnímu 4,5 promile.

K dalším argumentům patří nedostatečná kvalifikace porodních asistentek, které by podle oponentů neměly dostatek zkušeností na samostatné vedení porodů.

Argumentů je velké množství, zastánkyně porodních domů jsou však dialogům nakloněny a jejich argumentace jsou přesvědčivé. Možná právě proto se začíná všem, kteří po porodních domech roky volají, blýskat na lepší časy a první dobrou zprávou po mnoha letech je pro ně možnost vybudovat porodní dům v Brně.

Na nutnosti vzniku porodního domu se shodla nová koalice, která po komunálních volbách v říjnu 2018 v Brně vznikla. Svůj záměr porodního domu zanesli i do koaliční smlouvy, která mezi sebou uzavřeli. To dává velkou naději, že se projekt opravdu uskuteční.

Porodní dům v Brně by přiléhal k Nemocnici Milosrdných bratří, který by zajišťoval podporu v případě komplikací u maminky nebo dítěte. Velkou potíží je pak také financování těchto zařízeních, jelikož by musely být spíše komerční a každá žena by tak nejspíš svůj porod a pobyt v porodním domě musela platit mimo zdravotní pojištění.

Pro mnoho žen by však tato možnost byla spásou při plnění jejich porodních přání.

Mít možnost výběru je totiž vždy záležitost, která dělá systém přístupných pro všechny.

Doufejme, že se nám dostane možnosti výběru i u tak důležité věci, jako je příchod našich dětí na svět. Ať už jsme na jakékoli straně barikády.

Zdroje:

pdcap.cz

unipa.cz

eurozpravy.cz

novinky.cz

    Jen poznámka na okraj - legislativa v ČR neumožňuje PA asistenci u domácího porodu, jsou za to obrovské pokuty. Takže u domácího porodu (alespoň legálně) může být maximálně dula.
    13. led 2019
    Šmarja jak se vám mezi porodnické kolosy dostal Krnov? 😁
    16. led 2019