„Maminky blíží se zápisy do prvních tříd. Co je potřeba zvládnout? Děkuji.“ Zápis do první třídy základní školy je velkou událostí v životě dítěte i rodičů. Už si nebude chodit hrát do školky, ale začne se učit a mít i nějaké povinnosti. Pokud nevíte, co musí budoucí školáček znát, určitě se vám hodí náš článek.Zápis je tedy takový slavnostní den, a tak k němu přistupujte. Připravte se na něj, ale rozhodně dítě nestresujte. Dítěti by se mělo ve škole líbit, mělo by do ní chodit rádo. Pozornost věnujte i učitelce, která ho dostane na starost. Má podle vás mezi dětmi zdravý respekt nebo ne? Ono totiž není důležité jen k zápisu přijít, ale také vybrat tu správnou školu a správnou paní učitelku.


Zápisem do školy dítě přihlašujete ke školní docházce v určité škole. Jeho funkcí je i prověření školní zralosti dítěte. Základní školu si můžete vybrat podle svého uvážení, a dokonce máte možnost jít i na několik zápisů různorodých škol. Přijetí žáka není vždy samozřejmostí. Podle školského zákona musí ředitel nebo ředitelka školy přijmout přednostně děti, které mají trvalé místo pobytu v příslušném školském obvodu a zároveň nesmí překročit stanovenou kapacitu tříd.


Seznam přijatých dětí bývá zveřejněn na stránkách školy a u vstupu do školy. Každé dítě mívá svůj registrační kód, který dostane při zápisu a pod ním je pak vedené.


Jak vybrat ideální školu pro vás?

„Moje dvojčata dostala při letošním zápisu do základní školy roční odklad. Základní školu jsme volili víceméně hlavně díky blízkosti k bydlišti, ale nyní když mám čas, začínám uvažovat, jestli nevybrat školu klidně dál, ale kvalitnější. Chtěla bych se Vás zeptat, podle čeho jste vybírali ZŠ pro své děti a co je podle Vás důležité, aby škola poskytovala?“


Než nějakou školu vyberete, nejdříve si ujasněte, jaký typ preferujete (klasická, daltonská, montessori, waldorfská, apod.). Je vhodné, pokud můžete navštívit nějakou ukázkovou hodinu učitele nebo den otevřených dveří. Dobré jsou i reference známých.

“Jsem sama učitelka a školu pro své děti budu vybírat podle: 1. jaké má škola výsledky v úspěšnosti při přechodu na střední školu, 2. blízkost, 3. program, podle kterého se učí a zaměření školy, 4. dle kantoru a jejich kvality, 5. na svou školu bych děti v životě nedala – není to profesionální a nepotřebuji vědět o každé sekundě jejich života a myslím, že by to ani nedělalo dobrotu.”


Kdy probíhají zápisy do prvních tříd?

Zápisy do 1. tříd základních škol se od roku 2017 konají v dubnu. Přesný termín vypisuje městská část nebo obecní úřad a tuto informaci se dozvíte na stránkách úřadu nebo ve školách. Některé školy umožňují objednat se přes webový formulář nebo telefonicky na určitý čas.


K zápisu chodí děti, které by měly nastoupit do školy v daném kalendářním roce a děti, které měly v minulém školním roce odklad školní docházky. K zápisu mohou jít rodiče i s mladším dítětem, které dosáhne šesti let až v průběhu daného školního roku, jestliže je na školu dostatečně připravené. To rodiče musí doložit posudkem od školského poradenského zařízení či odborného lékaře.


Dítě se podle nových pravidel nemusí zápisu účastnit a záleží jen na rodičích, zda ho k zápisu vezmou nebo ne.


Jak připravit dítě na zápis do první třídy?

V roce, kdy je vaše dítě již předškolák, můžete začít s určitou přípravou, aby mu to v první třídě lépe šlo. Důležitý je nácvik grafomotoriky, nácvik soustředěnosti i získání základní a důležitých znalostí a dovedností (sebeobsluha, samostatnost, hygienické návyky apod.).  S dítětem cvičte zodpovídání otázek, nebojácnost.Co si musíte vzít k zápisu s sebou?

Seznam potřebných dokumentů se dozvíte nejspíš na stránkách vybrané školy či po telefonu. Obvykle ale potřebujete následující:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz rodiče kvůli trvalému bydlišti,
 • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců mimo EU,
 • rozhodnutí o předchozím odkladu (pokud je),
 • žádost o odklad povinné školní docházky (u dětí s odkladem),
 • doporučení PPP, odborného lékaře (u dětí mladších šesti let).

V některých školách po vás mohou chtít také doma vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávaní. Všechny žádosti, které škola vyžaduje, mají být k dispozici na jejích webových stránkách nebo v kanceláři ředitele/ředitelky.


Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

„Učím ve školce a připravujeme předškoláky na zápis. Dítě by mělo umět říct, jak se jmenuje a vědět adresu. Znát jména svých rodičů, poznat základní geometrické tvary, barvy, zvířata. Určitě by mělo dokázat vyprávět nějakou básničku či písničku. Často se také dítěti u zápisu pokládají jednoduché otázky a sleduje se vyjadřování, slovní zásoba, správná výslovnost a správné držení tužky.“


Dítě před nástupem do školy rozhodně nemusí umět číst a psát nebo počítat. To se naučí ve škole společně s ostatními. Důležitější jsou jiné dovednosti. Zápisu se dítě účastnit nemusí, ale když je přítomno, má dvě části. V ostatních případech proběhne jen potřebná administrativa.


U formální části požádá jeden z rodičů o zápis dítěte. Předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Když má s sebou i vyplněnou žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci, odevzdá i tu. Jinak ji vyplní na místě a musí ji tak podepsat oba rodiče při zápisu (je možné doložit i čestné prohlášení o tom, že přítomný zástupce s druhým není v kontaktu a nemůže jeho podpis zajistit).


Na řadě je motivační část. Při ní pedagog zjišťuje, jak na tom dítě je. Podkladem pro hodnocení je Desatero pro rodiče předškolního věku vypracované MŠMT. Vašeho dítěte se nejspíš ujme nějaká paní učitelka nebo učitel a o samotě si s ním popovídá. Zkusí si společně nějaké testy hravou formou. Takto může kantor zjistit, jak dítě komunikuje i jak kvalitní je jeho projev, rozpoznávání barev, základní geometrické tvary, zvířátka apod. Tato část by neměla trvat více než dvacet minut, pak už se dítě nedokáže příliš soustředit.


Hned poté byste se měli dozvědět, jak si vaše dítě vedlo a také můžete získat i cenné rady, jak mu pomoci, aby se ještě před nástupem do školy zlepšilo.Hlavní zásady pro přijetí dítěte do první třídy:

Dítě má znát své jméno, příjmení, místo narození, jména rodičů a adresu.

 • Nemělo by mít potíže s převlékáním, osobní hygienou, stravováním, stolování a úklidem.
 • Dítě dokáže dodržovat určitý denní režim (chodí včas spát, včas vstává).
 • Dokáže udržet pozornost a snahu plnit jednotlivé úkoly. Umí pracovat ve skupině i samostatně.
 • Dítě má umět správně držet tužku mezi třemi prsty, stříhat nůžkami nebo lepit apod.
 • Důležitá je i znalost pravidel slušného chování k ostatním dětem i dospělým, pozdrav, poděkování či prosba.
 • Dítě zvládá samostatně a logicky myslet a správně vyslovovat všechny hlásky. Vyprávět příběh.

Odklad školní docházky

„Většinou školy chtějí žádost o odklad doplněný všemi potřebnými papíry z PPP (pedagogicko-psychologická poradna) apod. do konce dubna. Do PPP se objednejte s dostatečným předstihem, protože na jaře mívají všude hodně plno právě kvůli odkladům. Takže termín domluvte klidně už v lednu. My jsme takhle byli u zápisu loni, dali žádost o odklad, a nakonec pak v dubnu stahovali a syn šel normálně v září.“


I když chcete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, musíte se k zápisu dostavit a opět ideálně i se staženou a vyplněnou žádostí o odklad. K žádosti dodejte doporučující posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě této žádosti pak vedení školy rozhoduje o tom, zda bude dítě docházka o rok odložena. Odklad je možný nejdéle do zahájení školního roku, kdy by dítě dovršilo osmý rok věku.


Ze zápisu jste možná vy i váš budoucí prvňáček nervózní, ale není to vůbec potřeba. Ujistěte své dítě, že se nemusí bát a že ho za všech okolností podpoříte. Nikdo se tam na něj nebude zlobit za to, že něco neumí. Čeká vás oba nová a jistě krásná etapa. Tak do ní vkročte tou správnou nohou.