redakce
1. dub 2019
8593 

Mateřská dovolená 2019: Na co máte nárok a jak se počítá?

Mateřská dovolená 2019 se netýká všech žen, ale jen těch, které předtím pracovaly. Změnily se v letošním roce nějak podmínky čerpání? Víte, jak vysoký bude příspěvek v mateřství a jestli si můžete přivydělat?

 Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) má sloužit jako náhrada mzdy nebo platu během mateřské dovolené (MD). Mateřskou dovolenou poskytuje maminkám zaměstnavatel na dobu maximálně 28 týdnů (u vícerčat 37 týdnů). Peněžitá pomoc v mateřství je dávka, kterou rodičům dává stát, pokud předtím žena odváděla nemocenské pojištění.

Kdy začíná mateřská dovolená?

Na mateřskou dovolenou nastupuje budoucí maminka 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Když by porodila dříve, počítá se mateřská ode dne nástupu na ní až do uplynutí 28 týdnů. Pokud by však žena z mateřské vyčerpala méně než šest týdnů z jiného důvodu, má nárok jen na 22 týdnů ode dne porodu.

Komu vzniká nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství?

Mateřskou podporu vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Aby vám vznikl nárok, musíte být v době nástupu na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění. Znamená to, že buď je nutné mít zaměstnání nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ta činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.

To ale není všechno. Nárok na dávku vzniká až tehdy, když pracujete alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na MD.

Pokud chtějí čerpat mateřskou ženy podnikatelky, musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění alespoň 270 dnů během uplynulých dvou let.

Může jít na mateřskou dovolenou i otec dítěte?

PPM může pobírat i otec dítěte. Ovšem ne hned po narození dítěte, ale až od počátku 7. týdne. Na mateřské dovolené vystřídá matku, která s tím musí souhlasit a podepsat písemnou dohodu. Podmínky čerpání příspěvku jsou úplně stejné.

Mateřská dovolená 2019 a přivýdělek

Během prvních šesti týdnů po narození dítěte maminka pracovat nesmí. Po uplynutí této doby pak může, ale nesmí vykonávat stejnou činnost u stejného zaměstnavatele jako před porodem. Stávající zaměstnavatel ji musí přiřadit na jinou práci a připravit i odlišnou smlouvu.

Maminka se však může nechat zaměstnat jinde. Jestli ale půjde o stejný druh práce jako u původního zaměstnavatele, potřebuje jeho písemný souhlas. Toto omezení se nevztahuje na pedagogické, vědecké, umělecké, literární a publicistické činnosti. U rodičovského příspěvku už žádné takové omezení není.

Výpočet mateřské dovolené 2019

Výpočet částky, kterou budete během mateřské brát, může být docela oříšek. Nejlepší je využít online kalkulačku, která za vás kýžený údaj vypočítá. Částka, která vám bude vyplacena činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Ten zjistíte tak, že sečtete hrubý příjem za posledních dvanáct měsíců a vydělíte počtem kalendářních dnů. Dalším důležitým číslem jsou redukční hranice. Ty se odvozují od průměrné mzdy. Tyto částky se oproti roku 2018 zvýšily. 

Příklad: V případě, že jste zaměstnankyně s měsíční mzdou 21 500 Kč, výše mateřské se počítá takto:

Průměrná hrubá měsíční mzda: 21 500 Kč

Neredukovaný denní vyměřovací základ (12 x 21 500 Kč: 365): 706,85 Kč
První redukční hranice (do 1 090 Kč, ze 100 %): 706,85 Kč
Druhá redukční hranice (od 1 090 Kč do 1 635 Kč, z 60 %): 0 Kč
Třetí redukční hranice (od 1 635 Kč do 3 270 Kč, z 30 %): 0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ: 707 Kč
Denní mateřská (70 % ze 707 Kč): 495 Kč
Měsíční mateřská (30 dní x 495 Kč): 14 850 Kč

Jak požádat o peněžitou pomoc v mateřství?

Na mateřskou dovolenou nastupuje žena už před porodem. Potřebný formulář vám vystaví ošetřující lékař (obvykle gynekolog). Ten potvrdí očekávaný termín porodu. Ve formuláři uvedete, kdy chcete začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Tiskopis seženete i na okresních správách sociálního zabezpečení, pokud by ho lékař neměl u sebe. Podle zákona nesmí mateřská dovolená trvat méně než 14 týdnů a skončit dřív, než skončí šestinedělí.

Vyplněný formulář odevzdáte zaměstnavateli, který dopíše další potřebné náležitosti a žádost pošle na sociálku. Ta vám pak bude vyplácet dávku. OSVČ odevzdávají žádost potvrzenou lékařem přímo okresní správě sociálního zabezpečení.

Co když na mateřský příspěvek nemáte nárok?

Pokud žena nepracovala, nemá na mateřskou dovolenou a ani na PPM nárok. Rozhodně ale bez peněz nezůstane. Hned po porodu začne čerpat rodičovský příspěvek.

Zdroj informací:

https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm

https://www.penize.cz/materska-dovolena/402648-materska-2019-kalkulacka-penezite-pomoci-v-materstvi-a-prehled-pravidel

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina/narozeni-ditete/penezita-pomoc-v-materstvi.html

https://www.penize.cz/rodicovstvi/325180-jak-si-smite-privydelavat-k-materske-a-rodicovskemu-prispevku

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/rodicovstvi/materska/o-materske/

    Odkud je prosím informace, že se v šestinedělí pracovat nesmí?! 🤔 Jedná se jen o jeden z právních výkladů, který ale není nikde takto výslovně legislativně zakotven.
    2. dub 2019