"Už mluví? - to je otázka, která dokáže znervóznit mnoho maminek. I já už ji nějakou dobu slýchám, a ač se snažím ji vypouštět druhým uchem ven, s narůstajícím počtem týdnů mé dcerky a častějším pobytem mezi dětmi občas neodolám a znervózním také. Je k tomu ale opravdu důvod?"


Image titleOno to s řečí ale vůbec není tak jednoduché, není to jen o tom, zda dítě mluví nebo ne. Na vývoji řeči se podílí mnoho dalších, pro někoho třeba i zdánlivě nesouvisejících, dovedností a schopností. Zrak, sluch, jemná i hrubá motorika, porozumění. Vše je důležité, a pokud se někde vyskytne drobný problém, může se to projevit i v řeči.


Obecně ale platí, že:

  • v období 1 a 1,5 roku by dítě mělo nějaká slovíčka již používat
  • v období  1,5 - 2 let už by mělo dítě tvořit krátké věty, dvouslovné
  • okolo 2 let dítě ovládá okolo 200 a více slov
  • kolem 2,5 let přicházejí víceslovné věty a dítě se snaží aktivně navazovat kontakt
  • ve 3 letech dítě pojmenuje sebe a své nejbližší a zná více jak 1000 slov, používá některé předložky a spojky, začíná zevšeobecňovat
  • kolem 4. roku už začíná být řeč gramaticky na dobré cestě
  • mezi 4. a 5. rokem dítě ovládá dítě až 2000 slov, používá všechny slovní druhy, nicméně výslovnost nemusí být dokonalá
  • před vstupem do školy by dítě mělo používat až 3000 slov a rozumět a plnit i složitější úkoly

Toť velmi stručně k vývoji řeči. I zde ale platí, že každé dítě je individuální a vyvíjí se jinak. A ano, jsou to jen tabulky, obecné tabulky, ze kterých mohou děti více či méně vybočovat, netřeba se tedy hned trápit, když je dítě neplní přesně.


Tabulky ukazují jakýsi průměr, ale také mají za úkol nás včas upozornit, že je někde chyba. Chyba v prostém opožděném vývoji řeči, který se zdá být stále častější, nicméně se časem srovná, nebo v podobě poruchy komunikačních dovedností.


Netrapte se, ale nenechte se ani zbytečně chlácholit

Maminky, které delší dobu pozorují, že je něco jinak a jsou nejisté, by měly nechat vývoj řeči zhodnotit logopedem. Jen ten dokáže říci, zda je vše v pořádku nebo ne. Určitě tedy v případě nejistoty nečekejte do pěti let. Není pravda, že dříve se řeč neřeší. Logopeda lze navštívit mnohem dříve, ne nadarmo přece existují logopedické školky.


Není dobré se zbytečně trápit, ale také ne vše zlehčovat, protože někdy problém může opravdu existovat a čím dříve se řeší, tím lépe.

Moje sestra například začala mluvit později a trochu hůře, všichni nás uklidňovali, včetně lékaře, že je vše v pořádku, s okolím se nějak dorozumí a ve škole to dožene. A v 6 letech se přišlo na to, že je těžce nedoslýchavá a mluvení měla naučené v podstatě odezíráním. Dnes je jí skoro 30 let a problémy s výslovností i se správným skloňováním jsou patrné stále a už nikdy nezmizí. Kdyby se na to přišlo včas, následek by byl mnohem menší.“  


Jedna z maminek k celé problematice dodává následující slova: “A jinak holky, ono je 'nemluvit' a 'nemluvit', spousta maminek píše, že jejich dítě taky nemluvilo a pak dobrý. Jenže z nich vyleze, že vlastně nemluvilo a říkalo jen citoslovce, máma, táta atd. a jednoduchá slova.  Syn opravdu neříkal do 2. roku 11 měsíců NIC, jakože fakt ani ň, nevydával naprosto žádné zvuky. A pak ty maminky, co mají děti, co fakt nemluví, tak se stále nechávají konejšit, že dobrý, že přece Pepíček nemluvil do 4 let a je z něj pan inženýr, jenže tyhle historky jsou překroucené časem a rodinou.“


Image titleJak rozvíjet řeč a co je důležité

Malé dítě už od malička můžete k mluvení lehce stimulovat, ale nenásilně. Mluvte, mluvte, mluvte, vysvětlujte vše, co děláte, i když tomu dítě ještě nerozumí. Vidí vaše rty a odezírá, to má na správný rozvoj a především výslovnost velký vliv.


Využívejte dětské knížky, básničky, říkanky, hádanky i písničky. Vždy je však lepší, když s dítětem komunikuje druhá osoba, ne počítač, televize nebo tablet. Tam má dítě jen velmi málo šancí vidět pohyb rtů při výslovnosti. Sledujte již od mala, zda dítě rozumí, je to základ všeho. Pokud nerozumí, může to znamenat problém.


Prohlížejte, popisujte, komentujte, vyzývejte dítě k aktivitě. Nesnažte se mluvit za něj. Nenásilně ho veďte k dorozumívání jakoukoli formou. Když se dítěti nedaří výslovnost, nenuťte ho k opakování.


Už kolem 1,5 roku je dítě schopné plnit jednoduchý úkol např. „Podej mi kostku.“ Zkoušejte to. Všímejte si, zda má dítě zájem poznávat a zkoumat okolí. Berte dítě do dětských kolektivů, to může mít na řeč příznivý vliv. Dítě mezi vrstevníky má většinou velkou potřebu komunikace.Image titleDítě však nikdy do mluvení nenuťte a netlačte na něj, mluvit pravděpodobně stejně nezačne a spíše to bude mít efekt opačný. Opožděný vývoj řeči se časem srovná, nejčastěji pak ve školce, kdy se vývoj začne vyrovnávat. Jedna z maminek k tomu říká:  „Holky já začala prý mluvit až ve třech a půl, do té doby mi nikdo nerozuměl a paní doktorka tehdy mamce řekla, že prostě nemám potřebu mluvit, že je vidět, že všemu rozumím a domluvím se i tak. Mamča to přestala řešit a asi prý za půl roku jsem normálně začala mluvit a žádný žvatlání. A dcerka mojí švagrové začala teprve nedávno - je jí 3 roky a půl a rozumíte jí jen něco. Takže pokud vydává alespoň nějaké zvuky a připomíná to alespoň máma táta a tak, tak je nechte. Fakt to přijde samo.“


Jak vidíte, s mluvením dětí to opravdu není tak jednoduché. Důležité je, pozorovat dítě jako celek a nesoustředit se pouze na to, zda řekne přesně tolik slov, jako jeho kamarád nebo ne. Sledujte porozumění, snahu komunikovat a vyjadřovat se, pozorujte zájem o okolí a situace. Dítě může mít svou řeč a správně vyslovovat jen několik slov a v takovém případě, pokud je vše ostatní v pořádku, se vše opravdu  dříve či později dožene. V případě nejistoty se ale nebojte obrátit na odborníka.


Více zkušeností maminek si přečtěte ve fóru Moje dítě nechce mluvit. Jak ho to naučit?


Zdroj informací:

Kniha Diagnostika předškoláka, Dr. Jiřina Klenková, Ph. D., Mgr. Helena Kolbábková, Brno 2010

https://www.wikiskripta.eu/w/V%C3%BDvoj_%C5%99e%C4%8Di