Nové zboží

Kožené capáčky Bibalou - Halloween

Ve Francii patří mezi špičku na trhu - luxusní botičky vhodné do interiéru jako přezůvky, do kočárků jako ochrana před chladem, funkce barefoot, v exteriéru jen do suchých podmínek a vlídného terénu. Vhodné nejen na slavnostní příležitost. Jsou ručně šité bez použití lepidel, splňují evropské normy, neobsahují chrom a další toxiny. Vyrobeny z měkké ovčí kůže a s protiskluzovou podrážkou z broušené hovězí kůže.
Aktualizovaný před 1 týdnem
73 zobrazení od 6. lis 2018
590 Kč
Oznámení od prodejce: Řada Barefoot Moccs - sleva 110,-Kč. www.bibalou.cz
cherri    Brno-Bohunice
Jsem výhradní distributor pro ČR a SR francouzské luxusní značky Bibalou - výrobce dětské obuvi z měkké ovčí kůže s protiskluzovou podrážkou z broušené hovězí kůže pro děti od narození do 6 let.
Nabízím letní a zimní varianty obuvi a Mini mokasíny.
Objednávat můžete tady, na www.bibalou.cz nebo na profilu na Facebooku.
Zboží skladem k dodání do 24/48 hodin.
Ceny zboží jsou uvedené bez poštovného. Pokud objednáte více jak 2 páry máte dopravu zdarma, na Slovensko v tomto případě nabízím slevu 50%.
Jinak při platbě předem převodem je poštovné 49,-Kč a na Slovensko 4,30EUR a na dobírku 99,-Kč pouze ČR.

GDPR: Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a právní povinnosti, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu 2 let trvání záruky a 10 let s ohledem na povinnost archivovat daňový doklad. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Prohlášení provozovatele internetového obchodu bibalou.cz :

- s vašemi osobními údaji pracuje pouze jedna osoba, vaše adresa je je evidována na základě bodu 9.5 a 9.6, a předána pouze dopravci, aby mohlo dojít k nabytí kupní smlouvy.

- Vaše e-mailová adresa a telefon je určen pouze k oznámení o odeslané zásilce se zbožím, případně slouží ke komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem týkající se změn objednaného zboží.

- Pracujeme v účetním systému, který je zabezpečený vstupním heslem a veškeré datové soubory jsou zašifrovány.

9.7.1 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Winze spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Winze spol. s. r.o., se sídlem Vídeňská 68, Brno identifikační číslo: 04241673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C vložka 88950 (dále jen „správce“).

1.2.Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování Ukrajinská 31, 625 00 Brno, adresa elektronické pošty obchod@bibalou.cz, telefon 603 923 740.

1.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,

3.2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Data získaná z analýz Google analytics budou automaticky smazána po uplynutí 14 měsíců po jejich získání.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů nebudou další osoby .

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
2.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu
3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
Zobraz celé podmínky
Kožené capáčky bibalou - halloween, 18 - 26