Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
Nové zboží

COBI 680 World of Warships ORP BLYSKAWICA loď 3080

specifikace:
COBI WORLD OF WARSHIPS Torpédoborec ORP Blyskawica - 3080
680 dílků
Třída Grom byla třída torpédoborců polského námořnictva. Tvořily ji dvě jednotky postavené v letech 1935–1937 ve Velké Británii. Třída Grom představovala soudobou špičku ve své kategorii. Jednalo se o silně vyzbrojené a rychlé torpédoborce.[ Obě lodě krátce před německou invazí do Polska odpluly do Velké Británie a mohly se tak na straně Spojenců zapojit do druhé světové války. Zatímco ORP Grom byl potopen už v roce 1940 při norské kampani, ORP Błyskawica prošla intenzivní válečnou službou, na kterou navázaly více než dvě další dekády v polském lidovém námořnictvu. Błyskawica se dodnes dochovala jako muzejní loď a je zakotvena v přístavu Gdyně.
Loď má mnoho pohyblivých a otočných částí.

specifikace:
- torpédoborec Blyskawica
- bonusové kódy pro hru World of Warships
- další příslušenství
měřítko: 1:200
rozměry lodi: 57x17.5x5.5 cm
rozměry balení: 50x30.5x6.6 cm
věk: 8+ let
značka: COBI

Více mého zboží najdete na: www.modrykonik.sk

pecenahusa@gmail.com
tel: 607036202
nové+originál zabalené+záruka
Aktualizovaný včera
15 zobrazení od 7. říj 2019
750 Kč
pecenahusa    Jablunkov (region Frýdek-Místek)
Dobrý den ,

nabízím zboží, které je nové originál zabalené se zárukou, pokud není uvedeno jinak.

1. Odstoupení od smlouvy– vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii

Následkem odstoupení od smlouvy je podle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.

Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty
NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. U potravinářského zboží činí osm dnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

Děkuji a přeji Vám příjemné nakupování.

ROMAN SIKORA
ul.Bukovecká 79
JABLUNKOV
73991
tel: 607036202
mail: pecenahusa@seznam.cz
Zobraz celé podmínky
Cobi 680 world of warships orp blyskawica loď 3080,
Cobi 680 world of warships orp blyskawica loď 3080,
Cobi 680 world of warships orp blyskawica loď 3080,
Cobi 680 world of warships orp blyskawica loď 3080,
Cobi 680 world of warships orp blyskawica loď 3080,
Cobi 680 world of warships orp blyskawica loď 3080,
Cobi 680 world of warships orp blyskawica loď 3080,