Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
Nové zboží

TRANSFORMERS Auta+Autoboti 5pack DRIFT set

specifikace:
TRANSFORMERS ROBOTS IN DISGUISE 5pack 203113015
Připrav si své autoboty na rozhodující bitvu. Drift auto i robot, Sidesvipe, Underbite a Grimlock. Precizně a kvalitně provedené modely pěti TRANSFORMERS od známé firmy DICKIE TOYS na licenci HASBRO.
Auta jsou kovová a roboti z plastu. Získej tuhle ojedinělou kolekci.
Velikost autíčka: cca 6 cm
Rozměry balení: 25 x 9,5 x 9,5 cm
Věk: 3+

V nabídce mám i Bumblebee set - 270,- CZK
(Bumblebee auto i robot, Sidesvipe, Optimus Prime a Grimlock)

Více mého zboží najdete na: www.modrykonik.sk

pecenahusa@gmail.com
tel: 607036202
nové+originál zabalené+záruka
Aktualizovaný před 6 dny
21 zobrazení od 7. říj 2019
270 Kč
pecenahusa    Jablunkov (region Frýdek-Místek)
Dobrý den ,

nabízím zboží, které je nové originál zabalené se zárukou, pokud není uvedeno jinak.

1. Odstoupení od smlouvy– vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii

Následkem odstoupení od smlouvy je podle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.

Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty
NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. U potravinářského zboží činí osm dnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

Děkuji a přeji Vám příjemné nakupování.

ROMAN SIKORA
ul.Bukovecká 79
JABLUNKOV
73991
tel: 607036202
mail: pecenahusa@seznam.cz
Zobraz celé podmínky
Transformers auta+autoboti 5pack drift set,
Transformers auta+autoboti 5pack drift set,
Transformers auta+autoboti 5pack drift set,