Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
Nové zboží

Jeep pro panenky + přívěs s koněm

Jeep je vybaven dvěma sedadly s bezpečnostními pásy a dvěma zrcátky. K autu můžete připojit přívěs k přepravě koně.
Přívěs má otevíratelná dvířka, přes které může kůň vejít dovnitř.
Kůň má dlouhou hřívu a ocas. Sada obsahuje i kartáče pro péči o zvíře. Má také sedlo, které můžete odsedlat po vydařené vyjížďce.

V sadě se nachází :
- kůň
- přívěs
- auto

Rozměry :
- auto: 30 x 17 x 19 cm
- přívěs: 28 x 21 x 15 cm
- kůň: 25 x 22 x 8 cm
- délka celé sady: 65 cm
- balení: 63 x 30 x 21 cm

Poštovné :
- balík do ruky 139 Kč
- balík na poštu 119 Kč
Aktualizovaný včera
185 zobrazení od 15. čer 2018
829 Kč
Pošli zprávu prodejcinebo zavolej na +420723510678
mila21    Havířov (reg. Karviná)
Provozovatel

Ládrová Vladimíra
V.K.Klicpery 3
735 06 Havířov

tel. 723 510 678

IČ 87513315 ¨

Společné (ověřené) podmínky prodeje Ověřených obchodníků

1. Odstoupení od smlouvy– vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii

Následkem odstoupení od smlouvy je podle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.

Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty

NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. U potravinářského zboží činí osm dnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

POUŽITÉ ZBOŽÍ:
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).

Reklamační postup uvede prodávající ve druhé - vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet.
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých vlastních podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.


Vlastní podmínky prodeje

Věnujte prosím pozornost níže napsaným obchodním podmínkám, abychom předešly případným sporům.

Veškeré uvedené zboží kupuji v zemích EU.

Pokud se stane, že se některé zboží vyprodá a už jste ho zaplatili, vracím vždy ihned úplně celou částku.

Platbu za zboží očekávám do týdne, pokud se platba nepřipíše, objednávku ruším. Po domluvě je možné počkat na platbu déle.

Hračky odesílám ve středu.

Vrácení nebo výměna, reklamace

Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.
Zaručuji Vám možnost vrácení zakoupeného zboží v termínu do 14 dní od data jeho obdržení bez udání důvodu. Pokud budete chtít zboží vrátit, kontaktujte mě e-mailem.
Podmínkou je vrácení zboží ve zcela čistém a nepoškozeném stavu.
Stejně postupujte při reklamaci.
Všechno zboží, které se nachází v e-shopu je nové a máte na něj záruku na skryté výrobní vady 24 měsíců. Reklamace z tohoto důvodu budou posuzovány podle Občanského zákoníku v termínu do 30 dní od obdržení reklamovaného zboží. Pokud zjistíte ukrytou vadu nebo jiné nemechanické poškození zboží, ihned mě prosím kontaktujte.

Vrácení peněz za zakoupené zboží realizuji ihned od obdržení zásilky s vráceným zbožím pouze na bankovní účet. Všechny náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Nepřijímám zásilky na dobírku. Nepřijímám zásilky, o kterých jsem nebyla předem informována prostřednictvím e – mailu.

Každý balíček zasílám doporučeně a je vždy pojištěn. O odeslání zboží informuji v den jeho odnášky na poštu prostřednictvím mailu.
Pří nákupu více předmětů, platíte za poštovné pouze jednou, je to ta nejvyšší částka za poštovné, která je uvedena u daného předmětu ( netýká se rozměrných předmětů ).

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka jako je jméno, adresa, telefon či e-mail jsou využity pouze k potřebám nutným pro zajištění dodávky zboží na adresu objednatele, ověření objednávky, dále příslušným úřadům ČR, ke zpracování účetnictví. Osobní údaje dále nebudou předávány jiným osobám. Zavazuji se, že Vaše osobní údaje neposkytnu v jakékoli podobě třetí straně.
Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, pro potřeby dodání (tzn. přepravci) a dále výkonoprávním úřadům ČR.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let.
Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

V případě objednání zboží mi dáváte automaticky souhlas k tomu, abych Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávala a používala je ke komunikaci s Vámi.Děkuji všem, kteří si u mne vyberou a budou spokojené.

Kontakt: ladrova3@seznam.cz

Vladimíra Ládrová
V.K.Klicpery 3 Havířov Šumbark

Podnikám na základě živnostenského oprávnění.
IČ:87513315

Nejsem plátce DPH.
Zobraz celé podmínky
Jeep pro panenky + přívěs s koněm,
Jeep pro panenky + přívěs s koněm,
Jeep pro panenky + přívěs s koněm,
Jeep pro panenky + přívěs s koněm,
Jeep pro panenky + přívěs s koněm,
Jeep pro panenky + přívěs s koněm,
Jeep pro panenky + přívěs s koněm,