Třebíč    37     Profil uživatelky
Vítejte v mém obchůdku. Nabízím převážně zboží britské modní značky Sugar Squad a Riot Club. Ráda Vám vše přeměřím, poradím :)
Na MK jsem krátce. Déle inzeruji na jiném bazárku, pokud budete mít zájem, ráda pošlu odkaz na mé hodnocení.
Pěkné nakupování :)
Nově přidáno oblečení po mých dětech.

https://www.facebook.com/trendykidscz/

Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Markéta Denková

Sídlo: Tolstého 517/1, 674 01 Třebíč

IČ: 05923204

Telefon: +420 720 048 511

Email: info@trendykids.cz

Kontaktní adresa: Okružní 964/11, 674 01 Třebíč


Všeobecná ustanovení

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet). Při registraci na webové stránce, a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Uzavření kupní smlouvy a objednávka

Kupní smlouva se nyní uzavírá v okamžik odeslání produktu, znamená to, že Vámi vybraný produkt Vám musíme dodat. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob, o kterém budete vždy informováni po odeslání objednávky. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
Storno objednávky

Každá objednávka je závazná. Objednávku, která byla podstoupena expedici, nelze stornovat. Dojde-li ke stornu objednávky zákazníkem po expedici zásilky, bude částka vynaložená na úhradu nákladů přepravy fakturována kupujímu.
Ceny a platba

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.trendykids.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek dodavatelů zboží. Slevy, akce, výprodeje jsou platné pouze do vyprodání zásob. Prodávajicí si vyhrazuje právo kdykoliv akci v jejím průběhu ukončit.

Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající daňový doklad o zaplacení. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru . Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, nebo na dobírku.

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny.

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení „Obchodních podmínek“ a „Kupní smlouvy“.
Nevyzvednutí zásilky

V případě nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky na dobírku vám zásilku můžeme opakovaně zaslat znovu, za připočtené poštovné bez pokuty. Pokud o zaslanou zásilku nebudete mít zájem, a přijde zpět bez vysvětlení, budete v rámci smírného řešení vyzváni k úhradě ušlého poštovného. V případě že toto neuhradíte do 7 dnů od výzvy, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč jako náhrada poštovného a administrativních nákladů spojených se zbytečným vychystáním, odesláním a opětovným příjmem zásilky. Na tuto pokutu Vám bude zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, budou tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených.
Platební podmínky

Zboží zasíláme na dobírku. Platíte při převzetí dobírky.
Platba předem na účet prodejce: č.účtu : 2701231521 / 2010

Doprava zboží

Osobní odběr – zdarma

– zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese Okružní 964/11 v Třebíči

– v tomto případě platíte předem převodem na účet

– platba v hotovosti a platební kartou na místě NENÍ možná

– nejedná se o kamennou prodejnu, proto je nutná domluva předem na telefonu +420 720 048 511 nebo emailem info@trendykids.cz.

Česká pošta – 69 Kč, dobírka +39 Kč

Zásilkovna.cz – 55 Kč, dobírka +39 Kč

– odběrné místo v síti poboček společnosti Zásilkovna.cz

– zásilky pouze do 5 kg váhy.
Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Expedice probíhá nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při volbě platby na účet prodávajicího platí tato lhůta od data přípisu částky na účet prodávajícího.
Záruční doba a reklamace

Záruční doba na prodávané zboží je 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního listu kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na vady způsobené neopatrným a hrubým zacházením, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – paragonu, faktury – a podrobně popsat vadu. Náklady na zaslání zboží k reklamaci jsou hrazeny zákazníkem. Reklamace se vyřizuje dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR . Místem uplatnění reklamace, vrácení zboží nebo výměnu zboží je adresa: Markéta Denková, Okružní 964/11, 674 01 Třebíč, e-mail: info@trendykids.cz

Kupující má povinnost provézt kontrolu zakoupeného zboží ihned po jeho doručení. V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny viditelné závady (ať již v kompletnosti zásilky či na zboží) nebo je zboží viditelně poškozeno při předání dopravcem, má zákazník právo takto poškozenou zásilku nepřebírat.

Zákazník je povinen nás o tom neprodleně informovat.

Nelze reklamovat vady způsobené neodborným či nesprávným používáním. Nelze reklamovat vady uvedené v popisu zboží (např. vady na zboží, pro které bylo zboží zařazeno do nižší jakosti). Zboží k reklamaci je potřeba zaslat spolu s originálem dokladu o koupi. Zboží důkladně zabalte, odešlete doporučeně na adresu prodávajicího – reklamace bude vyřízena nejpozději do 30.dnů od přijetí zboží. O průběhu reklamace budete informováni. Zásilky posílejte poštou doporučeně , Prodávající neručí za škody na vráceném zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a na své náklady řádně připojistit. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů od doručení. Oprávněná reklamace – případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu či vrácení zboží. V případě uznání důvodů reklamace vám bude zasláno do 30 dnů zboží nové nebo vráceny peníze na účet. Neoprávněná reklamace – v případě neoprávněné reklamace bude zboží po předchozí informaci vráceno zpět zákazníkovi na uvedenou adresu. Náklady vzniklé k vyřízení neoprávněné reklamace budou účtovány kupujícímu.
Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Výměna zboží Nabízíme možnost výměny zboží (např. při špatné volbě barvy, typu zboží) za jiné zboží z naší nabídky. Výměna zboží není zpoplatněna. Zákazník nese pouze náklady na přepravu zboží od kupujicího k prodávajicímu a dále od prodávajicího ke kupujicímu v plné výši. Dojde-li při výběru jiného zboží k rozdílu cen mezi objednávkou a výměnou zboží , musí dojít k dorovnání ceny (tzn. bude-li cena zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží rozdílná cenově výše, musí kupujicí doplatit rozdíl prodávajicímu. Bude-li však cena mezi cenou zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží nižší, zavazuje se prodávajicí tento rozdíl kupujicímu vrátit.
Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8.2017


Zásady zpracování osobních údajů

Cílem této stránky je seznámit Vás s tím, co jsou to osobní údaje, jak správce s osobními údaji nakládá a jaká jsou Vaše práva jakožto subjektu, k níž se osobní údaje vztahují.
Co jsou to osobní údaje

Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace, na základě které je možné fyzickou osobu (dále jen „Subjekt“) přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení či adresa.
Co je to zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo souhrn operací s osobními údaji, které provádí správce nebo zpracovatel, především vyhledávání, ukládání, shromažďování, uchovávání, používání, zpřístupňování, předávání, šíření, zveřejňování, výměna, úprava nebo pozměňování, třídění nebo kombinování, blokování a výmaz nebo zničení.
Kdo je správce osobních údajů

Markéta Denková (dále jen „Správce“), IČO: 05923204, se sídlem Tolstého 517/1, 674 01 Třebíč – Nové Dvory, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).
Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu, plnění smlouvy, registrace zákazníka, zajištění provozních činností, přímého marketingu (informační a produktové kampaně) a vedení zákaznické evidence.
Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme tyto osobní údaje:

titul
jméno
příjmení
IČO
DIČ
e-mail
telefonní číslo
adresa

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme prostřednictvím objednávkového formuláře, formuláře určeného pro dotaz na produkt a formuláře pro registraci zákazníka a odběr newsletterů.
Zákonné důvody zpracování osobních údajů

plnění smlouvy (osobní údaje získané prostřednictvím objednávkového formuláře a formuláře pro dotaz na produkt zpracováváme pro účely vyřízení objednávky a dotazu)
oprávněný zájem (osobní údaje získané prostřednictvím objednávkového formuláře jsme oprávněni používat také pro účely přímého marketingu)
souhlas (osobní údaje, ke kterým potřebujeme Váš přímý souhlas, získáváme prostřednictvím registračního formuláře a formuláře pro registrace newsletteru a následně využíváme pro účely přímého marketingu)

Kdo další má přístup k osobním údajům (zpracovatelé a příjemci)

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozu internetového obchodu nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

Osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v případě souladu se zákonem, vynucování dodržování našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti.

Údaje, prostřednictvím kterých nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy či jiného využití.
Jak dlouho zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, po jehož skončení osobní údaje archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (až 10 let), v případě dotazu zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku, v případě udělení souhlasu maximálně po dobu 10 let nebo dokud neodvoláte Váš souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů. Důvodem pro archivaci osobních údajů je také uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. vymáhání dlužné částky).
Jaká jsou práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu.

Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.
Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@trendykids.cz, na telefonním čísle +420 720 048 511 nebo písemně na adrese Okružní 964/11, 674 01 Třebíč.
Nařízení GDPR

Správce si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.
Slovníček pojmů

V našem slovníku naleznete vysvětlení všech základních pojmů ze světa GDPR.
Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, které provádí a odpovídá za něj.
Zpracovatel

Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
Příjemce

Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.
Zobraz celé podmínky
marketadenkova: Volné kusy vybírejte prosím na eshopu ( link v každém inzerátu). Právě probíhají výprodeje, a já nejstačím aktualizovat
Kategorie
Cena v Kč

0 inzerátů

Aktualizováno
Je nám líto, ale žádný inzerát nesplňuje tvoje zadání.