Oznámení od prodejce:Tovar označený v popise značkou (&) je okamžite k dispozícii. U neoznačeného tovaru trvá dlhšie jeho sprístupnenie.