Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Ošetřovné - kdo na něj má nárok a jak o něj žádat?

Co je ošetřovné

10. 3. 2020 bylo z důvodu opatření proti šíření nového typu koronaviru rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Rodiče dětí tedy mají nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma.


Kterých rodičů se to týká?

Nárok na ošetřovné se týká rodičů dětí mladších 13 let, které nemohou z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel. O dítě může pečovat a ošetřovné pobírat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), ale je podmínkou, aby s dítětem žil ve společné domácnosti. Žadatel o ošetřovné musí být zaměstnanec a musí být účasten nemocenského pojištění.

Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice. Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění. Dle nové právní úpravy bude OSVČ vyplácena peněžní podpora, kterou stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a to po celou dobu trvání mimořádných opatření. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.


Jak o ošetřovné požádat?

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku. Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.


Jak dlouho mám nárok na ošetřovné

Dle nové právní úpravy se bude ošetřovné nově poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření. Dříve bylo ošetřovné možné čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (16 v případě samoživitelů). Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.


Kolik peněz ošetřovného dostanu?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za určité období (zpravidla za období 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba ošetřovné vyplatit). Z něj se potom dále spočítá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ (počítá se podle Zákona o nemocenském pojištění pomocí tří tzv. redukčních hranic). Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne, kdy musí rodič zůstat doma) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je možné využít KALKULAČKU PRO VÝPOČET OŠETŘOVNÉHO. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele) nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.


Co mohu dělat, pokud se dostanu do mimořádně tísnivé finanční situace?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na ošetřovném. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Více informací o MOP naleznete na webu Úřadu práce.

Použité zdroje

Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s ošetřovným, kdo na něj má nárok a jak o něj žádat

Průměrné hodnocení:
Máš zkušenost s ošetřovným, kdo na něj má nárok a jak o něj žádat?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost