Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Příspěvky na dítě

Příspěvky na dítě jsou souborem jednorázových nebo opakovaných sociálních dávek, které jsou poskytovány rodičům či osobám soudně pověřeným s výdaji při narození29 a péčí o děti.

Do této skupiny patří

 • Porodné4
 • Mateřská dovolená3
 • Rodičovský příspěvek2
 • Přídavky na děti1
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče) - na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě, které je svěřené do péče pěstounů. Nárok zůstává i ode dne plnoletosti dítěte, nejdéle však do 26. roku života. Příspěvek je určen na úhradu potřeb dítěte.
 • Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče) - podmínkou pro nárok na tuto dávku, je kromě rozhodnutí soudu nebo příslušného orgánu o svěření dítěte do pěstounské péče také trvalý pobyt pěstounské rodiny na území České republiky. V odůvodněných případech lze tuto podmínku pominout, o tom však rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
 • Odměna pěstouna (dávka pěstounské péče) - Nárok na tuto odměnu má osoba, která se o dítě v pěstounské péči stará (mohou to být manželé či poručníci) nebo osoba v evidenci, což znamená osobu, která je přítomna v evidenci oprávnění vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče (dávka pěstounské péče) - na tento příspěvek má nárok osoba, která byla do dne zletilosti v pěstounské péči (jak osoby pečující, tak osoby v evidenci), a to vše ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek úhrady potřeb dítěte. Tento příspěvek je možné vyplatit pouze jedenkrát a to ve výši 25 000 Kč.
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče) - Na tento příspěvek má nárok osoba či osoby, které mají v pěstounské péči nejméně tři děti nebo splňují nárok na odměnu pěstouna za péči o tři děti. Zohledňují se i děti zletilé, nezaopatřené. Nárok vzniká při zakoupení motorového vozidla nebo na jeho celkovou opravu.
 • Pohřebné - na tento příspěvek má nárok osoba, která vypravila pohřeb buď nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem tohoto dítěte. Podmínkou pro nárok je trvalý pobyt na území ČR. Výjimku tvoří mrtvě narozené miminko. Nárok na tento příspěvek zaniká v případě nepodání žádost o pohřebné do jednoho roku ode dne pohřbení. Příjem rodiny v tomto případě není rozhodující.
 • Žádost o rodinné dávky při zaměstnání ve státě Evropské unie- definice rodinných sociálních dávek zahrnuje všechny peněžité i věcné dávky k úhradě rodinných výdajů. Výjimkou jsou zvláštní přídavky související s narozením4 či adopcí dítěte. Za rodinné dávky se považují pravidelné dávky poskytované s ohledem na počet rodinných příslušníků, v některých případech se také zohledňuje jejich věk. Pro ověřování plnění podstatných podmínek pro nárok na přiznání těchto dávek se využívají tzv. E-formuláře podle požadavků národních právních řádů.

Více o příspěvcích na dítě na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.mpsv.cz/cs/
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s příspěvky na dítě

Máš zkušenost s příspěvky na dítě?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost