Budu mít nárok na PPM?

Zodpovězené
20. kvě 2022

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda budu mít nárok na PPM.

S prvním těhotenstvím jsem začala pobírat PPM od druhé poloviny června 2019 až do konce daného roku.
Od ledna 2020 do konce srpna 2021 jsem pobírala RP.
Od září 2021 do 28. října 2021 jsem byla na ÚP a hledala nové zaměstnání, neboť jsem do starého nemohla nastoupit z provozních důvodů (zde jsem byla zaměstnaná 5 let).

Do nového zaměstnání jsem nastoupila 29. října a 11. února 2022 jsem nastoupila na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství.
Mám uzavřenou klasickou pracovní smlouvu na dobu určitou, a to do 28.10. 2022, jsem tedy stále zaměstnanec.

Termín porodu je odhadován na polovinu srpna 2022.

Nejsem si jistá, zda tím pádem plním podmínky pro přiznání PPM, a nebo budu muset žádat o RP po porodu.

A do kdy je nutné o něj případně požádat?

Děkuji

Dobrý den, 

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte.
Ptáte se nás, zda budete mít nárok na PPM, nebo zda budete po narození dítěte pobírat rovnou RP.
Nárok na PPM vzniká za splnění dvou daných podmínek.
Pro splnění nároku na PPM musí být splněny obě podmínky současně. 

1. Žadatel musí být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna za jen u jednoho zaměstnavatele. Ve Vašem případě se tedy jedná o období 2 let od začátku července 2020 do začátku července 2022 (pokud počítáme, že budete nastupovat 6 týdnů před porodem – můžete však nastoupit už 8 týdnů před porodem, tedy v půli června).  Do této doby se Vám bude započítávat doba, kdy jste brala RP a doba od 29.10. 2021 do 11. 2. 2022 (dále už ne, protože nemocenská a doba evidence na úřadu práce se jako doba do nároku na PPM nezapočítává). V součtu Vám tyto doby dají více než 270 dní, takže tuto podmínku nároku splňujete. 

2. Žadatel o PPM musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj.z příjmu zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. Tuto podmínku splňujete také, protože jste stále zaměstnána (nemocensky pojištěna). I pokud by Vám by teď pracovní poměr ukončen, byla byste pak v ochranné lhůtě, což by se vám také do nároku na PPM započítávalo. 

Splňujete tedy obě podmínky nároku na PPM. 

Ptáte se dále, do kdy je nutné o PPM požádat. Většinou se žádá cca. 2 měsíce před předpokládaným termínem porodu. Nastoupit na PPM můžete 6 – 8 týdnů před termínem porodu, záleží to na Vás. Formulář vám potvrdí Váš ošetřující gynekolog a Vy pak formulář předáte zaměstnavateli. Ten už to pak dále řeší s příslušnou pobočkou ČSSZ. 

Přejeme Vám klidné těhotenství.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz