Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si Tvé důvěry, kterou nám dáváš při poskytování svých osobních údajů. Tvé osobní údaje se proto snažíme používat způsobem, který je férový a transparentní. Záleží nám na tom, abys rozuměl/a tomu, jak budou Tvé údaje použité a mohl/a jsi zvážit jejich poskytnutí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Ti vysvětlí, jak budou Tvé osobní údaje, které Nám poskytuješ, Používáním Naší Internetové stránky zpracovávané a chráněné a také, jaké jsou v souvislosti s tím Tvé možnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se považují za splnění informační povinnosti provozovatele - společnosti Modrý koník s.r.o., o.z., se sídlem Bělehradská 1051/17, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 08877190, IČ DPH: CZ685008501, Spisová značka: A 79416 vedená u Městského soudu v Praze, ve vztahu k dotčeným osobám ve smyslu čl. 13 Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou neoddělitelnou součástí Všeobecných podmínek používání a přiměřeně se na ně vztahují jejich ustanovení. Pojmy s velkým začátečním písmenem, které nejsou definované v těchto Zásadách, mají význam, který jim byl připsaný ve Všeobecných podmínkách používání.

1. Úvod

Účelem naší Internetové stránky je umožnit Tobě a Ostatním uživatelům komunikovat veřejně nebo v uzavřených skupinách, zveřejnit a rozšířit na internetu svůj názor a zkušenosti, jako i zpropagovat občanskou inzerci a nabídnout relevantní komerční informace. Našim záměrem a očekáváním je, že maminky budou mít možnost navzájem si během těhotenství a rodičovství pomáhat a prožít toto období ve větší fyzické a psychické pohodě.

Internet je veřejný prostor, něco jako ulice. Co jednou řekneš, už těžko vzít zpět, jiní to slyšeli. Proto je Tvoje svobodné rozhodnutí, co řekneš a co ne. Svobodná rozhodnutí mají i své následky. Nejdůležitější je, aby Tvé konání bylo přínosné pro Tebe i pro ostatní.

2. Údaje, které zpracováváme

2.1 Registrační a profilové údaje

Při Tvé registraci na Naší Internetové stránce od Tebe budeme požadovat Tvé přihlašovací jméno (libovolná přezdívka, kterou si vymyslíš), heslo, emailovou adresu a telefonní číslo. V určitých případech (např. zveřejnění inzerátu) od Tebe budeme požadovat i další údaje, např. lokalitu za účelem prodeje zboží v bazaru. Poskytnutí těchto údajů je nevyhnutelné pro plnohodnotné poskytování Služeb na Internetové stránce. I bez registrace, tj. bez poskytnutí těchto údajů si však můžeš Internetovou stránku prohlížet, nemůžeš ale využívat všechny Služby na Internetové stránce, které nabízíme, především nemůžeš komunikovat s ostatními uživateli a vytvářet a zveřejňovat na Internetové stránce vlastní obsah.

Při používání Internetové stránky si ve Svém profilu, který Ti registrací vytvoříme, můžeš (ale nemusíš) uvést následující údaje: pohlaví, datum narození, bydliště, stav (rodinný nebo osobní), jméno, věk, nahrát svou fotografii a fotografie rodinných příslušníků a celkově se představit. Uvedení některých údajů je předpokladem pro poskytování naší Služby zasílání informačního newsletteru, např. údaj o těhotenství resp. údaj o předpokládaném datu porodu pro zasílání newsletteru o těhotenství a vývoji dítěte. K zasílání informačního newsletteru se můžeš přihlásit i bez registrace na Naší Internetové stránce (bližší podmínky stanovuje čl. 2.3 níže).
Upozorňujeme Tě, že některé z uvedených údajů (např. těhotenství) se považují za tzv. citlivé osobní údaje.

2.2 Údaje v příspěvcích

Další údaje můžeš, ale nemusíš, o sobě prozradit na Internetové stránce v blozích, komentářích atd. Některé z údajů ve Tvých příspěvcích mohou mít charakter osobního údaje, prosíme, ber proto na vědomí riziko jejich zneužití v případě, že se je rozhodneš zveřejnit.

Vzhledem k povaze internetu neneseme zodpovědnost za bezpečnost nebo ochranu údajů, které zveřejňuješ na Internetové stránce a/nebo poskytuješ jiným osobám prostřednictvím internetu, mailových zpráv atp., ani za jejich kontrolu a to, jak od Tebe získané údaje používají ostatní, proto bys měla být vždy opatrná/ý při výběru údajů, které o sobě poskytneš.

2.3 Informační newsletter

Na Naší internetové stránce nabízíme Službu zasílání informačního newsletteru, ke které se můžeš přihlásit i bez registrace na Naší Internetové stránce. Jelikož tato Služba je určena pro konkrétní skupinu uživatelů, můžeme při Tvém přihlašování do této Služby od Tebe požadovat kromě emailové adresy i další osobní údaje – např. týden těhotenství resp. jiné údaje ke zjištění termínu porodu pro newsletter o těhotenství a vývoji dítěte.

2.4 Uživatelské údaje

I při běžném prohlížení naší Internetové stránky bez registrace a/nebo přihlášení shromažďujeme různé technické informace od návštěvníků, které se automaticky zaznamenávají pomocí různých nástrojů, jako například weblogy, cookies atd. Informace, které takto shromažďujeme prostřednictvím naší Internetové stránky, obsahují především:

 • Prohlížeč, který používáš
 • Internetovou adresu, ze které ses na naši stránku připojil/a
 • Operační systém Tvého zařízení (počítače, mobilního telefonu, tabletu atd.)
 • Tvoje používání naší Internetové stránky

Tyto údaje jsou pro nás technicky nutné, abychom ti pomohli naši Internetovou stránku zobrazovat, zajistit její stabilitu a bezpečnost a přizpůsobit její obsah Tvým aktuálním potřebám.

Více o cookies a o tom, jak je můžeš nastavit nebo vypnout, se dočteš v sekci Cookie pravidla.

Pro anonymní měření návštěvnosti naší Internetové stránky používáme standardní řešení:

3. Jak můžeme Tvoje údaje používat

3.1 Poskytování služby

Údaje, které nám poskytneš, zpracováváme primárně za účelem poskytování samotných služeb na Internetové stránce na základě čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (tj. opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotyčné osoby a následné plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba), co zahrnuje především:

 • umožnění Tvé komunikace na Internetové stránce s ostatními uživateli a jejího plnohodnotného užívání,
 • založení, vedení a správa Tvého profilu na Internetové stránce, který ti registrací vytvoříme,
 • zadávání Tvých inzerátů do Bazaru a vyhledávání v ostatních nabídkách bazaru,
 • informování o aktivitě na Internetové stránce, která se tě týká (například odpověď na Tvůj inzerát, Tvou otázku, nově přijatou zprávu a podobně),
 • zasílání informačního newsletteru o těhotenství a vývoji dítěte na základě údajů, které jsi zadala ve Svém profilu na Naší Internetové stránce nebo při přihlášení do této Služby.

3.2 Vylepšování Internetové stránky, ochrana uživatelů i nás

Protože máme oprávněný zájem na vylepšování této Internetové stránky, udržení našeho vztahu s Tebou a ochraně Tebe i dalších uživatelů, Tvé údaje využíváme na základě čl. 6. ods. 1 písm. GDPR (tj. oprávněný zájem provozovatele) i na následující účely:

 • zlepšování dizajnu Internetové stránky a optimalizaci jejího obsahu, funkcí a služeb, které poskytuje,
 • informování o našich nových produktech a službách,
 • informování o změnách na Internetové stránce, podmínek jejího používání, těchto Zásad ochrany osobních údajů a jiných podmínek, které se týkají naší Internetové stránky,
 • dohled nad zákonnými a etickými požadavky vztahujícími se na obsah zveřejňovaných příspěvků uživatelů Internetové stránky,
 • prosazení našich Podmínek užívání Internetové stránky a odhalování jejich porušování,
 • zjištění, zabránění nebo řešení podvodů a dalších protiprávních jednání na Internetové stránce, včetně používání na účely vyšetřování a stíhání příslušnými orgány (tj. prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků).

Do Tvé schránky na Internetové stránce ti proto budeme posílat novinky a oznámení ohledně fungování a aktualizací na Internetové stránce, také ohledně oznámení souvisící s Tvým používáním Internetové stránky (například upozornění na porušení Podmínek používání atd.).

3.3 Marketing

Reklama na Internetové stránce

Součástí naší Internetové stránky jsou i reklamní nabídky od třetích osob. Jelikož máme oprávněný zájem poskytovat takové reklamy, které jsou pro Tebe relevantní, zajímavé a osobní, Tvé údaje využíváme na základě čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (tj. oprávněný zájem provozovatele) i na následující účely:

 • monitorování Tvé aktivity v průběhu používání Internetové stránky,
 • průzkum Tvého chování na Internetové stránce a jejího užívání,
 • zobrazování cílené reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace a její případné zasílání do Tvé schránky na Internetové stránce,
 • měření a vyhodnocování efektivity reklamy.

Abychom mohli zobrazovat reklamu, musíme být součástí oficiálních reklamních sítí. Jde o seriózní partnery, kteří mají jen informace o Tvém prohlížeči (tj. nevidí, kdo jsi jako fyzická osoba) a jsou pod mezinárodním dohledem. Jedná se o tyto společnosti (uvádíme i nástroje na vypnutí personalizované reklamy):

Své nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Modrém koníku nenajdeš, si můžeš zkontrolovat na YourOnlineChoices.

Marketingový newsletter

Za účelem nabídky zboží a služeb, které by Tě mohly zajímat a jsou podobné Námi poskytovaným Službám, Ti můžeme zasílat marketingový newsletter – pravidelné a/nebo příležitostné reklamní emaily. Zasílání reklamních emailů provádíme na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (tj. oprávněný zájem provozovatele). Odběr reklamních emailů můžeš jednoduše zrušit kliknutím na příslušný odkaz v každém takovém emailu. Pokud to není možné, učiníš tak zasláním žádosti přes kontaktní formulář.

3.4 Účast na reklamních aktivitách

V případě, že se zapojíš do reklamních aktivit nabízených na naší Internetové stránce, zpracujeme Tvé osobní údaje pro následující účely:

Soutěž – účast v soutěži, vyhodnocení výsledků soutěže a doručení výhry vítězům
Zkušenosti se značkou – doručení testovacího výrobku, komunikace ohledně způsobu testování a zveřejňování zkušeností na naší Internetové stránce
Právním základem zpracování Tvých osobních údajů pro výše uvedené účely je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, případně opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Jak dlouho údaje uchováváme

4.1 Doba uchovávání

Tvoje registrační a profilové údaje uchováváme po dobu trvání Tvé registrace na naší Internetové stránce. Bereš na vědomí, že na případné zjištění anebo řešení protiprávního konání na naší Internetové stránce a ochranu ostatních uživatelů (prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků) si uchováváme zálohovanou kopii Tvých údajů v našem systému (není viditelná pro veřejnost) ještě po dobu 3 let od skončení Tvé registrace.

Zpracování registračních a profilových údajů můžeš kdykoliv ukončit, a to tak, že zrušíš svou registraci na naší Internetové stránce v sekci „Nastavení“ – tj. odstoupíš od smlouvy ve smyslu Všeobecných podmínek užívání. To bude mít za následek vymazání osobních údajů z Tvého profilu na naší Internetové stránce – údaje nadále nebudou veřejně dostupné. Texty příspěvků zůstávají na naší Internetové stránce, protože to je podstata celé služby, kterou poskytujeme. Během trvání své registrace máš však možnost odstranit své příspěvky tak, aby se veřejně nezobrazovaly.

4.2 Odvolání souhlasu

Osobní údaje, jejichž zpracovávání je založeno na Tvém souhlasu, uchováváme po dobu platnosti uděleného souhlasu. V případě odvolání souhlasu okamžitě ukončíme uchovávání příslušných osobních údajů a vymažeme je, pokud nebude existovat jiný právní základ pro jejich další zpracovávání. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost uchovávání osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

5. Poskytování a zveřejňování údajů

Tvoje osobní údaje zpracováváme i prostřednictvím zprostředkovatelů, kterými jsou zejména osoby poskytující služby:

 • Webhostingu
 • Správy obsahu Internetové stránky
 • Vývoje Internetové stránky
 • Vyhodnocování návštěvnosti a využívání funkcí Internetové stránky
 • Zabezpečující doručení výhry, zboží (kurýrské služby)
 • Anonymizované údaje (tj. údaje bez možnosti identifikovat konkrétní osobu) sdílíme s reklamními sítěmi (jako je uvedeno v bodě 3.3 výše) a též s poskytovateli statistických měření.
 • Rozesílání newsletterů

Někteří dodavatelé, se kterými spolupracujeme při poskytování Služeb na Naší Internetové Stránce, zpracovávají osobní údaje i v třetích zemích (mimo Evropské unie), především v USA. Tyto země nemusí mít stejné zákony pro ochranu osobních údajů, jaké jsou platné u nás, resp. v Evropské unii. V takových případech však zabezpečíme, aby jakýkoli přenos Tvých osobních údajů podléhal přiměřeným bezpečnostním opatřením a aby zpracování Tvých osobních údajů bylo vykonávané v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Konkrétní opatření k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů závisí na podmínkách spolupráce s dodavateli ze třetích zemí.

Vzhledem k tomu, že úroveň ochrany osobních údajů v rámci členských států EU byla sjednocena přijetím GDPR, Tvé osobní údaje budou v případě takového přenosu přiměřeně chráněné.

Tvé příspěvky, které jsi zveřejnil/a na naší Internetové stránce, mohou být shromažďovány Internetovými vyhledávači jako například Google, Seznam. Můžeš také povolit i jiným stránkám, jako například Facebook, aby měli přístup a zveřejnili na své stránce některý z Tvých údajů, včetně Tvých příspěvků na Internetové stránce.

6. Bezpečnost osobních údajů

6.1 Bezpečnostní opatření

Zavazujeme se řádně uchovávat všechny osobní a jiné údaje, které jsi nám poskytnul/a, a to v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Se všemi údaji budeme zacházet podle pravidel uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s příslušnými právními předpisy, především GDPR.

Máme několik úrovní zabezpečení naší Internetové stránky. Zavedli jsme softwarové a hardwarové zabezpečení včetně brány firewall a šifrování dat určených k ochraně Tvých osobních údajů před neoprávněným přístupem. I přes naši snahu ale žádný systém nezaručuje naprostou záruku, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k Tvým osobním údajům a Tvé používání této Internetové stránky znamená, že jsi ochotná/ý přijmout toto riziko.

6.2 Naše zodpovědnost

Naše Internetová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Nejsme zodpovědní za informace na těchto stránkách, ani za služby nebo výrobky, které nabízejí. Používání těchto webových stránek, včetně poskytování osobních údajů, je na Tvé vlastní riziko. Doporučujeme proto, aby sis zkontroloval/a pravidla ochrany osobních údajů (a případně i další podmínky) těchto webových stránek ještě před jejich prvním použitím.

6.3 Odkazy na jiné stránky

Naše Internetová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Nejsme zodpovědní za informace na těchto stránkách, ani za služby nebo výrobky, které nabízejí. Používání těchto webových stránek, včetně poskytování osobních údajů, je na Tvé vlastní riziko. Doporučujeme proto, aby sis zkontroloval/a pravidla ochrany osobních údajů (a případně i další podmínky) těchto webových stránek ještě před jejich prvním použitím.

7. Tvoje práva a možnosti

V souvislosti s osobními údaji, které o tobě uchováváme, máš níže uvedená práva a možnosti. Pokud chceš některou z nich využít, kontaktuj nás.

7.1 Právo na přístup k údajům

Můžeš nás požádat o potvrzení o tom, zda Tvoje osobní údaje uchováváme, a přístup k ni ve smyslu článku 15 GDPR.

7.2 Právo na opravu a doplnění údajů

Osobní údaje na Tvém profilu na naší Internetové stránce můžeš kdykoliv opravit, doplnit a aktualizovat v části „Nastavení“. Doporučujeme ti to udělat při každé jejich změně. Pokud máš problém s aktualizaci Tvých údajů, kontaktuj nás

7.3 Právo na vymazání

Vymazání Tvých osobních údajů můžeš dosáhnout, pokud je splněný některý z důvodů podle článku 17 GDPR.

7.4 Právo na omezení zpracování

Dále můžeš požádat o omezení zpracovávání Tvých osobních údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR.

7.5 Právo na přenosnost

Tvé údaje, které jsi nám poskytl/a pro účely plnění smlouvy nebo na základě Tvého souhlasu, a které zpracováváme automatizovanými prostředky, můžeš nechat přenést do jiné organizace, pokud je to technicky možné.

7.6 Právo namítat

Můžeš namítat z důvodů týkajících se Tvé konkrétní situace proti uchovávání a zpracovávání osobních údajů, které je vykonávané na právním základě oprávněného zájmu. V případě takové námitky přestaneme Tvé osobní údaje uchovávat, pokud nebude udaný nevyhnutelný oprávněný důvod na jejich další uchovávání nebo důvody na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Můžeš mít také námitky proti zpracovávání Tvých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. V případě takové námitky přestaneme Tvé osobní údaje na takové účely zpracovávat.

7.7 Právo podat stížnost

Pokud máš pocit, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, můžeš podat stížnost dozorčího orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

8. Změna Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času měnit (zejména v případě právních nebo technologických změn, pokud přidáme nové funkce Internetové stránky nebo změníme existující). O změně těchto Zásad ochrany osobních údajů, které se dotknou Tvých práv a povinností, Tě budeme informovat zasláním oznámení do Tvé schránky na Internetové stránce.

Nejnovější a aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněná na Internetové stránce i s datem uvedení v platnost. Používání naší Internetové stránky po datu nabytí účinnosti takovýchto změn máme za to, že jsi se obeznámil/a se změnou Zásad ochrany osobních údajů a s jejich aktuální verzí platnou v době používání Internetové stránky.

Poslední revize: 2.5. 2023

9. Kontakt

Pokud máš jakékoliv otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosíme kontaktuj Nás.