Uživatelce adajar byl zrušený profil

Profily jsou rušené hlavně z těchto důvodů: