49 / 71
    Duo s oběma sedačkami sklopenými do lehu - pak už je to fakt limuzína :-D