Uživatelce ka.te1 byl zrušený profil

Profily jsou rušené hlavně z těchto důvodů: