Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
kamvpraze
15. čer 2011

Chuchelský háj

Chuchelský háj je trochu odlehlejším pražským lesem a dostupnost městskou dopravou není taková jako u některých jiných přírodních lokalit. Obyvatelům slouží jako oddychová zóna. Územím prochází naučná stezka Barrandovské skály - Chuchelský háj, která začíná u tramvajové zastávky v Hlubočepích a končí ve Velké Chuchli. Příroda této části Prahy je nesmírně pestrá - nalezneme zde rozlehlé lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a živočichů. Nachází se tu tři zvláště chráněná území (národní přírodní památka Barrandovské skály, přírodní rezervace Chuchelský háj a přírodní rezervace Homolka)
PR Chuchelský háj se rozkládá na levém břehu Vltavy na většinou příkrém svahu. Samotná rezervace je proto turisticky i rekreačně využívána v malé míře. Celé území je jedním z posledních listnatých hájů v Praze, ve kterém složení lesních porostů je blízké původním lesním společenstvům. 
Na PR Chuchelský háj navazuje západním směrem areál zdraví, který byl vybudován na bývalých polích v okrajových partiích zalesněných v padesátých letech. V lese je také ZOO koutek a několik dětských hřišť. Oblastí vede síť upravených, většinou asfaltových cest, podél nichž jsou rozmístěny cvičební a herní prvky, odpočívadla, altány a lavičky. Velkým lákadlem je ZOO koutek.  

ZOO koutek se nachází přímo u hájovny a je v něm k vidění na 30 druhů zvířat, vyskytujících se převážně v naší přírodě (např. mufloni, daňci, pávi, lišky či kozy). Slouží také jako dočasný útulek pro handicapované dravce. Je přístupný kdykoliv a zdarma.V zoo koutku je rovněž dětské hřiště. Děti si tak mohou pohrát na pískovišti, různých dřevěných houpačkách a autíčkách. V letní sezóně zde v sobotu a v neděli funguje od 12.00 do 18.00 hod. občerstvení s krytým posezením. Celý ZOO koutek působí velmi příjemným dojmem.
V lese jsou vybudována celkem čtyři hřiště. Jedno hřiště je v zoo koutku. Další malé hřiště se nachází u cesty z Velké Chuchle směrem nahoru ke kostelíku sv. Jana Nepomuckého a můžete si na něm odpočinout. Při cestě ze zoo koutku směrem na Slivenec narazíme nejprve na cvičební hrazdy vedle altánku a poté na menší lesní hřiště s kolotočem. Půjdeme-li dál rovně, dojdeme na velkou louku s dřevěnými vláčky a autíčky, skluzavkou, prolézačkami, houpačkami, lanovkou, hrazdami a dalšími cvičebními prvky. 

Nedávno byla většina herních a cvičebních prvků obnovena a přibyla i řada úplně nových. U všech hřišť jsou krytá posezení, kde se můžete nasvačit nebo se schovat před deštěm.Vzhledem k tomu, že Chuchelský háj není tak hojně navštěvovaný jako např. Kunratický les, kterým projde přobližně ¾ mil. lidí ročně, jsou všechna hřiště pěkná a čistá, altánky a lavičky se stoly jsou rovněž v dobrém stavu. 
Většina starých asfaltových cest byla opravena, takže jízda s kočárkem je pohodlná. Nejsou ovšem rovné. Mírně se svažují, pak opět stoupají. Z Malé a Velké Chuchle je třeba jít opravdu do kopce. Z toho vyplývá, že provoz na cestách je klidný, jen občas projede kolo a na kolečkových bruslích se zde nepotkáte nikoho.
V Chuchelském háji můžete vidět již zmíněný kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl postaven roku 1729 a je od něj krásný výhled do údolí Vltavy. Pro milovníky geocachingu je v Chuchelském háji schováno několik keší 🙂 Naleznete zde také jedno z pražských piknikových míst, kde můžete příjemně posedět u ohně. Ke standardnímu vybavení patří ohniště, dřevěný piknikový stůl s lavicemi a odpadkový koš. K dispozici je také dřevo a písek.

Přístup do lesa je možný ze čtyř směrů - z Malé či Velké Chuchle, z Barrandova a ze  Slivence.

Nejnáročnější je výstup z Malé Chuchle, kdy je třeba (po žluté turistické značce) vyjít strmý kopec. Pokud však půjdete pomalu, vůbec se nezadýcháte. Vstup do lesa je za budovou, ve které sídlí Institut vzdělávání a poradenství ČZU. Cesta je zpočátku hlinitá a kamenitá, takže není vhodná pro golfáčky, nicméně za sucha se jimi projet dá a lidé tak běžně činí. Po pár metrech začíná asfaltka. Na cestě je jeden altánek. Další přístřešek už stojí na začátku zoo koutku. MHD se do Malé Chuchle dostanete ze Smíchovského nádraží autobusy č. 172, 204, 244, 241, 243, 129 (na znamení) do zastávky Malá Chuchle, poté projdete pod železničním mostem a za ním se vydáte směrem doleva nahoru k lesu. Autem přijedete po Strakonické, ze které odbočíte za první benzínovou pumpou za Barrandovským mostem doprava, poté podjedete železniční most a zaparkujete. 

Druhá trasa vede ze stanice autobusu 172 Kazínská ve Velké Chuchli podél železniční trati k dominantě městské části - kostelu sv. Jana Nepomuckého. Cesta je strmá a hlinito-kamenitá, tudíž pro kočárky nevhodná. 

Nejméně fyzicky náročná, nejdelší a nejschůdnější cesta do kopce vede od zastávky busu 172 „Velká Chuchle" opět po žluté turistické značce ulicí Starochuchelskou, ze které odbočíte do ulice Pod Akáty a poté se vydáte po lesní asfaltce nahoru do lesa. Po ní pohodlně dojdete až ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Děti si mohou cestou pohrát a odpočinout na malém hřišti. Na začátku asfaltky je malý plácek, na němž lze zaparkovat. Pokud odbočíte vpravo na lesní pěšinu, dojdete na jedno z pražských piknikových míst. 

Po rovině se do Chuchelského háje dostanete pouze ze Slivence a z Barrandova. Cesta z Barrandova je pro pěší náročnější, protože je nutné překonat čtyřproudou silnici (přes most nebo podchodem). Poté vede část trasy po polní cestě, takže v deštivém počasí se tudy jít nedá. 
Ze Slivence vede trasa ulicí Granátová (projdete kolem novostaveb Řepkové pole a dále kolem velké skladové haly. Na konci Granátové ulice je možné zaparkovat. Tato trasa vás zavede přímo k louce s dětským hřištěm.