Uživatelce lilifm byl zrušený profil

    Profily jsou rušené hlavně z těchto důvodů:

    • z důvodu porušení Kodexu chování
    • na základě podezření z podvodných aktivit
    • na vlastní žádost