Uživatelce lisa.j byl zrušený profil

Profily jsou rušené hlavně z těchto důvodů: