Balík nadepsat červeně, mohu?

diamanta
23. pro 2014

Prosím nevíte někdo, zda mohu balík nadepsat červeně? Bohužel se nám všechny černé lihové fixy vypsaly a mám jen červenou, možná už půjdu dnes a potřebuji nadepsat plastový obal balíku...díky kdo víte a odpovíte..

lenicka07
23. pro 2014

Nevím proč by to mělo vadit 😉 Ale můžeš to vyřešit třeba tak, že napíšeš vše potřebné na papír a celé to na balík přelepíš průhlednou izolepou, já to tak dělám běžně, protože fixy jsou věčně někde v háji..

emisekkk
23. pro 2014

Pokud posíláš ČP - nemůžeš - jednou mě s červeně psanou adresou vyhodili. Asi jim to "neberou" čtečky 😀 . Nebo nevím...

berenika39
23. pro 2014

Přepravcům je to jedno, vyplnuješ štítek. Poště to jedno není.
co mrknout na net?

Informace k doporučeným vzorům psaní poštovních adres
Adresa je jedním z nejdůležitějších faktorů
nezbytných pro bezproblémové dodání
zásilky. Pokud chce mít odesílatel jistotu,
že zásilka bude doručena adresátovi co
nejrychleji a bez problémů, je potřeba
věnovat psaní adresy odpovídající pozornost
a pečlivost. Adresa by měla být napsána:
Je-li adresa psána strojem nebo na počítači,
písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li
adresa psána RUKOU, píše se označení
adresáta HŮLKOVÝM PÍSMEM. Adresa musí
být napsána takovou psací pomůckou, aby
nemohlo dojít k vymazání adresy, pozměnění
nebo ke ztrátě její čitelnosti. Zejména nemůže
být napsána OBYČEJNOU TUŽKOU, průklepem
nebo průpisem (netýká se průpisných
adresních štítků a obálek).
Adresa nesmí být napsána červenou barvou
nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční
barvivo. U vnitrostátní zásilky se poštovní
směrovací číslo a název adresní pošty
nepodtrhávají. Adresy musí být napsány
podélně na té straně zásilky, která je pro
tento účel svými rozměry, úpravou apod.
nejvhodnější. Nejmenší přípustné rozměry
této strany jsou 14 x 9 cm; zásilky válcového
tvaru jsou přípustné za podmínky, že jejich
délka je nejméně 14 cm a průměr nejméně
3 cm. Adresy nemohou být napsány na té
straně obálky, na níž jsou chlopně.
Česká pošta může umisťovat na obal zásilky
své poznámky vztahující se k poskytnutí
poštovní služby, nalepovat na něj své nálepky,
opatřovat poštovními známkami a otisky
svých razítek včetně reklamních otisků. Na
zásilce může být uvedena spisová značka či
jiná obdobná poznámka odesílatele týkající se
jejího obsahu.
Adresa by měla být umístěna na největší
ploše zásilky. Pokud je jako obal ve
výjimečných případech použit již jednou
přepravovaný obal, musí být původní
adresa přelepena nebo jinak zakryta. Pokud
je na obalu i dříve použitý čárový kód – měl
by být znehodnocen (například stržením),
aby bylo zaručeno správné dodání
adresátovi.
Více o poštovní adrese naleznete v Poštovních
podmínkách České pošty, s.p. – Základní
poštovní služby, Článek 4

banitram
23. pro 2014

Také jsem na poště musela červeně napsanou adresu přepsat černou fixou ....

spicnik
20. zář 2017

nojo, to je celá pošta..nesmyslný pravidla a papírování..
Na webu http://nejlevnejsibalik.cz se můžeš podívat na orientační ceny, spočítat si kolik přesně bude odeslání balíku stát, vybrat si můžeš z více dopravců atd..

guinea
20. zář 2017

Mně jednou jeden velmi důležitý mladý poštovní muž poskytl dlouhu přednášku o vhodnosti a nevhodnosti různých barev propisek na nadepisování adresy, protože se mu zdálo, že ta MODŘE napsaná adresa je trochu do perleťova...😅 (Byla to obyčejná propiska na papírové obálce...)