Konec PP ve zkušební době. Budu mít nárok na mateřskou?

Zodpovězené
22. kvě 2024

Dobrý den,

prosím o radu ohledně nároku na mateřskou.
Mám odpracováno 5,5 let u minulého zaměstnavatele, kde jsem končila 31. ledna 2024, únor na ÚP, v březnu jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde mi nyní končí zkušební doba (květen) a zaměstnavatel mi oznámil, že mé místo nebude potřebovat. Tedy konec k 31.5. Termín porodu mám 9.12. 2024.

Když bych šla na PN - rizikové těhotenství, budu mít nárok na mateřskou, popř. z čeho se bude počítat (PN, 1 měsíc na ÚP)?

Musím na PN nastoupit ihned po ukončení PP?

Když bych nastoupila do nového zaměstnání, tak bych musela těhotenství skrývat?

.....ale zase do konce zkušební doby už to asi půjde vidět.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se nás na radu ohledně toho, zda budete mít nárok na PPM.

Nárok na PPM je stanoven dvěma podmínkami:
1. Být nemocensky pojištěná minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM: Tuto podmínku dle Vámi uvedených informací splňujete.
2. Při nástupu na PPM musíte být nemocensky pojištěná nebo být v ochranné lhůtě, která trvá maximálně 180 dnů. Pokud nemocenské pojištění trvalo kratší dobu, trvá ochranná doba tolik dní, kolik trvalo pojištění. Ochranná lhůta se počítá z posledního pojištění, které trvalo před nástupem na PPM. Ve vašem případě je to zaměstnání, kde Vám teď v květnu končí zkušební lhůta. Píšete, že jste do tohoto zaměstnání nastoupila v březnu. Doba pojištění tedy bude 3 měsíce. Stejnou dobu bude trvat i ochranná lhůta, tj. do srpna. V době nástupu na PPM (říjen 2024) tedy už v ochranné lhůtě nebudete.

Ve Vašem případě, kdy již nebude trvat ochranná lhůta z posledního zaměstnání, ale zároveň splňujete potřebnou dobu pojištění (270 dní), platí, že nárok na PPM Vám vznikne, jestliže až do dne nástupu na PPM budete pobírat nemocenské z dřívějšího pojištění. Zároveň je podmínkou nástup na pracovní neschopnost ihned po skončení pracovního poměru.
Pokud tedy Váš pracovní poměr skončí 31. 5., následně nastoupíte na pracovní neschopnost (rizikové těhotenství) dne 1. 6. a budete pobírat nemocenské až do dne nástupu na mateřskou (8-6 týdnů před termínem porodu), nárok na mateřskou Vám vznikne.

Ptáte se také, z čeho se bude mateřská počítat.
Výše peněžité pomoci v mateřství je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. Pokud v domě nástupu na PPM neuplynulo 12 kalendářních měsíců od začátku pojištění, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém nastoupíte na PPM. Ve Vašem případě se bude výše mateřské počítat tedy z posledního zaměstnání před nástupem na mateřskou – tedy toto aktuální. Započítávat se bude Váš výdělek během 3 měsíců, kdy jste byla zaměstnaná – z něho pak bude vypočten denní vyměřovací základ. Pokud byste ještě nastoupila do dalšího zaměstnání, bude se výše mateřské počítat stejným způsobem z něj.

Co se týká oznámení těhotenství v možném budoucím zaměstnání, není to Vaše povinnost. Výjimku tvoří práce, kterou jako těhotná nemůžete vykonávat, protože ohrožuje Vaše těhotenství. V takovém případě těhotenství hlásit musíte (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.) – odkaz zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-180

Pokud máte další otázky nebo potřebujete poradit v jiných oblastech, můžete kontaktovat přímo naši Poradnu Na počátku, která je tu pro těhotné a matky v náročných životních situacích.

Přejeme Vám klidné jarní dny.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz