Mám nárok na PPM?

Zodpovězené
30. říj 2023

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli budu mít nárok na PPM za daných podmínek:

Září 2022 - srpen 2023 zaměstnaná na HPP
Září 2023 a říjen 2023 registrovaná na ÚP
Listopad 2023 - leden 2024 zaměstnaná na HPP

Termín porodu je začátek července.

Děkuji.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. K tomu musí žadatel splňovat druhou, specifickou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat doby z různých pojištění (zaměstnání).

Druhou podmínku dle Vámi uvedených informací splňujete. Co se týká první podmínky, nebudete v době nástupu na PPM zaměstnaná, ale můžete spadat do ochranné lhůty. Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí u žen, které byly ke dni skončení zaměstnání těhotné 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění trvalo kratší dobu, bude ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo (pokud např. pojištění trvalo 3 měsíce, činí ochranná lhůta 3 měsíce).

Ve Vašem případě je tedy důležité si přesně spočítat, jak dlouho trvalo vaše poslední zaměstnání a také určit datum, kdy můžete nastoupit na PPM (8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu). Pokud by se termín nástupu vešel do ochranné lhůty, nárok Vám tímto vzniká.

Pokud byste měla další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz