Nárok na mateřskou - práce přes agenturu. Budu mít?

Zodpovězené
9. dub 2021

Dobrý den,

jsem teď druhý měsíc ve zkušební době v práci přes pracovní agenturu, která mě zprostředkovala do jedné firmy. Mám u agentury smlouvu na dva roky. Teď jsme začali zkoušet druhé dítě.

Budu mít prosím nárok na mateřskou?

Pobírám ještě rodičovský příspěvek do 4 let syna, narozeniny čtyřleté bude mít koncem listopadu tohoto roku.

Děkuji Vám předem za zodpovězení mého dotazu.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši otázku. Budeme se snažit na ni co nejlépe odpovědět.

Pokud pracujete u agentury na smlouvu (pracovní smlouvu nebo DPČ-dohoda o pracovní činnosti) je agentura za Vás povinna platit zdravotní a sociální pojištění. Součástí sociálního pojištění je také nemocenské pojištění. Pokud budete splňovat následující podmínky, měla byste mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou):

  • práci vykonáváte na území ČR
  • v den nástupu na mateřskou budete nemocensky pojištěná – to znamená, že buď budete zaměstnaná, nebo v ochranné lhůtě
  • v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou budete alespoň 270 dnů nemocensky pojištěná. Do této doby se započítává doba zaměstnání, doba studia (jestliže bylo úspěšně ukončeno), doba rodičovské dovolené, doba neplaceného volna, pobírání invalidního důchodu.


U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Přejeme Vám a celé Vaší rodině zdraví a radostné dny.


Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Eva Grünwaldová
Poradna Na počátku
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz