Svěření do péče. Mohl by dostat dítě do péče otec, i když pracuje a nemůže být s dítětem 24/7?

Zodpovězené
30. pro 2022

Dobrý den,

mám kamaráda, který má se svou přítelkyní 2měsíční miminko. Bydlí u matky jeho přítelkyně. Chtěli by se odstěhovat, protože za matku musí platit dluhy, platit jí vysoký nájem, živit ji…. Matka jim však vyhrožuje, že si dítě vezme do péče, že její dcera má papíry na hlavu a nemůže se o dítě starat.

Když by se odstěhovali a opravdu by matka požádala o svěření dítěte do její (babičky) péče, muže vyhrát?

I kdyby měla papíry na hlavu....kamarád je slušný pracující člověk.

Mohl by dostat dítě do péče on, i když pracuje a nemůže být s dítětem 24/7?

Na rodičovské je matka dítěte.

Děkuji

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, s jakou se na nás obracíte.

Ptáte se nás, jaká je možnost, aby dítě Vašeho kamaráda bylo svěřeno do jeho péče, ne do péče babičky (pokud by ona o to požádala).
O celé situaci víme jen několik základních informací. Navíc jde o informace zprostředkované, takže nemůžeme říct, jaká by byla pravděpodobnost, že by dítě bylo svěřeno do péče babičky.

Pokud by babička dítěte o toto usilovala, musela by podat na soud návrh na svěření dítěte do své péče, který by musela velmi dobře odůvodnit. Pro soudní řízení by byl stanoven opatrovník dítě, kterým by byl OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí). Cílem takového soudního řízení by bylo zjistit, jaký je nejlepší zájem dítěte. Soud by podrobně zkoumal, jaké jsou podmínky, v nichž dítě vyrůstá. Proběhly by rozhovory s oběma jeho rodiči, s babičkou a velmi pravděpodobně i sociální šetření přímo v domácnosti, kde žijí. OSPOD by zřejmě také chtěl vyjádření ošetřujícího dětského lékaře.

Na základě zjištění všech důležitých informací by pak rozhodl, komu má být dítě svěřeno do péče. Samotný fakt, že Váš kamarád chodí do práce a je s ním doma jeho matka, neznamená nic zásadního. Důležité je, aby péče o dítě byla řádná.

"Papíry na hlavu" (máte na mysli zřejmě invalidní důchod z psychiatrické indikace) také samy o sobě nejsou důvodem pro svěření dítěte do péče babičky.
Jak jsme již uvedli výše, je těžké na základě pár informací říct, jak by celá věc pravděpodobně dopadla.

Pokud by přítelkyně Vašeho kamaráda měla zájem, může se nám s podrobnějšími informacemi ozvat na poradna@napocatku.cz

S přáním všeho dobrého


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz