Třetí těhotenství. Může se stát, že mi zaměstnavatel potřetí už neumožní rodičovskou dovolenou a ukončí mi smlouvu?

Zodpovězené
24. dub 2024

Dobrý den,

momentálně jsem na rodičovské dovolené, v práci mám smlouvu na neurčito, v srpnu se mám vrátit na své místo. Teď jsem ale zjistila, že jsem potřetí těhotná.

Může se stát, že mi zaměstnavatel potřetí už neumožní rodičovskou dovolenou a ukončí mi smlouvu?

Měl by na to ze zákona nárok, nebo by to šlo jen domluvou mezi námi?

A ještě prosím, z čeho by se mi připadně počítala mateřská dovolená, když teď jsem do stejného zaměstnání nastoupila na jinou pozici na zkrácený úvazek (smlouva je na určito a končí tak, abych pak hned začala se svou původní pozicí se smlouvou na neurčito).

Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se nás, zda Vám zaměstnavatel může v této situaci ukončit pracovní smlouvu. 
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je mimo jiné v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, v době, kdy rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo kdy je v dočasné pracovní neschopnosti. Výjimkou, při které Vám může zaměstnavatel dát výpověď i v ochranné době (v případě těhotenství) je výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části a z důvodu, pro který zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr (trest odnětí svobody na delší dobu nebo hrubé porušení pracovních povinností).

Ve Vašem případě máte teď po skončení rodičovské dovolené tyto možnosti:

  • nastoupíte do zaměstnání na dobu do začátku další mateřské dovolené
  • můžete požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, zaměstnavatel ale není povinen žádosti vyhovět
  • v případě rizikového těhotenství můžete nastoupit dočasnou pracovní neschopnost


Zaměstnavatel má tedy nárok na ukončení Vašeho pracovního poměru jen ve výjimečných případech (viz výše).
Výpověď dohodou je možná. Z našeho pohledu by to však pro Vás nebylo výhodné.

Ptáte se nás také na to, z čeho by se Vám počítala peněžitá pomoc v mateřství (PPM, lidově mateřská). 
Určitě budete mít nárok na PPM z Vašeho pracovního poměru na dobu neurčitou. Neznáme Váš očekávaný termín porodu, nevíme tedy ani, kdy byste mohla na PPM nastoupit. Den nástupu na PPM si můžete zvolit v období od 6. do 8. týdne před očekávaným termínem porodu. 

Mohou nastat 2 varianty:
1. Na PPM nastoupíte během rodičovské dovolené.
 V takovém případě je potřeba, abyste zaměstnavatele písemně požádala o ukončení rodičovské dovolené a oznámila nástup na mateřskou dovolenou. 
Výše PPM se vypočítá z denního vyměřovacího základu (DVZ) před předchozí PPM. Bude tedy stejná jako u předchozího dítěte. 

2. Na PPM nastoupíte po skončení rodičovské dovolené.
Pokud bude zaměstnání po skončení rodičovské dovolené a nástupu na PPM trvat déle než 1 měsíc, budou se porovnávat DVZ z tohoto období a z období před rodičovskou dovolenou. Výše PPM se vypočítá z vyššího DVZ. Nemělo by se tedy stát, že byste pobírala nižší PPM než u předchozího dítěte. Takto se postupuje, pokud jsou rozdílné DVZ u stejného zaměstnavatele a nejmladšímu dítěti je méně než 4 roky. 

Je možné, že Vám vznikne nárok na PPM také ze zaměstnání na zkrácený úvazek, a to v případě, že by za Vás zaměstnavatel z této pracovní smlouvy odváděl nemocenské pojištění minimálně 270 kalendářních dnů v uplynulých 2 letech.
Pokud Vám tento nárok vznikne, podáte u svého zaměstnavatele 2 žádosti o PPM - jednu za pracovní poměr na dobu neurčitou a druhou za zkrácený úvazek. 

Doufáme, že jsme Vám odpověděli na Vaše otázky. 
V případě potřeby se můžete znovu obrátit na naši Poradnu Na počátku.

Přejeme Vám i Vaší rodině hodně zdraví a jen dobré.


Tým Poradny Na počátku

Na počátku, o.p.s.
www.napocatku.cz
tel.: 774 440 821
e-mail: poradna@napocatku.cz