3 roky vztahu. Kdybychom se rozešli, mám možnost vymáhat od přítele peníze, které jsem mu poskytla?

Zodpovězené
20. bře 2024

Dobrý den,

žiju s přítelem v jeho baráku 3 roky. Přítel se zadlužil natolik, že nezvládá přes zimu platit sám své pohledávky, tak mu pomáhám. Posílám mu peníze na účet, aby to vždy vše odešlo včas.

Moje otázka zní: Kdybychom se rozešli, mám možnost to od něj nějak vymáhat?

To není pár tisíců, ale desetitisíce.

Děkuji za brzkou odpověď.

Dobrý den,

hned na úvod je důležité zmínit, že záleží na tom, jak jste se s partnerem ohledně peněz domluvili, případně zda jste písemně uzavřeli nějakou smlouvu, např. darovací, smlouvu o zápůjčce apod. Pokud jste tak neučili, doporučuji co nejdříve uzavřít smlouvu o zápůjčce, ve které uvedete, do kdy je partner povinen Vám půjčené peníze vrátit, s jakým úrokem apod.
Usnadní to veškeré spory, které mezi Vámi ohledně předmětných peněz v budoucnu potenciálně vzniknou a vyjasní to všechny sporné otázky.

Nicméně, i pokud jste žádnou smlouvu fyzicky neuzavřeli, bude důležitý úmysl stran, tedy Vás a Vašeho přítele, za jakým jste mu peníze půjčila, nebo darovala. Pokud se nejedná o darování a je zřejmé, že peníze budete po určité době požadovat zpátky, pak jste uzavřeli takzvanou konkludentní smlouvu o zápůjčce. Přítel je povinen Vám peníze vrátit a pokud je doposud nevrátil a odmítá začít splácet, bude se na jeho straně jednat o bezdůvodné obohacení, které je samozřejmě vymahatelné soudní cestou.

Podle ustanovení § 2991 odst. 1 občanského zákoníku ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil, bez ohledu na to, zda jde o fyzickou osobu, nebo právnickou osobu a také bez ohledu na dobrou víru obohaceného. Přítel tedy nemá žádný právní titul k ponechání peněz, a pokud Vám je ani po sjednané době nevrátí, máte možnost dluh vymáhat soudní cestou. Existuje zkrácené soudní řízení k vymáhání peněžitých pohledávek, tzv. platební rozkaz. Platební rozkaz je typ soudního rozhodnutí, kdy je žalovanému uloženo, aby do 15 dnů zaplatil dlužnou částku spolu s úroky a náklady řízení, nebo aby se bránil podáním odporu. Podává se jako klasická žaloba u soudu, ale jeho výhodou je především to, že na rozdíl od klasického řízení trvá řízení výrazně kratší dobu. U soudu budete muset prokázat existenci, alespoň ústní smlouvy o zápůjčce. Jako důkaz budete moct použít např. výpis z bankovního účtu. Pokud by se situace nepodařila vyřešit smírnou cestou nebo domluvou, doporučuji se obrátit na advokáta, který Vám pomůže se sepsáním žaloby nebo platebního rozkazu.
Doporučuji tedy co nejdříve s partnerem uzavřít smlouvu o zápůjčce, nebo alespoň splátkový kalendář, ve kterém se zaváže k splacení dluhu, který mu u Vás vznikl, neboť pokud by předmětné peníze odmítal vrátit, bude se na jeho straně jednat o bezdůvodné obohacení, které lze soudně vymáhat.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44