Právní poradna

104 zodpovězených otázek
JUDr. Renáta Smetana
Odborník
Odebírej16

Vážené návštěvnice Modrého koníka,

Jmenuji se Renáta Smetana a působím v Ostravě ve své advokátní kanceláři jako advokátka, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka.

V rámci právní poradny se Vám budu snažit relevantně odpovědět na Vaše dotazy ze všech oblastí práva kromě práva exekučního/insolvenčního, práva duševního vlastnictví a finančního (daňového) práva.

Mým cílem je dělat právo pro lidi srozumitelně a s řešením jejich problémů, které v první řadě pomáhají klientům.

A něco málo o mně:
Pocházím ze Slovenska a v letech 2011 – 2016 jsem vystudovala Trnavskou univerzitu v Trnavě, právnickou fakultu. Následně v roce 2017 jsem na této fakultě získala i titul JUDr. po úspěšném složení rigorózní zkoušky. Po praxi v advokátních kancelářích v ČR aj na SR jsem úspěšně složila advokátní zkoušky a jsem zapsána jako advokátka v České advokátní komoře. Jsem zapsaná i v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, kde poskytuji obětem (týrané ženy, znásilnění nebo jakákoliv oběť trestného činu, která potřebuje pomoc, bezplatné právní poradenství).

V případě, že k Vaší otázce budete potřebovat podrobnější radu nebo budete chtít spor probrat osobně, případně právní zastoupení u soudu, mimo bezplatné právní poradenství zde na Koníku, můžete mě kontaktovat na mém telefonním čísle nebo na e-mailové adrese - vše najdete v odpovědích na otázky.

Těším se na Vaše dotazy, které budu zodpovídat vždy 1x v týdnu.
JUDr. Renáta Smetana