Majetek v manželství. Komu budou náležet peníze z prodeje nemovitosti?

Zodpovězené
18. dub 2024

Dobrý den,

prosím o radu. Byt, ve kterém nyní s manželem a dětmi žijeme, koupil manžel na hypotéku ještě před naším manželstvím, ale bydleli jsem v něm od začátku oba dva. Několik let hypotéku splácel sám, já jsem přispívala pouze na elektřinu, vodu, jídlo atd. Když se narodilo první dítě, naše bankovní účty jsme spojili a několik let se tedy hypotéka splácela z našeho společného účtu.

Měl by manžel při rozvodu povinnost vyplatit mi nějaké peníze, když jsme hypotéku spláceli několik let ze společného účtu?

Dále prosím o radu. Zdědila jsem dvě nemovitosti. Vím, že vlastníkem takto nabytého majetku v manželství jsem jen já, ale když tyto nemovitosti prodám, peníze z nich budou náležet i manželovi nebo stále jen mě?

Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

podle ustanovení §709 občanského zákoníku je součástí společného jmění pouze to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Od uzavření sňatku manželé nabývají majetek do jejich společného jmění, nicméně majetek každého z nich nabytý před manželstvím do tohoto rozsahu nespadá. Dle tohoto ustanovení je zřejmé, že do rozsahu SJM předmětný byt nespadá, jelikož jej manžel nabyl ještě před vznikem manželství. Nicméně při vypořádání SJM mohou být řešeny i případné investice ze společného jmění manželů do výlučného majetku jednoho z manželů. Obecně je možné při vypořádání SJM vypořádat také vnosy či investice.

Dle ustanovení § 742 odst. 1 písm. b) a c) platí, že každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek a současně každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek. A také dle § 742 odst. 2 občanského zákoníku platí, že hodnota toho se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen. Nicméně, rozhodování soudů v otázce zhodnocení investic a vnosů do SJM není vždy konstatní a záleží na konkrétním soudu. Navíc platí, že je-li v době trvání SJM ze společných prostředků hrazena hypotéka na nemovitost, ve které bydlí, resp. ji užívá rodina, a jde tedy i o peníze vynaložené na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti, je třeba zjistit, jakou částku by bylo nutno vynaložit na zajištění stejného či podobného bydlení na základě jiného právního důvodu (zejména nájmu). Když tato částka např. nájmu bude stejná nebo nižší jako splátka hypotéky, nemáte nárok na nahrazení vnosu.

Co se týče druhé otázky, týkající se zisku z prodeje výlučného majetku a SJM, pak peníze, které za prodej utržíte, také nespadají do SJM, pokud ani nemovitost do něj nespadá. Peníze z prodeje jsou Vaším výlučným majetkem. Platí to i o majetku, který si z těchto svých výlučných finančních prostředků pořídíte. Je však důležité upozornit na to, že situace bude jiná, pokud byste se rozhodla nemovitost pronajímat, protože výnosy z pronájmu jsou společné. Peníze z prodeje tedy zůstanou ve Vašem vlastnictví.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44