Dělení majetku po rozvodu. Jak by to bylo?

Zodpovězené
11. led 2024

Dobrý den,

ještě za svobodna jsem koupila pozemek, na kterém jsme po svatbě s manželem postavili dům, který je v katastru vedený pouze na mě. Na tento dům máme 2 úvěry ze stavebního spoření - jeden velký se zástavou nemovitosti je psaný na manžela a já jsem spoludlužník. Druhý je menší, spotřební, bez zástavy, vedený na mě a manžel je spoludlužník.

Jak by v případě rozvodu vypadalo vypořádání majetku, pokud bychom chtěli dům prodat a jak ve variantě, že by si jeden z nás dům chtěl nechat?

Děkuji

Dobrý den,

podle zákonného ustanovení §709 občanského zákoníku je součástí společného jmění to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, výjimku představují např. hygienické potřeby a oblečení, dále majetek a prostředky, které některý z manželů nabyl darem nebo zdědil nebo prostředky, jež nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (např. nájemné z bytu, který vlastní pouze jeden z manželů). Takže pokud jste dům nabyli již za trvání manželství, spadá do rozsahu SJM a je tedy Vás obou, přestože jste v katastru nemovitostí u domu uvedena pouze Vy. Nicméně, pozemku se to netýká, ten je ve Vašem výlučném vlastnictví a nespadá do rozsahu SJM. Obdobně to platí i pro dluhy, tedy pokud jsou dluhy nabyty za trvání manželství, spadají až na výjimky do rozsahu SJM a je nutné je vypořádat při rozvodu a zániku SJM.

Jak již bylo uvedeno výše, i dluhy spadají do rozsahu SJM, pokud vznikly za trvání manželství a nehraje zde roli, kdo je uveden jako hlavní dlužník a kdo jako spoludlužník.

Tedy, dům spadá do rozsahu SJM, je ve vlastnictví Vás a vašeho manžela, na což by soud musel při případném vypořádání brát zřetel. Při rozvodu by musel být vypořádán celý rozsah SJM, tedy mimo jiné i zmíněný dům. Záleželo by na individuálním posouzení soudu, a především na Vaší dohodě s manželem, nicméně z dosavadní rozhodovací praxe soudů vyplývá, že pokud dům spadající do rozsahu SJM stojí na pozemku jednoho z manželů, pak po rozvodu soud přikáže dům právě tomuto manželovi s povinností druhého manžela vyplatit. Dá se tedy předpokládat, že by soud pravděpodobně při případném rozvodu přikázal dům Vám, a vy byste musela následně manžela finančně vyplatit.

Soud však schválí i odlišnou dohodu, pokud se na ni s manželem dohodnete. Je tedy možné, že si nemovitost nechá po rozvodu Váš manžel a Vás finančně vyplatí. Zde by však nastala komplikace vzhledem k odlišnému vlastnickému práva pozemku a domu, který na něm stojí. To by však již nebylo předmětem vypořádání při zániku SJM, neboť pozemek je Vašim výlučným majetek. Nelze přesně vyčíslit jednotlivé rozdělení hodnoty majetku, neboť neznám hodnotu nemovitosti, ani výšku dluhů. Soud však vždy zohledňuje veškeré relevantní okolnosti každého případu, přičemž je preferována dohoda a smírné řešení mezi obě manželi.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44