Rozvod a rozdělení majetku. Jak by to bylo v tomto konkrétním případě?

Zodpovězené
15. únor 2024

Dobrý den,

předem bych chtěla velice poděkovat za odpověď na můj dřívější dotaz.
Potřebovala bych se ale zeptat ohledně rozdělení majetku při rozvodu.
Mamka se rozvádí s manželem. Měla svůj vlastní byt ještě před svatbou. Po svatbě byt prodala a koupila za peníze z jejího bytu dům. V kupní smlouvě je napsáno, že pouze mamka uhradila částku za dům z jejích vlastních zdrojů, takže ve smlouvách je, že vše financuje ona. Ješte si brala půjčku také na své jméno kvůli domu - byla to částka 500 tis.

Nevl.otec má firmu a mamka byla dlouhodobě nemocná, takže nevl.otec navrhl, že dá z jeho účtu trvalý příkaz na zálohy i tu půjčku z jeho účtu, že on má peněz dost, tak ať to mamka neřeší z nemocenské.

26.6. 2023 jsme před podáním žádosti o rozvod pozvali odhadce na dům, který působí i u soudu, aby odhadl dům, který jej odhadl na 4 200 000 Kč s tím, že bychom nevl.otce vyplatili, ale otec začal dělat zle, že dům má určitě vyšší hodnotu a že to špatně pan odhadce odhadl a udělal si online odhad z Googlu, kde vyšel dům na 7 mil, a požaduje po nás tuhle částku, jinak bude dělat prý zle. Navíc nevl.otec pracuje 17 let u soudu jako přísedící a vyhrožuje nám, že pokud mu nevyplatí částku, použije jeho kamarády na soudě.

Paní advokátko, prosím, jak to tedy je?

Opravdu je možné, aby rodiče rozvaděče, jeho kamarádi a opravdu my, musíme vyplatit takovou nesmyslnou částku za starý dům bez rekonstrukce, i když mamka má právní smlouvy z prodeje bytu i koupi domu, že koupila dům za její vlastní peníze z jejího bytu, který měla již nabytí před manželstvím?

Dočetla jsem se, že když u soudu doložíme tyto dokumenty, tak nevl.otec nemá nárok, jelikož na domě zaplatil jen nové rozvody a střechu a od toho má účet a platil ty zálohy a půjčku, ale dům jako takový kupovala mamka.

Navíc nám vyhrožuje, že do domu, i když tam bydlí mamka, nastěhuje cizince, že již prý s nimi jedná, kdy se nastěhují mamce do dětského pokoj, že na to má prý právo, když je z poloviny majitel.

Předem moc děkujeme za odpověď a přejeme nádherný den.

Dobrý den,

podle ustanovení §709 občanského zákoníku je součástí společného jmění pouze to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Od uzavření sňatku manželé nabývají majetek do jejich společného jmění, nicméně majetek každého z nich nabytým před manželstvím do tohoto rozsahu nespadá. To znamená, že i když matka financovala dům sama, podle výše uvedené definice tento dům spadá do rozsahu SJM a bude muset být u rozvodu vypořádán.

Nicméně, peníze, které byly z prodeje bytu, jež měla matka ve svém výlučném vlastnictví do rozsahu SJM nespadají a při případném vypořádání SJM bude muset tato investice být zohledněna jako její vnos. Podle ustanovení § 742 odst. 1 písm. b) a c) občanského zákoníku platí, že každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek a současně každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek. A dále potom podle § 742 odst. 2 občanského zákoníku platí, že hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

Dům zakoupený během trvání manželství spadá do rozsahu SJM, nicméně při případném vypořádání by se matka mohla domáhat toho, aby byl vypořádán její vnos do SJM, tedy peníze, které získala z prodeje svého výlučného majetku na koupi věcí do SJM. U vypořádání vnosu z prodeje bytu by mělo být přihlédnuto i ke změně hodnoty tohoto vnosu, a to při porovnání hodnoty ke dni poskytnutí vnosu či investice a ke dni zániku SJM. Nicméně, je třeba upozornit, že k této valorizaci je třeba přistupovat s rezervou a vždy záleží na individuálních okolnostech vypořádání majetku mezi manželi a také na úvaze daného soudu.

Pokud by u soudního jednání došlo ke sporu o celkovou hodnotu nemovitosti, soud si nechá na základě svého uvážení vypracovat vlastní posudek a ocenění soudním znalcem. Je tedy pravděpodobné, že se ocenění bude spíše blížit hodnotě, kterou nacenil matkou najatý znalec, než zcela náhodný online odhad. Nicméně, i tak se výsledná hodnota může lehce lišit a není dobré spoléhat na přesnou částku, která Vám byla sdělena.

Dále, vyhrožování ze strany matčina manžela bych považovala za zcela nesmyslné a irelevantní. V České republice platí nezávislosti justice a přísedící u soudu opravdu nemá vliv na nezávislé rozhodování soudců. A rovněž, není možné, aby manžel svévolně zasahoval do toho, kdo bude bydlet v nemovitosti, pokud s tím matka nebude souhlasit, neboť je nemovitost v SJM a není možné přes výslovný nesouhlas druhého manžela nakládat s majetkem. Bylo by nutné se obrátit na soud a nechat si nahradit souhlas matky soudem.

Při případném rozvodu tedy bude nutné vypořádat majetek v SJM, tedy i předmětný dům. Matka má plné právo domáhat se vypořádání vnosu, který do SJM vložila. Tedy, aby byl zohledněn její finanční podíl z prodeje bytu a další investice. Otázkou posudku hodnoty domu se bude zabývat soud, který si nechá v případě pochybností zpracovat svůj vlastní, nezávislý posudek a podle něj bude hodnotu nemovitosti určovat. Na závěr doporučuji manžela matky upozornit, že vyhrožování je trestný čin dle TZ a pokud jej používá k nátlaku na matku, jedná protizákonně a proti takovému jednání je možné se bránit v trestním řízení.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44