Neuznaná reklamace. Jak se v tomto případě bránit?

Zodpovězené
27. bře 2024

Dobrý den,

prosím o radu. Minulý měsíc jsem reklamovala u Alzy rok starý kočárek. Začala se zalamovat zádová opěrka. S kočárkem manipuluji výhradně já, takže vím, že jsem ho nijak nepoškodila. Pán z reklamačního servisu mi volal, že kočárek je mechanicky poškozený a tudíž mi reklamaci neuznává. S tím se ale nehodlám smířit, protože jsem s ním opravdu nic neudělala - jen jsem v něm vozila 12kg dítě! Kočárek je určen do 20 kg. Kdybych tu zádovou opěrku opravdu zlomila (nevím teda jak!), tak by přece musely být z venčí vidět i nějaké jiné známky hrubého zacházení - což samozřejmě nejsou.

Myslíte si, že mám nějakou šanci na úspěšné odvolání?

Zjistila jsem si, že si můžu nechat vyhotovit znalecký posudek, který stojí kolem 3 tis. Kočárek Hauck runner 2 má hodnotu 5 tis. Jsem na vážkách, zda do toho tedy jít a zda je to jediná cesta, jak se domoct svého práva.

V tom mě teda Alza opravdu zklamala. Jsem jejich letitý zákazník, každý měsíc u nich nakupuji spotřební zboží v řádech tisíců korun, poctivě píšu recenze, nominovala jsem je dokonce na Obchodníka roku a oni mě teď takto neoprávněně vyšplouchnou.

Děkuji za rady, jak se mohu v tomto případě bránit.

Dobrý den,

ve Vašem případě se nabízí několik možností řešení nastalé situace. Pokud jste opravdu přesvědčena, že došlo k chybě na straně prodávajícího, a Vy jste si plně vědoma toho, že kočárek se poškodil nezávisle na Vašem zacházení, pak je možnost obrátit se na znalce nebo využít další prostředky nápravy. Nicméně, dokazování, že důvod zamítnutí reklamace nebyl správný, už bude na Vás, neboť jste výrobek používala déle než 6 měsíců.

Znalecký posudek může být jedním z klíčových důkazů, které posílí Vaši důkazní pozici. Tím můžete přesvědčit prodávajícího, aby reklamaci uznal. Znalecký posudek budete muset zaplatit a vystavujete se tak riziku, že v případě, že reklamace nebude ani dodatečně uznána, pak nesete náklady na vypracování sama, což je u výrobku v této ceně poněkud riskantní. Pokud ale bude reklamace uznána, pak náklady spojené s pořízením znaleckého posudku spadají pod náklady spojené s uplatněním reklamace a máte právo požadovat po prodávajícím proplacení těchto nákladů.

Dále se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta vystupuje mimo jiné také v roli subjektu pro mimosoudní řešení sporů a skrze ni se můžete pokusit o bezplatné vyřešení sporu. Navíc by se mělo jednat a formu rychlejší, než je klasické soudní řízení. Řízení za pomocí ČOI je převážně písemné. Návrh lze podat vyplněním formuláře, který naleznete na webových stránkách ČOI ( https://www.coi.cz/en/mimosoudni-reseni-spotreb... ). K návrhu musíte přiložit doklady o skutečnosti, že se Vám spor nepovedlo vyřešit přímo s prodejcem. Dále musíte přiložit písemnosti prokazující skutečnosti, o které tvrdíte, tedy například kopii faktury, reklamačního protokolu, komunikaci s prodejcem atd. Toto řešení je však založeno na dobrovolnosti, a ne všichni prodejci jsou ochotni na něj přistoupit. Výsledkem je pak dohoda mezi stranami.

Další možností je písemná předžalobní výzva a následná žaloba k příslušnému soudu. V předžalobní výzvě byste rovnou měla uvést, že v případě soudního sporu budete mimo jiné požadovat i náklady na vyhotovení znaleckého posudku a stejně tak další náklady související s uplatněním reklamace včetně nákladů právního zastoupení. Pokud se protistrana k žalobě nevyjádří, můžete podat žalobu k soudu. Nicméně vzhledem k nízké hodnotě sporu se bude jednat o tzv. bagatelní spor, u kterého není možnost podat odvolání. Opět se tak vystavujete riziku prohry a toho, že budete muset nést velké výdaje za vedení soudního řízení a s ním spojené náklady.

Je tedy na Vás, kterou z možností zvolíte, avšak myslete na finanční rizika, která jsou s jednotlivými možnostmi spojena, a zda se Vám to opravdu vyplatí.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44