Vrácení peněz. Můžu nějakým způsobem po bývalém muži vymáhat peníze zpět, které mi dluží za dluhy a výživné?

Zodpovězené
9. dub 2024

Dobrý den,

bývalý manžel si v manželství udělal dluhy a některé i na moje jméno, o kterých jsem vůbec nevěděla. Jeho zavřeli, protože mě a dcerám ubližoval a na mě spadly jeho dluhy. Teď mám insolvenci a jeho pustí tento rok- seděl 7 let plus mi neplatil 3 roky výživné.

Chci se zeptat: Můžu nějakým způsobem po něm vymáhat peníze zpět, které mi dluží za dluhy a výživné?

Děkuji za radu.

Dobrý den,

Nejprve co se týče dluhů - podle ustanovení §709 občanského zákoníku je součástí společného jmění pouze to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Od uzavření sňatku manželé nabývají majetek do jejich společného jmění, nicméně majetek každého z nich nabytým před manželstvím do tohoto rozsahu nespadá. Do rozsahu SJM tedy spadají i dluhy nabyté za trvání manželství, pokud se nejedná o dluhy spadající do jedné z výjimek, což jsou například dluhy, které převzal jen jeden manžel bez souhlasu druhého manžela, aniž by šlo o obstarávání každodenních či běžných potřeb rodiny. Dále do výjimek spadají dluhy spojené s majetkem, který náleží pouze jednomu z manželů a přesahuje zisk z tohoto majetku, nejsou považovány za součást SJM. Tedy, předmětný dluh do SJM nespadá a bude se jednat o výlučný dluh bývalého manžela. Pokud dluh vznikl podvodem, tedy byl uzavřen na Vaše jméno bez vašeho vědomí, pak se jedná o trestný čin. Konrétně se jedná o spáchaní trestných činů Podvodu a Poškozování cizích práv dle Trestního zákoníku. Doporučuji tedy urychleně podat podnět na Policii ČR, který je orgánem činným v trestním řízení a pokud shledá, že trestný čin byl spáchán, pak zahájí vyšetřování.

Zpětné výživné je samozřejmě možno vymáhat, jen je zde potřeba upozornit, že neuhrazené platby výživného se promlčují již po 3 letech. Dle vašeho popisu se jedná o delší časové období, je tedy nutné myslet na to, že u dlužného výživného, které je starší než 3 roky hrozí námitka promlčení, a soud v tom případě výživné nepřizná. Nicméně, pokud by se jednalo o období kratší než 3 roky, pak výživné, které vám nebylo zaplaceno, lze vymáhat buď v řízení o výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu nebo v exekučním řízení. U prvního způsobu je nutné podat návrh k obecnému soudu dle místní příslušnosti, aby zajistil výkon rozhodnutí, kterým bylo bývalému manželovi soudě přikázáno platit výživné. Pokud se rozhodnete pro exekuční řízení, tak se návrh na exekuční řízení podává u soudního exekutora.

Pokud však o výživném ještě nebylo soudně rozhodnuto, pak musíte začít s tím, že podáte k obecnému soudu Návrh na stanovení vyživovací povinnosti k nezletilého dítěti. V tomto návrhu vylíčíte všechny relevantní okolnosti. A je rovněž možné se domáhat výživného až 3 roky zpětně, kdy druhý rodič na dítě nic neplatil.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44