Režim oddělených jmění. Jsem chráněna před manželovými dluhy?

Zodpovězené
15. kvě 2024

Dobrý den,

manžel si nasekal dluhy ještě před manželstvím, měl několik exekucí. Rozhodl se to řešit insolvencí, která mu byla povolena. Před svatbou jsme byli u notářky upravit majetkové poměry a to tím, že jsme sepsali „režim oddělených jmění“, takže sjm vůbec nevzniklo.

A teď k otázce: Kdyby se něco stalo a manželovi by byla insolvence zrušena, jsem já chráněna před jeho dluhy?

Mohl by mi případně exekutor zablokovat účet a tak podobně?

Děkuji

Dobrý den,

dle ustanovení § 721 občanského zákoníku je možné zapsat smlouvu o manželském majetkovém právu do veřejného seznamu, kde se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim. Dle ustanovení § 35d notářského řádu se v evidenci listin o manželském majetkovém režimu evidují smlouvy manželů o manželském režimu odlišném od zákonného režimu. Jelikož máte upraveny majetkové poměry u notářky, tak Vaše smlouva bude zapsána v Evidenci listin o manželském majetkovém právu.

Podle ustanovení § 42 odst. 1 exekučního řádu exekutor zjistí před vydáním exekučního příkazu, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu. Tedy jste chráněna před exekutory a nemusíte mít obavy, jelikož exekutor Vaši smlouvu najde a bude z ní muset důsledně vycházet. Exekučním příkazem smí postihnout pouze takový majetek, který mu smluvní režim manželů umožňuje.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44