Styk babička - vnouče. Mám jako babička (dítě v RL žádného otce uvedeného nemá) nějaké právo ho vidět? Stýkat se?

Zodpovězené
9. dub 2024

Dobrý den,

byla bych vděčná za radu ke styku babička – vnouče. Abych to popsala co nejpřesněji, promiňte za román.

Můj syn bydlel s partnerkou cca 6 let, celkem si rozuměli. Když před cca 2 lety otěhotněla, rozmyslela si, že s partnerem (mým synem) žít nechce a že dítě, které čeká, bude mít její příjmení a v rodném listě „otec neznámý“. Taky tak udělala. Těsně před porodem se od sebe odstěhovali a od té doby můj syn neviděl ani ji, ani svého narozeného syna. Rok a půl se snaží bývalé partnerce psát, volat, navštěvovat, ale marně. Brání mu v kontaktu, svého syna v podstatě neviděl, nezná, ALE posílá jí 10.000 měsíčně na dítě, ty peníze nárokuje, protože je přece biologický otec!!! Ona je na mateřské a přece je nenechá umřít hladem!!! Syn pravidelně posílá, i když moc jako číšník – zaměstnanec, nevydělá.

On na můj dotaz, proč peníze posílá, vždy odpoví, že je přece otec a matka se změní…. Soud odmítá. Změnu v placení také odmítá. Sám žije skromně. Trápí se, vždy chtěl rodinu i dítě, doufá.... Domnívám se, že slečně to tak vyhovuje a nic měnit nechce. Ostatně peníze má a taky dítě jen pro sebe.

Mám jako babička (dítě v RL žádného otce uvedeného nemá) nějaké právo ho vidět? Stýkat se?

Kam se prosím mohu obrátit pro nějakou dobrou radu?

Dítě má rok a půl a mého syna, ani mě nezná ☹. Navíc bydlíme 180 km daleko ☹.

Popř. co by mohl vyřídit otec, pokud změní názor a bude chtít bojovat?

Děkuji

Dobrý den,

prarodiče mají samozřejmě právo stýkat se s nezletilými dětmi, tedy vnoučaty. To plyne mimo jiné také přímo z právní úpravy. Dle ustanovení § 927 občanského zákoníku platí, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně… Nicméně, nejprve bude nutno prokázat příbuzenství k nezletilému dítěti, což bez pomoci soudu nebude možné, pokud matka dítěte odmítá jakkoliv spolupracovat. Pokud tedy dítě nemá uvedeno v rodném listu žádného otce, a matka jej tam dobrovolně nechce nechat jako otce zapsat, pak je nutné se obrátit na soud, aby otcovství určil. Zde je také odpověď na otázku, jak by měl syn jednat, pokud by změnil názor. Návrh na určení otcovství může podat otec i matka a na podání návrhu na určení otcovství zákon nestanoví žádné lhůty. Je dobré také upozornit na skutečnost, že dokud nebude soudně určeno otcovství, tak matka nemůže vymáhat žádné výživné a je tedy jen na dobrovolnosti syna, zda ji bude platit. Na druhou stranu však otec dítěte nemůže požadovat soudně určit styk s nezletilým, neboť oficiálně nemá k dítěti žádné příbuzenské vazby. Rovněž ani Vy jako babička nezletilého nemůžete po soudu chtít stanovit rozsah styku.

Nyní se tedy musíte pokusit domluvit se synem, aby si rozmyslel, zda opravdu nechce zvážit soudní řešení situace. Následně by bylo nutné soudu dle místní příslušnosti podat návrh na určení otcovství. Soud podnikne veškeré kroky k řádnému zjištění skutkového stavu, vyžádá si např. Testy DNA apod. Jakmile soud určí otcovtsví a syn bude uveden v matriční kníze a rodném listě díítěte jako otec nezletilého, můžete se domáhat určení styku s dítětem i Vy, jako prarodič. Návrh se opět podává soudu dle bydliště nezletilého. V návrhu vylíčíte veškeré releventní skutečnosti a navrhnete soudu, aby závazně určil styk Vás s nezletilým. V této souvislosti doporučuji kontaktovat advokáta se specializací na rodinné právo, který Vám pomůže daný návrh formulovat a podat k soudu.

Pokud byste se chtěli vyhnout soudnímu řešení sporu, pak ještě doporučuji zkusit s matkou dítěte mimosoudní dohodu. Jelikož se jedná o rodinněpávní spor a jde zde o nezletilé děti, doporučuji jako možný způsob řešení zvážit rodinnou mediaci. Jedná se o mimosoudní prostředek řešení sporů za účasti třetí, nestranné osoby – mediátora, který se specializuje na rodinné spory. Mediátor zná platnou právní úpravu a pomůže vám najít shůdné řešení situace, se kterým by měly být spokojený obě strany.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44