Úmrtí. Půjde pojistka po úmrtí mého otce do dědického řízení, i když jsem ji platila já?

Zodpovězené
15. bře 2024

Dobrý den,

dne 18.2. mi umřel tatínek a chtěla bych se zeptat...Zjistili jsme, že měl dluhy v hodnotě cca 41 tis. Kč, jinak žádný majetek neměl, ale jde mi o to, že jsem mu platila životní a úrazovou pojistku, kde já jsem byla hlavní pojistník a on byl pode mnou připojištěný. Jelikož kvůli věku a zdravotnímu stavu ho už nechtěli nikde pojistit.

Tak by mě jen zajímalo, zda i tato pojistka půjde do dědického řízení.

Bohužel pan poradce, co nám zařizoval pojistku tam neuvedl jmenovitě mě, i když jsem jediná příbuzná, a to jsme mu říkali.

Děkuji

Dobrý den,

Pojistná smlouva životního pojištění, nebo případné plnění z této smlouvy není předmětem dědického řízení. To znamená, že v případě úmrtí pojištěného není výplata pojistné částky podřazena pod dědické řízení a vypořádává se vlastním způsobem.
Obecně mohou po smrti pojištěného nastat dvě varianty vypořádání pojistné smlouvy. Zaprvé je možnost, že pojištěný v rámci životního pojištění určil tzv. obmýšlenou osobu. Tato osoba může být v zásadě kdokoliv a je určena k obdržení pojistného plnění v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný má možnost určit více obmyšlených osob a rozdělit mezi ně procentuální podíly pojistného plnění, které jim má být vyplaceno. Podíly obmyšlených osob nemusí být nutně stejné. Nicméně, dle Vašeho popisu nedošlo ze strany otce a chybou pracovníka pojišťovací společnosti ani z jeho strany k určení obmýšleného, kterým byste měla být Vy.
Proto ve Vaší situaci nastane pravděpodobněji druhá varianta řešení, tedy pro případ, že pojištěný nenominoval žádnou obmýšlenou osobu. Ta se řeší podle zákonem stanovených pravidel. Prvním nárokovatelem na vyplacení plnění je manželka pojištěného, následují děti pojištěného a poté rodiče. Vzhledem k tomu, že otec neměl jiné příbuzné, připadne plnění Vám, jakožto jeho dceři. Až pokud by všechny uvedené osoby odmítly, nebo pokud tyto osoby nejsou přítomny, připadne pojistné plnění dědicům pojištěného.

Na závěr je však důležité ještě připomenout, že v obou případech je podmínkou pro vyplacení pojistného, aby v čase úmrtí pojištěného stále platila platná pojistná smlouva.

V případě zájmu o právní pomoc nebo zastoupení mě klidně kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 603 33 33 44