Uživatelce 1983hr byl zrušený profil

Profily jsou rušené hlavně z těchto důvodů: