Příspěvky pro registrované uživatele se ti nezobrazují.
  bajushh
  2. pro 2015    Čtené 3120x

  Zkratky v těhotenské průkazce

  Ahoj. K sepsání těchto článků mne inspirovala @isoldaeva (a tímto jí také děkuji). Jsem moderátor ve skupince Lékařské termíny a zkratky, kde se snažím vysvětlit základní zkratky, co jsou v lékařství používány. Jelikož toto je stránka o mateřství a vše kolem týkající se, začnu s prvním článkem o těhotenské průkazce.

  Každý gynekolog může používat jiný typ průkazky, ale v podstatě se v ní píše to samé s lehkými odchylkami ať už vzhledovými či psanými J. Průkazku obdrží (nebo by měla) každá těhotná žena. Tento dokument slouží k zaznamenávání průběhu těhotenství a vývoji plodu. Těhotná žena by ji měla nosit vždy u sebe!

  Přední strana je určena k identifikaci matky (jméno a příjmení, rok narození (popřípadě i datum), bydliště, zaměstnání, pojišťovna) a detekci nynějšího těhotenství.  Někdy je zde i uveden ošetřující gynekolog.  Na titulní straně bezesporu najdete termín porodu označený jako TP a to podle poslední menstruace- PM nebo podle ultrazvukového vyšetření -UZ/USG. Můžeme zde najít kolonku MD- mateřská dovolená, což je datum od kdy žena nastupuje na mateřskou. Dolní polovina stránky se věnuje předchozím těhotenství (komplikace, počet, porod, míry aj.). Většinou tam lékař ručně dopisuje např. primipara – žena co rodí poprvé (secundi- podruhé atd.). A povětšinou úplně dole jsou kolonky určené k datu další návštěvy gynekologické ordinace. Přední strana může také posloužit k dalším důležitým údajům, jako jsou alergie- AA (zkratka alergologická anamnéza), závažné onemocnění těhotné nebo vícečetné těhotenství.

  Další strana u novějších průkazek je věnovaná všeobecné anamnéze, nynějšímu těhotenství a předchozímu těhotenství. Jde většinu o tabulku, která se pouze zaškrtává, popřípadě se něco důležitého ručně dopisuje.

  Následuje povětšinou dvojstránka zvaná Porodnické vyšetření, kam každou návštěvu gynekolog zaznamenává údaje o těhotné. Datum návštěvy, aktuální hmotnost, otoky (K B G-přítomnost otoků dolních končetin), moč (A-aceton, B-bílkovina, C-cukr, sed-sediment-vyšetření moči pomocí papírků-zjišťují se tím třeba leukocyty v moči, krev apod.), TK- tlak krevní (od tlaku 140/90 začínáme mluvit o hypertenzi), OP- ozvy plodu (povětšinou do nich gynekolog zapisuje, čím byli zjišťování-např. UZ/USG-ultrazvuk, CTG-cardiotokografie (monitorace plodu pomocí současného záznamu srdeční činnosti), výška fundu (výška dělohy).

  U výšky fundu se trochu zastavíme. Gynekologové sem často zapisují jedno písmeno (P nebo X) a jedno číslo. Písmeno P značí pupek a písmeno X je tzv. Xyphoidní výběžek (je to spodní část sternální-hrudní kosti). A číslo pak udává počet prstů, které můžeme mezi fundus děložní a daný bod, např. pupek, vložit. Myslíme tím prsty uložené v horizontální poloze. Takže příklad: 1/P znamená 1 prst nad pupek, X/2 znamená 2 prsty pod xyphoidní výběžek.

  Následuje kolonka poloha plodu, CS- cervix score (při vaginálním vyšetření gynekolog kontroluje pět parametrů, které signalizují připravenost děložního čípku k porodu, viz tabulka) a poslední je vnitřní nález, tam zapisuje lékař svoje poznatky. Můžete se třeba setkat s označením FS+číslo- vzdálenost mezi stydkou sponou (symfýza) a vrcholem dělohy (fundus).

  V horním okraji této dvojstránky jsou pak poznamenány některé výsledky krevních rozborů, rozměry pánve a výška a váha ženy před otěhotněním.

  Zde se setkáme se zkratkami jako je BWR-Bordet-Wassermanova reakce (vyšetření Syfilisu),TPHA- Treponema pallidum hemaglutinační test (vyšetření Syfilisu),KS-krevní skupina, RH-RH faktor hraje důležitou roli, pokud je žena Rh negativní a otec Rh pozitivní pak dojde mezi matkou a dítětem k nesourodosti těchto Rh faktorů se závažnými důsledky (více info najdete tu) , HBsAG- australský antigen (vyšetření hepatitidy-žloutenky typu B)a HIV (Human Immunodeficiency Virus-virus lidské imunitní nedostatečnosti)

  Další stránka je určena pro výsledky krevních testů. Setkáváme se buď s jednou, nebo 2 stranami, uzpůsobeným k zápisu všech výsledků. Pokud jsou strany 2, druhá strana bude až za ultrazvukovým vyšetřením.

  Nejčastěji se zde uvádějí výsledky z Ogtt, z krevního obrazu (Leu-leukocyty, ery-erytrocyty, trombo-trombocyty, hemoglobin, hematokrit a jiné), z biochemického vyšetření (Fe-železo, kys.listová, hladina hCG-lidský choriový gonadotropin), koagulačního vyšetření- vyšetření srážlivosti(INR-protrombinový čas, APTT-Aktivovaný parciální tromboplastinový čas) popřípadě výsledky moče či kultivace z pochvy a děložního čípku (cytologie, kolposkopie). Pokud žena podstoupila aminocentézu (odběr plodové vody), můžou se zde zaznamenat nejdůležitější výsledky. A v posledních týdnech těhotenství se do této strany také zaznamenávají výsledky z CTG/KTG (kardiotokografie) - vyšetření ozev plodu (srdeční činnosti). Na této stránce se určitě setkáváme se zkratkou GBS - Streptococcus agalactiae patří mezi mikroby, kterým říkáme streptokoky skupiny B (z anglického Group B Streptococcus). Pokud je žena pozitivní, při porodu se podává nitrožilně antibiotikum (to kvůli ochraně plodu před tímto druhem bakterie). Tato bakterie se může vyskytnout během těhotenství kdykoliv, ale pokud nezpůsobuje výrazné obtíže, neléčí se, protože bylo zjištěno, že jakékoliv snahy o definitivní vymýcení bakterií z porodních cest jsou neúspěšné. Stěr se provádí z porodních cest při lékařské prohlídce kolem 36 tt.

  Můžeme se setkat s průkazkou, kam se zapisuje také screening vrozených vývojových vad. Pak se setkáme se zkratkami jako je AFT (alfa-1-fetoprotein- zvýšená hodnota signalizuje rozštěpovou vadu lebky, páteře či břicha), uE3(volný estriol- dobrý ukazatel spolupráce plodu s placentou),hCG (hladina by měla po 12tt klesat), NTD(defekt neurální trubice) a PAPP – A (pregnancy associated plasma protein A-jde o specifickou těhotenskou bílkovinu produkovanou placentou. Je jedním z nejdůležitějších biochemických ukazatelů Downova syndromu).

  Tak a dostáváme se ke stránce ultrazvuku. Zde se můžeme setkat se spousty zkratek a latinských názvů. Hezky zpracované je to na babyonline, přímo tu. Já tu pouze zmíním ty nejzákladnější J. Při screeningu VVV (vrozené vývojové vady) se setkáváme se zkratkami NT,NB,CRL,FL a ASP.

  NT neboli šíjové projasnění (nuchální translucence).  Jedná se o měření množství volné tekutiny (tloušťky kožní řasy) v záhlaví plodu. Za hraniční se považují hodnoty kolem 2,5 mm. V případě výrazně zvýšené hodnoty NT je vyšší riziko postižení dítěte genetickým syndromem (Downův syndromu).

  Nosní kůstka NB. Hodnotí se pouze její přítomnost či nepřítomnost. Nepřítomnost je opět častější u plodu postižených Downovým syndromem.

  Temenokostrční délka CRL. Slouží k určení přesného stáří těhotenství. Je to vzdálenost mezi kostrčí a temenem plodu.

  FL (femur length) - délka stehenní kosti.

  ASP-srdeční akce plodu.

  A nakonec tu máme dvojstranu grafů a tabulek a záznamy od jiných lékařů (obvodní, plicní, zubní a připadnou hospitalizaci).Zkratky v těchto stránkách by měli být zmíněny výš.  J

  Pokud jsem zapomněla na něco důležitého, budu ráda za připomínky. 😉

  Seznam zkratek použité v těhotenské průkazce najde také wiki Zkratky v těhotenské průkazce

  Použité zdroje:

  www.igyn.cz

  www.babyonline.cz

  www.wikiskripta.cz

  www.porodnice.cz