Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
crabky_cz
22. říj 2014

Oficiální pravidla Bazárku

Pořadatel:    Modrý koník s.r.o., Martinská 56, 821 05 Bratislava, IČ: 35936851, DIČ: 2022011046, DIČ pro účely DPH: CZ682750590, tel. 226 213 413, email:burza@modrykonik.cz , www.modrykonik.cz

Název bazárku:  Modrý koník Bazárek  (dale jen “Bazárek”)

Místo konání:  Praha 4 - Bráník, ZŠ s RVJ a RvTv Filosofská (Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy Filosofská), Filosofská 3/1166. 

Termín konání: pátek 7.11.2014  15:00 – 19:00 

1. Zaměření Bazárku a definice zboží

1.1.  Bazárek je určen k soukromému prodeji a nákupu použitého kojeneckého oblečení a potřeb, dětského oblečení na podzim a zimu, hraček a sportovních potřeb pro děti 0-10 let (dále jen „zboží“).

1.2  Bazárek je pro všechny prodávající i kupující bezplatný, nevybírá se žádné vstupné ani poplatky za prodejní místo.

2. Prodávající

2.1.  Prodávající musí (i) mít více než 18 let, (ii) být členem Skupiny „MK Bazárek – Praha“ na Modrykonik.cz (dále jen „Skupina“), (iii) být ve Skupině zaregistrovaný jako Prodávající, (iv) seznámit se s těmito pravidly a souhlasit s nimi.

2.2.  Prodávající je povinen se zaregistrovat ve Skupině do 4.11.2014. Potvrzení o registraci prodávajícího bude zaslané Interní poštou na stránce  Modrykonik.cz.

2.3.  Neobdrží-li prodávající potvrzení o registraci do 3 dnů, bude kontaktovat pořadatele na burza@modrykonik.cz nebo telefonicky na 226 213 413.

2.4. Pořadatel bude od prodávajícího před akcí požadovat tyto informace: (i) přihlašovací jméno na Modrykonik.cz, (ii) jednu kategorii zboží, do které chce být prodávající zařazen (do 1 roku / od 1 roku do 3 let / od 3 do 6 let / od 6 do 10 let), (iii) zda bude nabízet i zboží pro dvojčata.

2.5  Bez registrace není prodej zboží povolený.

2.6  V den konání bazárku je pro prodávající sál otevřený od 14:00. Při příchodu se prodávající (i) nahlásí u prezence, (ii) obdrží jmenovku se svým přihlašovacím jménem, (iii) bude mu přidělený konkrétní prodejní stůl označený jeho přihlašovacím jménem.

2.7 Mezi 14:00 – 15:00 si prodávající připraví zboží a mohou obchodovat přednostně mezi sebou. Mezi 15:00 – 19:00 je do sálu volný vstup veřejnosti.

2.8 Pořadatel může z organizačních důvodů přesunout prodávajícího na jiné místo. Samovolná změna umístění přiděleného stolu není povolená.

2.9 Prodávající je plně zodpovědný za své zboží.

2.10  Ceny za zboží jsou smluvní. Prodávající může své zboží označit cenovkami, není to však povinné.

2.11 Prodávající (i) nabízí pouze vyčištěné věci, (ii) je povinnen upozornit kupující na případné nedostatky zboží, (iii) prodává-li více věcí jako balíček, pevně je spojí (např. zavíracím špendlíkem).

2.12 Po skončení bazárku prodávající uvede své prodejní místo do původního stavu.

3. Kupující

3.1  Pro kupující je vstup do sálu možný mezi 15:00 – 19:00.

3.2  Kupující si nabízené věci podrobně prohlédnu a koupi pečlivě zváží. Zakoupené zboží není možné reklamovat ani vrátit (pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. 

4.  Odpovědnost za škody

4.1  Pořadatel neodpovídá za škody anebo ztráty vzniklé kupujícím/prodávajícím  během akce.

4.2  Každý kupující/prodávající  odpovídá za veškeré škody, které na Bazárku způsobí, a zavazuje se k jejich finanční úhradě nebo ostranění.

5. Souhlas s pravidly, závěrečná ustanovení

5.1  Ve všech prostorách Bazárku je každý kupující/prodávající  udržovat pořádek a řídit se pokyny pořadatele.

5.2  Ve všech prostorách Bazárku je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

5.3  Všichni kupující/prodávající  Bazárku jsou povinni řídit se těmito pravidly.

5.4  V případě, že kupující/prodávající  poruší některý z výše uvedených bodů, má pořadatel právo kupujícího/prodávajícího  z bazárku vykázat.

5.5  Tato pravidla nabývají platnost a účinnost od 22.10.2014.

Začni psát komentář...

Odešli

Doporučujeme

100 KORUN
26.11.2020 • 579 
Úrazy už mě nezaskočí
28.11.2020 • 132